Statistical Analysis of Nitrogen in the Soil of Constructed Wetland with Horizontal Sub-Surface Flow

Open access

Abstract

The removal of nitrogen compounds in constructed wetlands depends on various physical, chemical and biomechanical factors as well as on conditions of the environment. The paper presents the results of a statistical analysis of the depositing of nitrogen at HSSF (horizontal subsurface flow) construcred wetland. The results of the substrate showed that the highest contents of nitrogen existed in the surface soil layer up to 20 cm of the depth. Nitrogen accumulation decreased in the deposit with depth, and in the direction of the wastewater flow.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Bernacka J. Kurbiel J. Pawłowska L.: Usuwanie związków biogennych ze ścieków miejskich podstawy teoretyczne stan badań zastosowania w kraju Instytut Ochrony Środowiska Warszawa 1992.

  • 2. Klimiuk E. Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008.

  • 3. Koronacki J. Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2001.

  • 4. Kubik-Dobosz G. Kłobus G. Burzyński M.: Praktikum z Fizjologii roślin. Gospodarka azotowa fosforowa i wpływ metali ciężkich Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1994.

  • 5. Obarska-Pempkowiak H. Gajewska M. Wojciechowska E.: Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

  • 6. Randall C. Barnard J. Stensel D.: Design and retrofit of wastewater treatment plants for biological nutrient removal Technomic Publishing Co.Inc. 5 Lancaster-Basel 1992.

  • 7. Sadecka Z.: Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o. Warszawa 2010.

  • 8. Saeed T. Sun G.: A review on nitrogen and organics removal mechanisms in subsurface flow constructed wetlands: Dependency on environmental parameters operating conditions and supporting media Journal of Environmental Management 112 (2012) 429-448.

  • 9. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004.

  • 10. Vohla C. Alas R. Nurk K. Baatz S. Mander Ü.: Dynamics of phosphorus nitrogen and carbon removal in horizontal subsurface flow constructed wetland Science of The Total Environment 380 (2007) 66-74.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 154 80 3
PDF Downloads 76 55 2