Transcending ‘Cold Intimacies’ in Veiko Õunpuu’s Works

Abstract

This article examines five films by Veiko Õunpuu, Estonia’s most renowned contemporary director – Empty (Tühirand, Estonia, 2006), Autumn Ball (Sügisball, Estonia, 2007), Temptations of St Tony (Püha Tõnu kiusamine, Estonia/Finland/Sweden, 2009), Free Range: Ballad on Approving of the World (Free Range: ballaad maailma heakskiitmisest, Estonia, 2013) and Roukli (Estonia, 2015), focusing on his representations of neoliberalism and especially its effect on the emotional and intimate lives of the characters. We argue that the characters of his films typically reject the conventional romance promoted by neoliberal discourses, including Hollywood cinema, yet this does not make them happy, but disoriented and restless. The repudiation of ‘emotional capitalism’ also pertains to the way Õunpuu’s films are conceived and executed. Most importantly, he resists the conventions of Hollywood cinema, including a classical script and happy ending, and also sets and shoots his films in peripheral places. Our main theoretical framework is the concept of ‘emotional capitalism’ as elaborated by Eva Illouz.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adorf, Margit 2013. ‘Vabajooksuhipsteri agoonia’. – La Strada, September.

 • Annist, Aet 2009. ‘Kriisi normaliseerimine’. – Vikerkaar 4/5, 112–119.

 • Åslund, Anders 2007. How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia and Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Bohle, Dorothee; Greskovits, Béla 2007. ‘Neoliberalism, Embedded Neoliberalism and Neocorporatism: Towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe’. – West European Politics 30, 3, 443–466.

 • Bordwell, David 1985. Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press.

 • Bordwell, David 2008. Poetics of Cinema. New York, London: Routledge.

 • Dalton, Stephen 2015. ‘Roukli’. – Hollywood Reporter, 3 December. http://www.hollywoodreporter.com/review/roukli-film-review-845702 (18 August 2016).

 • Delfi 2014. ‘Täna algavad Veiko Õunpuu uue mängufilmi võtted’. – Delfi. Publik, 7 July. http://publik.delfi.ee/news/kino/tana-algavad-veiko-ounpuu-uue-mangufilmi-votted?id=69307147 (21 July 2016).

 • del Mar Azcona, Mariá 2010. The Multi-protagonist Film. Malden, Oxford, Chichester: Wiley-Blackwell.

 • Engels, Friedrich [1884] 2010. The Origin of the Family, Private Property and the State. E-book. London: Penguin Books.

 • Estonian Ministry of Culture 2012. Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020. http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kultuur2020.pdf (21 July 2016).

 • Field, Syd [1979] 2005. Screenplay: The Foundations of Screenwriting. New York: Bantam Dell.

 • Fukuyama, Francis 2000. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. Glencoe: Free Press.

 • Hakim, Catherine 2011. Honey Money: The Power of Erotic Capital. London, New York: Allen Lane.

 • Harvey, David 2003. The New Imperialism. Oxford, New York: Oxford University Press.

 • Harvey, David 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford, New York: Oxford University Press.

 • Hunt, Tristram 2010. ‘Introduction’. – Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State. E-book. London: Penguin Books.

 • Hõbemägi, Priit 2006. ‘Tüdimus on mängu osa ehk hea film vurrudega meestest’. – Eesti Päevaleht, 19 January.

 • Illouz, Eva 2007. Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism. Cambridge, MA: Polity Press.

 • Illouz, Eva 2012. Why Love Hurts. Cambridge, MA: Polity Press.

 • Juuse, Egert; Kattel, Rainer 2014. ‘Financialisation and the Financial and Economic Crises: The Case of Estonia’. – FESSUD Studies in Financial Systems 20, 1–117.

 • Kaus, Jan 2006. ‘“Mul polnud lõhna ega maitset”’. – Sirp, 3 March.

 • Laaniste, Mari 2013. ‘Enam ei mingeid paineid’. – Eesti Ekspress: Areen, 19 September.

 • Laaniste, Mari; Torim, Leena 2010. ‘Apartment Blocks and Alienation: Tallinn’s Lasnamäe District in Autumn Ball’. – Kinokultura: New Russian Cinema, Special Issue 10: Estonian Cinema. http://www.kinokultura.com/specials/10/laaniste-torim.shtml (3 November 2016).

 • Laasik, Andres 2009. ‘Kunstiline udu’. – Eesti Päevaleht, 8 October.

 • Laasik, Andres 2013. ‘“Free Range”: poolharitlane põgeneb elu eest’. – Eesti Päevaleht, 23 September.

 • Leif, Kalev; Jakobson, Mari-Liis; Saarts, Tõnis 2008. ‘Eesti poliitiline kultuur: alusväärtused’. – Riigikogu Toimetised 18. http://rito.riigikogu.ee/eelmised-numbrid/nr-18/eesti-poliitiline-kultuur-alusvaartused/ (22 July 2016).

 • Lige, Carl-Dag 2010/2011. ‘Arhitektuur filmis’. – Eramu & Korter Winter, 64–65.

 • Luks, Leo 2013. ‘Priipidamisel vaevleja’. – La Strada, September.

 • Marx, Karl 1844. Comments on James Mill, Éléments D’économie Politique. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/james-mill/ (21 July 2016).

 • Marx, Karl [1887] 1976. Capital: A Critique of Political Economy, Volume One. Intro. Ernest Mandel, trans. Ben Fowkes. Harmondsworth: Penguin Books, in association with New Left Review.

 • Marx, Karl; Engels, Frederick 1947. The German Ideology, Parts I and III. New York: International Publishers.

 • Marx, Karl; Engels, Frederick 1988. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto. Trans. Martin Milligan. Amherst: Prometheus Books.

 • Mazierska, Ewa 2015. From Self-Fulfilment to the Survival of the Fittest: Work in European Cinema from the 1960s to the Present. New York, Oxford: Berghahn.

 • Näripea, Eva 2003. ‘Home and Away: Urban Representations in 1980s Soviet Estonian Cinema’. – Place and Location 3. Proceedings of the Estonian Academy of Arts 14. Eds. Virve Sarapik, Kadri Tüür. Tallinn, 405–131.

 • Näripea, Eva 2010. ‘From Nation-Scape to Nation-State: Reconfiguring Filmic Space in Estonian Post-Soviet Cinema’. – Renata Šukaityte (ed.), Baltic Cinemas after the 90s: Shifting (Hi)stories and (Id)entities. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 65–75.

 • Näripea, Eva 2015. ‘Accumulation by Dispossession: Reflections of Neoliberal Life and Work in Recent Estonian Auteur Cinema’. – Studies in Eastern European Cinema 6, 1, 82–99.

 • Rancière, Jacques 2006. Film Fables (Talking Images). Trans. Emiliano Battista. Oxford, New York: Berg.

 • Sarapik, Virve; Viires, Piret (eds.) 2010. Sügisball. Etüüde nüüdiskultuurist 2. Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm; Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 • Solimano, Andrés 2014. Economic Elites, Crises, and Democracy: Alternatives beyond Neoliberal Capitalism. Oxford, New York: Oxford University Press.

 • Stam, Robert; Goldsmith, Leo; Porton, Richard 2015. Keywords in Subversive Film/Media Aesthetics. Malden, Oxford, Chichester: John Wiley.

 • Teder, Tarmo 2009. ‘Laupäeval hakkab “Püha Tõnu kiusamine”’. – Sirp, 9 October.

 • Tomberg, Donald 2006. ‘Tühirand ja maailma äär. Mati Undi “Tühirand” ja “Võlg” filmis’. – Teater. Muusika. Kino 3, 95–103.

 • Tomberg, Donald 2013. ‘Puu müüris’. – Sirp, 27 September.

 • Toomela, Emilie 2013. ‘Intervjuu: Veiko Õunpuu’. – Müürileht, 29 August.

 • Tuumalu, Tiit 2009. ‘Püha Tõnu kiusamine. Intervjuu Veiko Õunpuuga’. – Postimees: AK, 3 October.

 • Varts, Greta 2015. ‘Viljastava teadmatuse poole’. – Sirp, 23 October.

 • Virilio, Paul 1989. War and Cinema: The Logistics of Perception. London: Verso.

 • Virilio, Paul; Lotringer, Sylvère 1983. Pure War. New York: Semiotext(e).

 • Õunpuu, Veiko 2008. ‘Kõik ei ole nii, nagu näib. Veiko Õunpuu sõnavõtt 8. jaanuaril 2008 auhinna “Aasta film 2007” kätteandmisel, teksti esitas Rain Tolk’. – Teater. Muusika. Kino 2, 126–127.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search