The Quality of Life of Suburbanities: A Case Study of the Gdańsk Agglomeration

Grzegorz Masik 1
 • 1 University of Gdańsk, Poland

The Quality of Life of Suburbanities: A Case Study of the Gdańsk Agglomeration

The article explains the meaning of the concept of ‘quality of life’, placing emphasis on its subjective dimension. As the concept is more and more discussed in the literature, the author intends to examine the satisfaction within public spaces for which local government is responsible. According to research made in Canada it is worth measuring not only satisfaction as such but also the importance of its constituent dynamics. Therefore, a survey made in the suburbs of the Gdańsk agglomeration asked respondents about their satisfaction with public transport, roads, environment, etc., including questions about the relative importance of such issues. The combination of satisfaction and importance provide the overall quality of life. At the end of the paper the author considers if there is a chance to improve the quality of life through a brief analysis of local governments expenditure.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brown, I., Raphael, D., and Renwick, R. 1998: Quality of life profile. Item 2. In: Quality of Life Research Unit, Center for Health Promotion, University of Toronto, pp. 78-136.

 • Dziurowicz-Kozłowska, A. 2002: Wokół pojęcia jakości życia. In: Psychologia jakości życia, V. 1, No. 2, Warszawa: SWPS Academica, pp. 22-41.

 • Karwowski, J. editor 2003a: Jakość życia w regionie, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 • Karwowski, J. editor 2003b: Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

 • Knox, P. and Pinch, S. 2000: Urban social geography. An introduction, Harlow: Prentice Hall.

 • Massam, B. H. 2002: Quality of life: public planning and private living. In: Progress in Planning, No. 58, Toronto, Canada, pp. 141-227.

 • Pluta, K. 2001: Rola kompozycji urbanistycznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych współczesnych miast. In: Markowski, T. editor, Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna, Biuletyn KPZK PAN, V. 194, Warszawa, pp. 87-104.

 • Renwick, R. and Brown, I. 1996: The center for health promotion's conceptual approach to quality of life: being, belonging and becoming. In: Renwick, R., Brown, I., and Nagler, M. editors, Quality of Life in Health Promotion and Rehabilitation, Sage, Thousand Oaks, pp. 75-88.

 • Rogerson, R. J., Findlay, A. M., Morris, A. S. and Coombes, M. G. 1989: Indicators of quality of life: some methodological issues. In: Environment and Planning, A 21.

 • Sagan, I. 2004: Ranking czynników ekonomicznych i nieekonomicznych wpływających na ocenę jakości życia w mieście, maszynopis ekspertyzy wykonanej dla Biura Rozwoju Gdańska.

 • Smith, D. M. 1973: A geography of social well-being in the United States, New York: McGraw-Hill.

 • The World Bank, 2009 http://www.worldbank.org

 • World Health Organization, 2009 http://www.who.int/en

 • Zborowski, A. 2004: Wybrane aspekty badań poziomu i jakości życia w dużym mieście. In: Jażdżewska, I. editor, Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 19-30.

 • Zborowski, A. 2005: Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Kraków: IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search