Endangered flora of Gdańsk Pomerania – its distinctiveness and diversity

Katarzyna Wszałek-Rożek 1 , Magdalena Lazarus 1 , Renata Afranowicz-Cieślak 1 , Joanna Gołębiewska 1 , Anna Kuczyńska 1 , Marta Jarosińska 1 , Artur Eichmann 1 ,  and Ryszard Markowski 1
 • 1 Department of Plant Taxonomy and Nature Conservation, Faculty of Biology, University of Gdańsk, 80-308, Gdańsk, Poland

Abstract

Gdańsk Pomerania is a region characterized by unique physiographic features and diverse flora. This region, as many other areas, is subject to numerous accelerating transformations. The occurrence of numerous species on their range edges and on isolated stands, e.g. mountain and xerothermic grassland species, was an important criterion in the development of a regional red list of vascular plants of Gdańsk Pomerania (). On this list, 648 species of vascular plants, which constitute about 39% of the regional flora and 26% of all Polish flora, are considered to be endangered at various levels. In total, 47 species have been declared extinct in the aforementioned region (RE), 39 taxa are considered as critically endangered (CR) and 109 – as endangered (EN). Further 222 plant species are classified as vulnerable (moderately endangered) (VU), 124 have low risk categories (NT or LC) and there are 107 taxa of unknown threat, due to lack of sufficient information (DD). The aim of this work was to synthesize endangered components of Gdańsk Pomerania vascular plant flora for their better recognition and characterization. Among the species varying in threat degrees, the authors identified species protected by law and endangered in Poland as well as globally. In addition, the participation of species diagnostic of individual phytosociological units was verified. Also, the share of taxa representing various geographical elements was indicated.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Abromeit J., Neuhoff W. & Steffen H. 1898-1940. Flora von Ost- und Westpreussen. 1/1-25 (1898): 1-402, 2/26-43 (1903): 403-684, 3/44-49 (1926): 685-780, 4/50-52 (1931): 781-828, 5/53-55 (1934): 829-876, 6/56-78 (1940): 877-1248. Kommissionsverlag Gräfe und Unzer, Berlin-Königsberg.

 • Afranowicz R. 2006. Endangered and threatened rush plants in Żuławy Wiślane (northern Poland). Biodiv. Res. Conserv. 3-4: 395-396.

 • Afranowicz R. 2007. Ginące i zagrożone rośliny wodne na Żuławach Wiślanych w świetle dotychczasowych badań. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 14(2): 319-336.

 • Anioł-Kwiatkowska J. & Szczęśniak E. (eds). 2011. Endangered archaeophytes of Lower Silesia. Acta Bot. Siles., Suppl. 1: 1-227.

 • Bąk M., Kapustyński T., Andrzejewski K., Wilhelm M., Gondziuk E. & Mazurek W. 2014. Rediscovery of Orchis mascula subsp. mascula (Orchidaceae) after 85 years in historical localities of Western Pomerania. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 21(2): 323-333.

 • Bloch-Orłowska J. 2005. New locality of Hammarbya paludosa (L.) Kuntze in Gdańskie Pomerania. Acta Bot. Cassub. 5: 137-140.

 • Bróż E. & Przemyski A. 2009. The red list of vascular plants in the Wyżyna Małopolska upland (S Poland). In: Z. Mirek, A. Nikel & W. Szafer (eds.). Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland, pp. 123-136. Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Budyś A. 2008. The synanthropisation of vascular plant flora of mires in the coastal zone (Kashubian Coastal Region, N Poland) – range, reasons for, and spatial characteristics. Monogr. Bot. 98: 1-55.

 • Budyś A., Ćwiklińska P. & Doborzyńska A. 2004. The new locality of Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton in Kaszubskie Lakeland. Acta Bot. Cassub. 4: 197-199.

 • Cwener A., Michalczuk W. & Krawczyk R. 2016. Red list of vascular plants of the Lublin Region. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, C Biol. 71: 7-26.

 • Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2(4): 439-658.

 • Gdaniec M. 2010. A new locality of Saxifraga hirculus L. at the Małe Długie Lake in the Pomorze Gdańskie region. Acta Bot. Cassub. 7-9: 251-254.

 • Gdaniec M. & Markowski R. 2010. A new locality of Saxifraga hirculus L. in soligenic mire bordering the Krąg Lake in the Bory Tucholskie region. Acta Bot. Cassub. 7-9: 221-225.

 • Gdaniec M. & Schütz J. 2010. Yellow marsch saxifrage (Saxifraga hirculus L.) at the spring mire at the Księże Lake in Pomorze Gdańskie region. Acta Bot. Cassub. 7-9: 235-238.

 • Górski W., Herbich J., Koss M., Kuklik M., Lazarus M., Łęczyński L., Pawliczka Vel Pawlik I., Skóra K. E., Szmidt K., Woźniakowski A. & Wszałek-Rożek K. 2015. Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego. 178 pp. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • Herbichowa M. & Herbich J. 2006. Threats to the long-term existence of Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. exposed to vegetation succession in dune slacks near Białogóra (Kashubian Seacoast, northern Poland). Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 107-110.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.

 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E. & Ziarnek K. 2016. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. 44 pp. Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Kącki Z., Dajdok Z. & Szczęśniak E. 2003. The red list of vascular plants of Lower Silesia. In: Z. Kącki (ed.). Endangered vascular plants of Lower Silesia, pp. 5-65. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski. PTPP “pro Natura”, Wrocław.

 • Kącki Z., Czarniecka M. & Swacha G. 2013. Statistical determination of diagnostic, constant and dominant species of the higher vegetation units of Poland. Monogr. Bot. 103: 1-267.

 • Kujawska K. & Afranowicz-Cieślak R. 2013. New localities of Carex chordorrhiza L. f. in Bory Tucholskie Forest (northern Poland). Acta Bot. Cassub. 12: 111-115.

 • Latałowa M. 2006 (2007). Professor Hanna Piotrowska on her 80th birthday anniversary. In: T. S. Olszewski, R. Afranowicz & K. Bociąg (eds.). Contemporary trends of botanical research – on Professor Hanna Piotrowska 80th birthday anniversary. Acta Bot. Cassub. 6: 7-22.

 • Lazarus M. & Wszałek-Rożek K. 2016. Two rare halophyte species: Aster tripolium L. and Plantago maritima L. on the Baltic coast in Poland – their resources, distribution and implications for conservation management. Biodiv. Res. Conserv. 41: 51-60.

 • Markowski R. 1986. Requirements for a gene pool conservation of some mountain species in the Gdańsk-region. Acta Univ. Lodz., Folia sozol. 3: 161-172.

 • Markowski R. & Buliński M. 2004. Endangered and threatened vascular plants of Gdańskie Pomerania. Acta Bot. Cassub., Monogr. 1: 1-75.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland. 1: 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Naczk A. & Kazimierski J. 2011. A new locality of Cirsium rivulare (Jacq.) All. in the Pomorze Gdańskie region. Acta Bot. Cassub. 10: 153-157.

 • Nowakowski S., Siemion D., Liberacka M. & Garbalewski A. 2011. A new locality of yarrow broomrape Orobanche purpurea Jacq. (Orobanchaceae) in the ‘Biała Góra’ nature reserve (Sztum commune). Acta Bot. Cassub. 10: 159-162.

 • Olaczek R. & Ławrynowicz M. 1986. Main problems connected with conservation of plant gene resources in natural conditions ‘in situ’. Acta Univ. Lodz., Folia sozol. 3: 3-19.

 • Olszewski S. T. 2010. A new locality of Cephalanthera rubra (L.) Rich. in the Pomorze Gdańskie region. Acta Bot. Cassub. 7-9: 247-249.

 • Regulation 2001. Regulation of Minister of Environment of 11 September 2001 r. on the list of species of native wild plants under strict and partial protection, prohibitions applicable to these species and exceptions to these prohibitions. Journal of Laws 2011 no 106 item 1167.

 • Regulation 2014. Regulation of Minister of Environment of 9 October 2014 on plant species protection. Journal of Laws 2014 item 1409.

 • Rutkowski L. 1997. Rośliny naczyniowe – Tracheophyta. In: L. Rutkowski (red.). Red list of endangered plants and animals of Kujavian – Pomeranian Region. Acta Univ. Nicolai Copernici, Biol. 53(Suppl.): 5-20.

 • The IUCN 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. 2018. (online) [http://www.iucnredlist.org/].

 • Warcholińska A. U. 1986-1987. Lista zagrożonych gatunków roślin segetalnych środkowej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1-2): 225-231.

 • Warcholińska A. U. 1994. List of threatened segetal plant species in Poland. In: S. Mochnacký & A. Terpó (eds.) Antropization and environment of rural settlements, pp. 206-219. Flora and vegetation. Proc. of Internat. Conference, Sátoraljaújhely, 22-26 August 1994. Botanical Garden, P. J. Šafárik Universityin Košice, Slovakia.

 • Wszałek-Rożek K. 2009. Common glasswort Salicornia europaea L. – a new locality in the Gdańskie Pomerania (N Poland). Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(3): 223-226.

 • Zając M. & Zając A. 2009. The geographical elements of native flora of Poland. 94 pp. Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.

 • Zając M., Zając A. & Tokarska-Guzik B. 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 13: 17-24.

 • Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search