Images of the Urban Spaces of Cieszyn

Katarzyna Kulczyńska 1  and Roman Matykowski 1
 • 1 Adam Mickiewicz University, Poland

Images of the Urban Spaces of Cieszyn

A number of specific characteristics of the town of Cieszyn are inherently related to its history. Since 1920, Cieszyn has been divided by a state border along the Olza river (except for the war time of 1938-1945). Before that, since the 17th century, the town was part of the Austrian Habsburg empire and was under imperial Vienna's cultural influence. The contemporary structure of the Polish part of Cieszyn includes numerous elements reflecting the town's specificity. Therefore, the social cognitive image of Cieszyn comprises those components of its spatial structure too.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartnicka, M. 1989: Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Warszawy. In: Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, 2.

 • Bierwiaczonek, K. 2008: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca, Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

 • Burgess, J. 1978: Image and identity: A study of urban and regional perception with particular reference to Kingston upon Hull, Kingston: University of Hull.

 • Castells, M. 1982: Kwestia miejska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Downs, R.M. 1970: The cognitive structure of an urban shopping center. In: Environment and Behavior, 2,1, pp. 13-39.

 • Jałowiecki, B. and Łukowski, W. 2008: Szata informacyjna miasta, Warszawa: Scholar.

 • Libura, H. 1988. Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. In: Dokumentacja Geograficzna, IGiPZ PAN, 1.

 • Libura, H. 1990: Percepcja przestrzeni miejskiej. In: Studia Regionalne i Lokalne, 31, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski.

 • Lisowski, A. 2007: "Przestrzeń" i "percepcja" w transdyscyplinarnych badaniach miast - spojrzenie geografa. In: Madurowicz, M. editor, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, pp. 17-30.

 • Lloyd, E.R. 1976: Cognition, preference, and behavior in space: An examination of the structural linkages. In: Economic Geography, 52, 3, pp. 241-253.

 • Mayntz, R., Holm, K. and Hübner, P. 1985: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Pocock, D.C.D. 1974: The nature of environmental perception. In: Occasional Publications (New Series), 4, Durham: Departament of Geography, University of Durham.

 • Słodczyk, J. 1984: "Mapy mentalne" i ich zastosowanie w badaniach geograficznych. In: Czasopismo Geograficzne, T. 55, Z. 1, pp. 73-87.

 • Walmsley, D.J. and Lewis, G.J. 1984: Human geography. Behavioural approaches, London: Longman.

 • Wallis, A. 1979: Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search