Transcending ‘Cold Intimacies’ in Veiko Õunpuu’s Works

Open access

Abstract

This article examines five films by Veiko Õunpuu, Estonia’s most renowned contemporary director – Empty (Tühirand, Estonia, 2006), Autumn Ball (Sügisball, Estonia, 2007), Temptations of St Tony (Püha Tõnu kiusamine, Estonia/Finland/Sweden, 2009), Free Range: Ballad on Approving of the World (Free Range: ballaad maailma heakskiitmisest, Estonia, 2013) and Roukli (Estonia, 2015), focusing on his representations of neoliberalism and especially its effect on the emotional and intimate lives of the characters. We argue that the characters of his films typically reject the conventional romance promoted by neoliberal discourses, including Hollywood cinema, yet this does not make them happy, but disoriented and restless. The repudiation of ‘emotional capitalism’ also pertains to the way Õunpuu’s films are conceived and executed. Most importantly, he resists the conventions of Hollywood cinema, including a classical script and happy ending, and also sets and shoots his films in peripheral places. Our main theoretical framework is the concept of ‘emotional capitalism’ as elaborated by Eva Illouz.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adorf Margit 2013. ‘Vabajooksuhipsteri agoonia’. – La Strada September.

 • Annist Aet 2009. ‘Kriisi normaliseerimine’. – Vikerkaar 4/5 112–119.

 • Åslund Anders 2007. How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe Russia and Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Bohle Dorothee; Greskovits Béla 2007. ‘Neoliberalism Embedded Neoliberalism and Neocorporatism: Towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe’. – West European Politics 30 3 443–466.

 • Bordwell David 1985. Narration in the Fiction Film. Madison: University of Wisconsin Press.

 • Bordwell David 2008. Poetics of Cinema. New York London: Routledge.

 • Dalton Stephen 2015. ‘Roukli’. – Hollywood Reporter 3 December. http://www.hollywoodreporter.com/review/roukli-film-review-845702 (18 August 2016).

 • Delfi 2014. ‘Täna algavad Veiko Õunpuu uue mängufilmi võtted’. – Delfi. Publik 7 July. http://publik.delfi.ee/news/kino/tana-algavad-veiko-ounpuu-uue-mangufilmi-votted?id=69307147 (21 July 2016).

 • del Mar Azcona Mariá 2010. The Multi-protagonist Film. Malden Oxford Chichester: Wiley-Blackwell.

 • Engels Friedrich [1884] 2010. The Origin of the Family Private Property and the State. E-book. London: Penguin Books.

 • Estonian Ministry of Culture 2012. Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020. http://www.kul.ee/sites/kulminn/files/kultuur2020.pdf (21 July 2016).

 • Field Syd [1979] 2005. Screenplay: The Foundations of Screenwriting. New York: Bantam Dell.

 • Fukuyama Francis 2000. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. Glencoe: Free Press.

 • Hakim Catherine 2011. Honey Money: The Power of Erotic Capital. London New York: Allen Lane.

 • Harvey David 2003. The New Imperialism. Oxford New York: Oxford University Press.

 • Harvey David 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford New York: Oxford University Press.

 • Hunt Tristram 2010. ‘Introduction’. – Friedrich Engels The Origin of the Family Private Property and the State. E-book. London: Penguin Books.

 • Hõbemägi Priit 2006. ‘Tüdimus on mängu osa ehk hea film vurrudega meestest’. – Eesti Päevaleht 19 January.

 • Illouz Eva 2007. Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism. Cambridge MA: Polity Press.

 • Illouz Eva 2012. Why Love Hurts. Cambridge MA: Polity Press.

 • Juuse Egert; Kattel Rainer 2014. ‘Financialisation and the Financial and Economic Crises: The Case of Estonia’. – FESSUD Studies in Financial Systems 20 1–117.

 • Kaus Jan 2006. ‘“Mul polnud lõhna ega maitset”’. – Sirp 3 March.

 • Laaniste Mari 2013. ‘Enam ei mingeid paineid’. – Eesti Ekspress: Areen 19 September.

 • Laaniste Mari; Torim Leena 2010. ‘Apartment Blocks and Alienation: Tallinn’s Lasnamäe District in Autumn Ball’. – Kinokultura: New Russian Cinema Special Issue 10: Estonian Cinema. http://www.kinokultura.com/specials/10/laaniste-torim.shtml (3 November 2016).

 • Laasik Andres 2009. ‘Kunstiline udu’. – Eesti Päevaleht 8 October.

 • Laasik Andres 2013. ‘“Free Range”: poolharitlane põgeneb elu eest’. – Eesti Päevaleht 23 September.

 • Leif Kalev; Jakobson Mari-Liis; Saarts Tõnis 2008. ‘Eesti poliitiline kultuur: alusväärtused’. – Riigikogu Toimetised 18. http://rito.riigikogu.ee/eelmised-numbrid/nr-18/eesti-poliitiline-kultuur-alusvaartused/ (22 July 2016).

 • Lige Carl-Dag 2010/2011. ‘Arhitektuur filmis’. – Eramu & Korter Winter 64–65.

 • Luks Leo 2013. ‘Priipidamisel vaevleja’. – La Strada September.

 • Marx Karl 1844. Comments on James Mill Éléments D’économie Politique. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/james-mill/ (21 July 2016).

 • Marx Karl [1887] 1976. Capital: A Critique of Political Economy Volume One. Intro. Ernest Mandel trans. Ben Fowkes. Harmondsworth: Penguin Books in association with New Left Review.

 • Marx Karl; Engels Frederick 1947. The German Ideology Parts I and III. New York: International Publishers.

 • Marx Karl; Engels Frederick 1988. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto. Trans. Martin Milligan. Amherst: Prometheus Books.

 • Mazierska Ewa 2015. From Self-Fulfilment to the Survival of the Fittest: Work in European Cinema from the 1960s to the Present. New York Oxford: Berghahn.

 • Näripea Eva 2003. ‘Home and Away: Urban Representations in 1980s Soviet Estonian Cinema’. – Place and Location 3. Proceedings of the Estonian Academy of Arts 14. Eds. Virve Sarapik Kadri Tüür. Tallinn 405–131.

 • Näripea Eva 2010. ‘From Nation-Scape to Nation-State: Reconfiguring Filmic Space in Estonian Post-Soviet Cinema’. – Renata Šukaityte (ed.) Baltic Cinemas after the 90s: Shifting (Hi)stories and (Id)entities. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 65–75.

 • Näripea Eva 2015. ‘Accumulation by Dispossession: Reflections of Neoliberal Life and Work in Recent Estonian Auteur Cinema’. – Studies in Eastern European Cinema 6 1 82–99.

 • Rancière Jacques 2006. Film Fables (Talking Images). Trans. Emiliano Battista. Oxford New York: Berg.

 • Sarapik Virve; Viires Piret (eds.) 2010. Sügisball. Etüüde nüüdiskultuurist 2. Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm; Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

 • Solimano Andrés 2014. Economic Elites Crises and Democracy: Alternatives beyond Neoliberal Capitalism. Oxford New York: Oxford University Press.

 • Stam Robert; Goldsmith Leo; Porton Richard 2015. Keywords in Subversive Film/Media Aesthetics. Malden Oxford Chichester: John Wiley.

 • Teder Tarmo 2009. ‘Laupäeval hakkab “Püha Tõnu kiusamine”’. – Sirp 9 October.

 • Tomberg Donald 2006. ‘Tühirand ja maailma äär. Mati Undi “Tühirand” ja “Võlg” filmis’. – Teater. Muusika. Kino 3 95–103.

 • Tomberg Donald 2013. ‘Puu müüris’. – Sirp 27 September.

 • Toomela Emilie 2013. ‘Intervjuu: Veiko Õunpuu’. – Müürileht 29 August.

 • Tuumalu Tiit 2009. ‘Püha Tõnu kiusamine. Intervjuu Veiko Õunpuuga’. – Postimees: AK 3 October.

 • Varts Greta 2015. ‘Viljastava teadmatuse poole’. – Sirp 23 October.

 • Virilio Paul 1989. War and Cinema: The Logistics of Perception. London: Verso.

 • Virilio Paul; Lotringer Sylvère 1983. Pure War. New York: Semiotext(e).

 • Õunpuu Veiko 2008. ‘Kõik ei ole nii nagu näib. Veiko Õunpuu sõnavõtt 8. jaanuaril 2008 auhinna “Aasta film 2007” kätteandmisel teksti esitas Rain Tolk’. – Teater. Muusika. Kino 2 126–127.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 404 78 3
PDF Downloads 237 61 1