Heroes and Social Criticism in the Works of Valeria Anderson

Open access

Abstract

This article investigates how director Valeria Anderson constructed heroes in the documentaries she directed between 1960 and 1985. It also asks how far one could go with social criticism in the post-Stalinist/pre-Perestroika era, how pointed the revelations of economic disorder could be, and what rank of leadership could be blamed for the occurrences of these problems. The article concentrates on the documentaries made by Valeria Anderson that depict positive heroes sacrificing their personal interests for the good of the homeland. The narratives are examined by using discourse analysis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Агапов Борис 1959. ‘Новый человек на экране’. -Искусство кино 6 21-30.

 • Andrews Tom 2012. ‘What Is Social Constructionism?’ - Grounded Theory Review 11 1. http://groundedtheoryreview.com/2012/06/01/what-is-social-constructionism/ (11 October 2017).

 • Anonymous 1962. ‘Filmitöötajate kongressilt’. - Sirp ja Vasar 21 December.

 • Anonymous 1983a. ‘Tõsielufilm ajapeeglis. Ringküsitlus’. - Teater. Muusika Kino 4 25-33.

 • Anonymous 1983b. ‘Filmikriitika preemiad’. - Sirp ja Vasar 1 July.

 • Ansip Karol 2006. Ülevaade Eesti dokumentaalfilmi arengusuundadest autorifilmi tekkeni. Autorifilmi näide

 • Andres Söödi loomingu põhjal. MA thesis. Eesti Humanitaarinstituut. Tallinn.

 • Ansip Karol 2013. ‘Eesti tõsielufilmi oma lugu. Põhijooned ja eripära kuuekümnendatest taasiseseisvuseni’. - Teater. Muusika. Kino 11 94-106.

 • Aumont Jacques; Bergala Alain; Marie Michel; Vernet Marc 1992. Aesthetics of Film. Trans. Richard Neupert. Austin: University of Texas Press.

 • Баскаков Владимир 1964. ‘Героическое в кино’. - Искусство кино 8 34-40.

 • Balázs Béla 1952. Theory of the Film: Character and Growth of a New Art. London: Dennis Dobson.

 • Berger Peter L.; Luckmann Thomas 1991. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books.

 • Bezzubov Valeri 1977. ‘Juri Trifonovi proosalooming’. - Sirp ja Vasar 23 September.

 • Дробашенко Сергей 1962. Экран и жизнь. О художественном образе в документальном фильме. Москва: Искусство.

 • Dumanĉić Marko 2010. Rescripting Stalinist Masculinity: Contesting the Male Ideal in Soviet Film and Society 1953-1968. PhD thesis. University of North Carolina. Chapel Hill. https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:9080556a-0584-4a42-9b6f-a85680bad596 (11 October 2017).

 • Джулай Людмила 2005. Документальный иллюзион. Отечественный кинодокументализм - опыты социального творчества. Москва: Материк.

 • Эйзенштейн Сергей 1964. Избранные произведени я в шести томах. Том 2. Москва: Искусство.

 • Ellis Jack C.; McLane Betsy A. 2008. A New History of Documentary Film. New York: Continuum.

 • Эльманович Татяна 1975. Образ факта. От публицистики к фильму на эстонском телевидении. Москва: Искусство.

 • Elmanovitš Tatjana 1976. ‘Eesti kinematografistide kongressi eel’. - Sirp ja Vasar 9 April.

 • Elmanovitš Tatjana 1977. ‘Dokumentaalfilmidest 1976’. - Sirp ja Vasar 18 March.

 • Elme Toivo 1977. ‘Mitte ainult leivast…’. - Sirp ja Vasar 13 May.

 • Фомин Валерий (ed.) 2012. История киноотрасли в России: управление кинопроизводство прокат. Москва: НИИК ВГИК.

 • Foucault Michel 1980. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Ed. Colin Gordon trans. Colin Gordon Leo Marshall John Mepham Kate Soper. New York: Pantheon Books.

 • Golovskoy Val. S; Rimberg John 1986. Behind the Soviet Screen: The Motion-Picture Industry in the USSR 1972-1982. Michigan: Ardis.

 • Hall Stuart 2013. ‘The Work of Representation’. - Stuart Hall Jessica Evans Sean Nixon (eds.) Representation. 2nd ed. London: Sage Open University 1-47.

 • Hruštšov Nikita 1963. ‘Kõrge ideeline tase ja kunstimeisterlikkus on nõukogude kirjanduse ja kunsti suur jõud. Seltsimees N. S. Hruštšovi kõne partei ja valitsuse juhtide kohtumisel kirjandus- ja kunstitegelastega 8. märtsil 1963’. - Rahva Hääl 12 March.

 • Huxtable Simon 2016. ‘The Life and Death of Brezhnev’s Thaw: Changing Values in Soviet Journalism after

 • Khrushchev 1964-1968’. - Dina Fainberg Artemy M. Kalinovsky (eds.) Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange. Maryland: Lexington Books 21-42.

 • Kanter Kadri 2014. Eesti NSV kinematograafia ministeerium 1946-1953. Eellugu tegevuse põhisuunad ja likvideerimine. MA thesis. Tartu Ülikool.

 • Караганов Александр 1959. ‘Герой наших дней’. - Искусство кино 7 39-47.

 • Kasik Reet 2008. ‘Meediateksti analüüs: eesmärgid ja metoodika’. - Reet Kasik (ed.) Tekstid ja taustad V. Meediatekstide keelekasutus ja selle sotsiokultuurilised taustad. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 10-41.

 • Kosenkranius Ivar 1974. Film ja aeg. Esseid etüüde portreevisandeid. Tallinn: Eesti Raamat.

 • Kreegipuu Tiiu 2015. ‘Ajakirjandus Nõukogude Eestis külma sõja võitlusvahendina’. - Tõnu Tannberg (ed.) Nõukogude Eesti külma sõja ajastul. Tartu: Rahvusarhiiv 163-199.

 • Летопись 2010 = Летопись Российского кино 1946-1965. Москва: Канон+.

 • Mesila Tiit 1972. Ringvaade “Nõukogude Eesti”. Väljendusvahendid žanrid ja sisu analüüs. Diploma thesis. Tartu Riiklik Ülikool.

 • Näripea Eva 2011. Estonian Cinescapes: Spaces Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond). PhD thesis. Estonian Academy of Arts. Tallinn. http://www.digar.ee/id/nlib-digar:195147 (2 December 2017).

 • Nichols Bill 2001. Introduction to Documentary. Bloomington Indiana: Indiana University Press.

 • Oukaderova Lida 2017. The Cinema of the Soviet Thaw: Space Materiality Movement. Bloomington: Indiana University Press.

 • Shcherbenok Andrey 2016. ‘Everything Was Over Before It Was No More: Decaying Civilization in Late Stagnation Cinema’. - Dina Fainberg Artemy M. Kalinovsky (eds.) Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange. Maryland: Lexington Books 77-84.

 • Taylor Richard 1979. The Politics of the Soviet Cinema 1917-1929. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Teinemaa Sulev 1983. ‘Probleemfilmid Valeria Andersoni moodi’. - Sirp ja Vasar 16 December.

 • Vaino Maarja 2016. Tammsaare irratsionaalne poeetika. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

 • Västrik Riho 2015. ‘Constructing National Identity in Soviet Estonian Documentary Cinema: A Case Study of the Documentary Ruhnu (1965) by Andres Sööt’. - Baltic Screen Media Review 3 4-29.

 • Vellerand Lilian 1976. ‘Töö ja tööline eesti dramaturgias’. - Sirp ja Vasar 20 February.

 • Вертов Дзига 1966. Статьи дневники замыслы. Москва: Искусство.

 • Veskimägi Kalju-Olev 1996. Nõukogude unelaadne elu. Tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed. Tallinn: K.-O. Veskimägi.

 • Власов Марат 1974. ‘Герой которого требует время’. - Искусство кино 9 1-14.

 • Woll Josephine 1993. Invented Truth: Soviet Reality and the Literary Imaginations of Iurii Trifonov. Durham London: Duke University Press.

 • Woll Josephine 2000. Real Images: Soviet Cinema and the Thaw. London New York: I.B. Tauris.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 267 41 1
PDF Downloads 118 43 1