Leisure Sport Activities and Their Importance in Living a Healthy Physical and Psycho-Social Lifestyle

Marcel Pomohaci 1  and Ioan Sabin Sopa 1
 • 1 “Lucian Blaga” University,, Sibiu, Romania

Abstract

Leisure sport activities have an important role inmaintaining health and physical fitness at adults, but also being more and more used for different other reasons like socialization, communication, making new friends and relationships, self-image, challenge etc. Our study focused on finding the main necessities of adults regarding leisure sport activities, discovering the real reasons of practicing sport activities in their free time. So, using the questionnaire method, we asked 204 adults of their real necessities regarding leisure sport activities and why they practice specific sports in their free time. The results showed that different sports are practiced for different necessities, so the practitioners of volleyball game highlighted the necessities of socialization and communication, the football practitioners had chosen movement and competition necessities as main reasons for practicing sport, basketball players elected affiliation and maintain health necessities as primordial, fitness or gym practitioners affirmed that main reasons for practicing sport activities are self-image and satisfaction necessities. The conclusions of the study were that indifferent of the sport that is practiced, leisure sport activities contributes in fulfilling the adult necessities and is an important way of maintain physical, social and psychological progress

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bocu, T. (2011). Repere vizând îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şcolare prin activităţi de educaţie fizică şi sport. Palestrica Mileniului 3 Civilizaţie şi sport, Vol. 12, no. 1, 7-10.

 • Bota, A. (2006). Exerciţii fizice pentru o viaţă activă - Activităţi motrice de timp liber. București: Cartea Universitară.

 • Colibaba-Evuleț, D., & Bota, I. (1998). Jocuri sportive. Teorie și metodică. București: Editura Aldin.

 • Dinca, I. (2006). Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. Bucureşti: Editura Public H Press.

 • Grigore, V. (2007). Exerciţiul fizic, factor activ pentru prevenirea îmbătrânirii şi instalării bolilor degenerative. București: Editura Didactica şi Pedagogică.

 • Gulap, M. (2014). Study on the importance of physical education in fighting stress and a sedentary lifestyle among stundets at the University of Bucharest. Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 117, 104-109.

 • Macovei, S., Tufan, A. A., & Vulpe, B. I. (2014). Theoretical approaches to building a healthy lifestyle through the practice of physical activities. Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 117, 86-91.

 • Negulescu, I. C., & Pică, I. O. (2014). Increasing quality of life among gendarmes by the spcific means of team sports games in order to improve professional efficiency. Elsevier Procedia - Social and Behavioural Sciences, 117, 155-161.

 • Mărginean, I., & Precupeţu, I. (2010). Quality of life in Romania 2010. București: Institutul de cercetare a calității vieții.

 • Sopa, I. S., & Pomohaci, M. (2016). Study regarding the impact of motor activities over a healthy life of students, Buletinul Știinţific al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, vol. XXI, No. 2 (42), 115-122.

 • Sopa, I. S., & Pomohaci, M. (2016). Study regarding the impact of physical education and sport on students life from University “Lucian Blaga” Sibiu. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Educaţie Fizică şi Sport, No. XXVI, 10-17.

 • Tudor, I. D., Grigore, V., & Tudor, M. (2014). The importance of group sports activities in adult lifelong education and in improving the quality of life. Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, 117, 9-15.

 • Tüdös, Șt. (2000). Criterii psihologice în fundamentarea şi structurarea pregătirii sportive. Bucureşti: Paideia.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search