Introduction of Inquiry Based Science Education into Polish Science Curriculum - General Findings of Teachers’ Attitude / Wdrożenie Nauczania Przez Odkrywanie Do Polskiej Podstawy Programowej W Zakresie Przedmiotów Przyrodniczych - Badanie Opinii Nauczycieli

Open access

Abstract

The new Polish science curriculum was launched in the 2008 and currently is being implemented in upper secondary schools. The new general objectives of education, and students’ key competences that should be developed during science classes were defined in that document. Presented competences are in line with competences that might be developed by Inquiry Based Science Education (IBSE). IBSE is currently a popular instructional method in many countries and it is being strongly promoted by European Union. In the article the role of IBSE in the new Polish science curriculum is described and related to the method of ‘Independent Investigation to Acquire Knowledge’ that was formerly known in the national pedagogy. The article also presents results of a survey questionnaire that was conducted among Polish science teachers. The aim of the study was to measure the attitude of Polish teachers, pupils and society to IBSE. Based on the results the current position and degree of implementation of IBSE in Polish schools was estimated. Additionally the positive and negative factors affecting the implementation of IBSE were presented.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Recommendation of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union L394 10-16 2006. Online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf. Accessed on: 31.05.2012.

 • [2] Rocard M Csermely P Jorde D Lenzen D Walberg-Henriksson H Hemmo V. Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Brussels: European Communities; 2007.

 • [3] Act of the Polish Parliament. Regulation of the Minister of Education. DzU 2008 Nr 4 poz. 17.

 • [4] Downar-Zapolska M Bucior A Poleszczuk G. Treści z zakresu chemii w nowym programie przedmiotowym przyrody w szkole podstawowej - jakie są i jak mogą być realizowane aktywizująco? Chem Dydakt Ekol Metrol. 2011;16(12):81-92. Online: http://tchie.uni.opole.pl/freeCDEM/CDEM_16(1-2)/CDEM_16(1-2).pdf. Accessed on: 26.06.2012.

 • [5] Krajewska-Galska A Pazdro MK. Dydaktyka chemii. Warszawa: PWN; 1990.

 • [6] Kupisiewicz C. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN; 1973.

 • [7] Soczewka J. Metody kształcenia chemicznego. Warszawa: WSiP; 1988.

 • [8] Bogdańska-Zarębina A. Chemia dla szkół średnich. Warszawa: WSiP; 1996.

 • [9] Correspondence with the Polish Ministry of Education. DPN-DP-5000-06/2011. 2011.

 • [10] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN; 1987.

 • [11] Lenarcik B. Klasyfikacja i charakterystyka metod kształcenia chemicznego. Dydaktyka chemii. Poznań: WNUAM; 2002.

 • [12] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak; 1996.

 • [13] Schwab J Brandwein P. The Teaching of Science. Cambridge: Harvard University Press; 1962: 152.

 • [14] The Amgen Science Teacher Training Initiative. Europejski Projekt Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z Zakresu Edukacji Nauk Przyrodniczych Opartej na Metodzie Badawczej - Inquiry-Based Science Education (IBSE). 2012.

 • [15] Linn M Davis E Bell P. Internet Environments for Science Education. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.; 2004.

 • [16] Van Lakerveld J Gussen I. 2009. Online: http://the-aqueduct.eu/download/Aqueduct-Manual_PO.pdf. Accessed on: 22.05.2012.

 • [17] Bernard P Białas A Broś P Ellermeijer T Kędzierska E Krzeczkowska M et al. Podstawy metodologii IBSE Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Kraków: 2012. Online: http://zmnch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=87 Accessed on: 05.06.2012.

 • [18] Dylak S. Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. Online: http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/ konstrukcja.pdf. Accessed on: 22.05.2012.

 • [19] Lunenburg F. Constructivism and technology: Instructional designs for successful education reform. J Instruct Psychol. 1998;25(2):75-81.

 • [20] Llewellyn D. Inquire Within: Implementing Inquiry-Based Science Standards. Thousand Oaks: Corwin Press; 2002.

 • [21] Maciejowska I. Kształcenie przyrodnicze przez dociekanie naukowe (odkrywanie) - IBSE 2011. Online: http://zmnch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=. Accessed on: 22.05.2012.

 • [22] Guide for developing Establish Teaching and Learning Units project ESTABLISH AMSTEL Institute;

 • 2010.

 • [23] Sjøberg S Schreiner C. The ROSE project. An overview and key findings. http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreiner-overview-2010.pdf. University of Oslo; 2010. Accessed on: 29.05.2012.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 198 76 2
PDF Downloads 135 76 3