Accounting Dualism – Particularities and Information Source for Internal and External Users in Organizational Development

Open access

Abstract

Knowing the fact that in the market economy the most important resource is the information and, naturally, since the accounting cannot be substituted for the manager, instead it offers the information necessary for the decision-making processes. The paper highlights, on the basis of bibliographic resources, that a dual accounting representation responds best to all strategic requirements and leads to a better visualization of the entity as a whole, as well as of each structure. Also, in the paper we analyzed, through a selective research, the degree to which the provision of accounting information to various categories of interested users contributes to the development of the entity.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balteș N. & Ciuhureanu A. T. (2009). Contabilitate. Fundamente teoretice și practice. Sibiu: Editura Universității “Lucian Blaga”.

 • Bragg S. (2018). The difference between financial and managerial accounting available at: https://www.accountingtools.com/articles/what-is-the-difference-between-financial-and-managerial-acco.html accessed on 03 November 2019.

 • Feleagă N. & Ionaşcu I. (1998). Tratat de contabilitate financiară. Vol. 1 Bucureşti: Editura Economică.

 • Ghintuială A. (2008). Actualități și perspective în normalizarea contabilă internațională. International Conference on European Integration - Realities and Perspectives (EIRP) Proceedings Vol. 3 506.

 • Grosu C. (1998). Sistemul informaţional contabil – sursă a controlului de gestiune. Gestiunea şi contabilitatea organizaţiei. nr. 6 49.

 • Horomnea E. & Tabără N. (2002). Locul contabilităţii în sistemul general al clasificării ştiinţelor. Finanţe publice şi contabilitate Issue 5 11.

 • Ionescu C. (2003). Informarea financiară în contextul internaţionalizării contabilităţii. Bucureşti: Editura Economică.

 • Minu M. (2001). Monismul şi dualismul contabil – opţiuni în organizarea sistemului informaţional contabil. Contabilitatea expertiza şi auditul afacerilor Issue 7 17-19.

 • Mociar I. (2013). Sistemul informațional contabil pentru managementul întreprinderii. Tribuna Economică.

 • Needles E. B. Henry A. R. & Caldwell C. J. (2000). Principiile de bază ale contabilităţii. Chişnău: Editura Arc.

 • Oprea C. & Cârstea G. (2002). Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor. Bucureşti: Editura Genicod.

 • Paliu-Popa L. & Godeanu I. C. (2007). Resemblances and differences between financial accounting and management accounting. Annals of the University of Petroşani Economics Vol. 7 283-288.

 • Romanian Parliament. (1991). Law no. 82/1991 – Law on Accounting republished as subsecquently amended and supplemented. Bucharest: Official Gazette. no. 454/18 June 2008.

 • Sucală L. (2004). Contabilitatea de gestiune – între reglementare şi necesitate în condiţiile procesului de convergenţă contabilă în România. Congresul profesiei contabile din România. Armonizare sau Convergenţă în Standardele Internaţionale de Contabilitate Bucureşti: Editura CECCAR 822-823.

 • Zwass V. (2015). Information system. Encyclopaedia Britannica available at: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/287895/information-system accessed on 25 January 2015.

Search
Journal information
Target audience: researchers, experts, practitioners in the filed of political law
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 42 42 7
PDF Downloads 44 44 7