Film Festivals in Łódź as a Main Component of Urban Cultural Tourism

Waldemar Cudny 1
 • 1 University Of Łódź, Poland

Film Festivals in Łódź as a Main Component of Urban Cultural Tourism

In the early 19th century Łódź became a huge centre of textile production. However, the transformations in Poland after 1989 led to the decline of this industry. At present the city is looking for new forms of development, such as services, including tourism and culture. One of the most important elements of the cultural function in Łódź are film festivals, based on over 50 year long tradition of film making in this city. The aim of this article is to present the film festivals organized in Łódź, which are a tourist asset and a kind of tourist product (an event). They are at the same time an element of cultural tourism, part of which is event tourism, connected with festivals and film tourism.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Beeton, S. 2005: Film induced tourism, Chichester: Channel View Publications, p. 245.

 • Jędrysiak, T. 2008: Turystyka kulturowa, Warszawa: PWE, p. 149.

 • Kaczmarek, J., Stasiak, A. and Włodarczyk, B. 2010: Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa: PWE, p. 447.

 • Kowalczyk, A. 2008: Współczesna turystka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością. In: Kowalczyk, A. editor, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii Studiów Regionalnych, pp. 9-58.

 • Kronenberg, M., Wawrzyniak, M. and Jonas, A. 2010: Przewodnik po filmowej Łodzi, Łódź: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju "Regio", p. 197.

 • Lemann, J. editor, 1998: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 1948 - 1998. Księga jubileuszowa, Łódź: PWSFTviT, p. 295.

 • Smith, K.M. 2009: Issues in cultural tourism, Milton Park: Routledge, p. 224.

 • Von Rohrscheidt, A.M. 2008: Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno: GWSHM Milenium, p. 477.

 • www.imdb.com

 • www.wfo.com.pl/

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search