Direct / Reverse Analogy between Mechanical System and RLC Series / Paralel Alternative Current Circuits - AC

Open access

Abstract

There is a direct analogy between the mechanical and electrical phenomena related to vibrations and electromagnetic oscillations in the RLC series AC circuits and an inverse analogy to the electromagnetic oscillations in the RLC parallel alternative current (AC) circuits. Direct analogy RLC series AC circuit refers to the connection between complex velocity and complex electrical intensity, mechanical impedance and electrical impedance, etc. Reverse analogy RLC parallel AC circuits refers to the connection between complex velocity and complex electrical voltage, mechanical impedance and electrical admission, etc.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bratu P.P. - IZOLAREA ŞI AMORTIZAREA VIBRAŢIILOR LA UTILAJE DE CONSTRUCŢII. Editura INCERC Bucureşti 1982

 • [2] Buzdugan Gh. Fetcu L. Radeş M.– VIBRAŢII MECANICE. Ed. Did. şi Pedagogică Bucureşti 1982

 • [3] Bratu P.P. Drăgan D. - VIBRAŢIILE MECANICE. TEORIE. APLICAŢII TEHNICE. Editura Impuls Bucureşti 1998

 • [4] Bratu P.P. Drăgan D. - VIBRAŢIILE MECANICE.. APLICAŢII. Editura Impuls Bucureşti 1998

 • [5] Bratu P. P. - VIBRAŢIILE STRUCTURILOR MECANICE. Editura Tehnică 2000

 • [6] Voinea R. Bratosin D. – ELEMENTE DE MECANICA MEDIILOR CONTINUE. Editura EX PONTO Constanţa 2000.

 • [7] Silaș Gh. Rădoi M. s.a. – Culegere de probleme de vibrații mecanice vol.1 Editura Tehnică București 1967

 • [8] Cornel Marin Ion Florin Popa – CONTROLUL VIBRAŢIILOR ȘI DIAGNOZA VIBVROACUSTICĂ A SISTEMELOR MECANICE Editura Valahia University Press 2018 ISBN 978-606-603-194-3

 • [9] Cornel Marin - VIBRAŢIILE STRUCTURILOR MECANICE - Editura IMPULS Bucureşti 2003 ISBN 973-8132-43-6.

 • [10] Cornel MARIN - VIBRAŢII MECANICE. APLICAŢII. PROBLEME Editura Bibliotheca Târgovişte 2008 ISBN 978-973-712-397-8

 • [11] Cornel MARIN Polidor BRATU RESEARCH TRENDS IN MECHANICS Vol. III Chapter 11: DYNAMICAL BEHAVIOUR OF THE STRUCTURES SUBJECTED TO MECHANICAL SHOCKS Editura Academiei Române Bucureşti 2009 ISBN 978-973-27-1816-2

 • [12] Gheorghe ENE Cornel MARIN CALCULUL ŞI CONSTRUCTIA MAŞINILOR VIBRATOARE Editura PRINTECH Bucureşti 2009 ISBN 978-606-521-429-3

 • [13] Cornel MARIN Popa Florin Ardeleanu Mihăiţă -Expression of energy in the case of forced vibrations with elasto – viscous damping. Determination damping factor of elasto – viscous shells - OPROTEH 2003 - Optimum Technologies Technologic Systems and Materials in the Machines Building Field TSTM –9 Bacău 2003 p. 142-147

 • [14] Cornel MARIN Florin Popa Mihăiţă Ardeleanu -Expression of average instantaneous real and reactive power in case of forced vibrations with elastic-viscous damping. Influence of damping factor on real and reactive power - OPROTEH 2003 - Optimum Technologies Technologic Systems and Materials in the Machines Building Field TSTM –9 Bacău 2003 p. 148-153.

 • [15] Cornel MARIN Popa Ion Florin Ardeleanu Mihăiţă -Some practical aspects regarding passive ant vibration isolation using elasto-viscous damping covers – In Annals of the ORADEA UNIVERSITY Fascicle of Management and Technological Engineering CD-ROM Edition Vol. II (XII) 2003 ISSN 1583-0691 p. 18-19.

 • [16] Cornel MARIN Florin Popa - The simulation of flood and relaxation of materials using VOIGT-KELVIN visco-elastic model Al III lea Simpozion Internaţional „Mecatronică Microtehnologii şi materiale noi” Targoviste 18-19 noiembrie 2005 Supliment la Rev. Română de Mecanică Fină Optică şi Mecatronică Nr. 28/2005 pp.107-116.

 • [17] Cornel MARIN Florin Popa - Simularea comportării în regim armonic a elementelor de izolare antivibratilă a maşinilor folosind modelele vâscoelastice VOIGT-KELVIN şi ZENER. Simpozionul ştiinţific cu participare internaţională de Mecanică Fină şi Mecatronică: „Produse/Tehnologii şi Servicii româneşti competitive şi complementare pentru U.E.” Bucureşti 28-29.11. 2005.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 46 46 5
PDF Downloads 39 39 2