The Stability of Longitudinal Movement During the Transportation of Industrial Oversized Equipment on a Platform with an Even Number of Axles. General Case

Open access

Abstract

It is known that the transportation of oversized technological equipment raises particular poroblems, both from the economical and technicall point of view. Knowing the loads in the platform-equipment assembly, the intensity and the direction of the wind loads, the condition of roads and the way these act is imperative. The present paper seeks to determine the expression of the loads obtained on a platform with an even number of axles, loaded with a technological equipment and neglecting or not the deformation of the suspensions and tires.

[1] * * * Transports exceptionnels (definition des convois - types et regles pour la verification des ouvrages d’art) SETRA Octobre 1982 (http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0002/Dtrf-0002509/DT2509.pdf - accesat la 20.03.17)

[2] * * * Convoi exceptionnel (https://fr.wikipedia.org/wiki/Convoi_exceptionnel (accesat la 20.03.17)

[3] * * * http://holleman.ro/services/transporturi-agabaritice/ - accesat la 20.03.17); http://movers-auto.md/ro/shop/treyler-transport-perevozkityazhyolyih-negabaritnyih-gruzov.html (accesat la 20.03.17)

[4] * * * Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat “Echipamente sub presiune transportabile” / RENAR, 2014

[5] Felegeanu Daniel - Cătălin, Managementul riscurilor şi securităţii industriale pentru prevenire, protecţia şi intervenţie în caz de accidente majore la un obiectiv tip SEVESO, teză de doctorat, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, 2016.

[6] Iatan I. R., Salca Cristina, Stătescu M., Stabilitatea mişcării longitudinale a platformelor tip 4 x 4 pentru transportarea echipamentelor tehnologice agabritice, Sinteze de Mecanică Teoretică şi Aplicată, vol. 7, nr. 1, 2016, p. 51 -62 (http://search.proquest.com/openview/5218606c8647d4ed1c282ef0543690d9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2029206 (accesat la 20.03.17)

[7] Buzdugan Gh., Rezistenţa materialelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980.

[8] Iatan I. R., Vasilescu I., Transportarea utilajelor tehnologice agabaritice, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2002.

[9] Marin C., Rezistenţa materialelor (partea I - solicitări simple), Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2013.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 49 49 8
PDF Downloads 21 21 7