Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): casual alien species

Bogdan Jackowiak 1 , Zbigniew Celka 1 , Julian Chmiel 1 , Karol Latowski 1 ,  and Waldemar Żukowski 1
 • 1 Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, 61-614, Poznań, Poland

Abstract

The list of alien vascular plant species only temporarily occurring in Wielkopolska refers to the previously published list of native and permanently established plants. Together, these two lists document the vascular flora of this region at the beginning of the 21st century. The current list, like the previous one, is a result of critical analysis of both contemporary and historical data, collected since the beginning of the 19th century. All information accessible in herbarium collections, publications and unpublished materials was used. A critical analysis was conducted at the taxonomic, nomenclatural, chorological and habitat levels, based on the verification of negative information not supported by sufficient arguments. The list is presented in an alphabetical order. Information on each species includes: family affinity, life form, geographic and historic status. In cases particularly disputable, the standard characteristic of a species was supplemented with an additional commentary.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Antkowiak W., Czarna A. & Wawrzyniak M. 2008. Pyrus×myloslavensis (P. communis L. × P. salicifolia Pall.) – a new spontaneouns pear hybrid. Dendrobiology 60: 45-49.

 • Burda R. I. 1991. Antropogennaia Transformacia Flory. Naukova Dumka, Kiev.

 • Celesti-Grapow L., Alessandrini, A., Arrigoni P. V., Assini S., Banfi E., Barni E., Bovio M., Brundu G., Cagiotti M. R., Camarda I., Carli E.. Conti F., Del Guacchio E., Domina G., Fascetti S., Galasso G., Gubellini L., La Valva V., Lucchese F., Marchiori S., Mazzola P., Peccenini S., Poldini L., Pretto F., Prosser F., Siniscalco C., Villani M. C., Viegi L., Wilhalm T. & Blasi C. 2009. Inventory of the non-native flora of Italy. Plant Biosystems 143 (2): 386-430.

 • Celka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 9: 1-159. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Celka Z. 2004. Distribution Atlas of Vascular Plants on the Earthworks of Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań 13: 1-447. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX, cz. 1 i 2. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 1; 1: 1-202, 2: 1-212. Wyd. Sorus, Poznań.

 • Chmiel J. 2006. Zróżnicowanie przestrzenne flory jako podstawa ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 14: 1-250. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Crawley M. J., Harvey P. H. & Purvis A. 1996. Comparative ecology of the native and alien floras of the British Isles. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 351(1345): 1251-1259. DOI: 10.1098/rstb.1996.0108

 • Czarna A. 2003. Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. wWielkopolsce. Rocz. AR Pozn. 354, ser. Bot. 6: 15-16.

 • Czarna A. 2005. Vascular flora of the railwey station in Jarocin (Western Poland). Rocz. AR Pozn. 373, ser. Bot.-Stec. 9: 39-46.

 • Czarna A. 2007. Current flora of herbaceous plants in castle park in Gołuchów (Wielkopolska region, Poland). Rocz. AR Pozn. 384, ser. Bot.-Stec. 11: 35-47.

 • Czarna A. 2009. Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. 184 pp. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 • Czarna A. & Mielcarski Cz. 2004. Salvia glutinosa L. na terenie miasta Poznania. Rocz. AR Pozn. CCCLXIII, ser. Bot. 7: 47-51.

 • Danielewicz W. & Maliński T. 1994. Obce gatunki drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym. Przegl. Przyrodn. 5(3/4): 181-190.

 • Danielewicz W. & Maliński T. 1995. Materiały do znajomości dendroflory Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 3: 7-27.

 • Danielewicz W. & Maliński T. 1997. Drzewa i krzewy obcego pochodzenia w lasach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Rocz. Dendrol. 45: 65-81

 • De Candolle A. P. 1855. Géographie Botanique Raisonné, vol. 2. V. Masson, Paris.

 • Dolatowski J. & Seneta W. 2008. Dendrologia. 544 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Elven R. & Elvebakk A. 1996. Part 1. Vascular plants. In: A. Elvebakk & P. Prestrud (eds.). A Catalogue of Svalbard Plants, Fungi, Algae, and Cyanobacteria. Norsk Polarinstitut Skrifter 198: 9-55.

 • Elvisto T., Margus Pensa M. & Paluoja E. 2016. Indigenous and alien vascular plant species in a northern European urban setting (Tallinn, Estonia). Plant Geography. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 64 (4): 431-441.

 • Gąbka M. & Owsianny P. M. 2009. First records of the Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anderson (Acanthaceae) in Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika-Steciana 13: 9-14.

 • Golenia A. & Bayerowa H. 1956. Kanianka polna (Cuscuta arvensis Beyr. var. calycina Engelm.; C. pentagona, calycina Engelm.) i jej nowe stanowiska w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 2(2): 5-9.

 • Hickman J. C. (ed.). 1993. The Jepson Manual. Univ. California Press, Berkeley.

 • Holub J. & Jirásek V. 1967. Zur Vereinheitlichung der Terminologie in der Phytogeographie. Folia Geobot. Phytotax. 2: 69-113.

 • Jackowiak B. 1990. Antropogeniczne przemiany flory roślin naczyniowych Poznania. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 42, 232 pp. Poznań.

 • Jackowiak B. 1993. Atlas of distribution of vascular plants in Poznań. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 1-409.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 5-8: 95-127.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2013a. The history of research on the vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv. 31: 1-8.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K. & Żukowski W. 2013b. Checklist of the vascular flora of Wielkopolska (Poland): native species and naturalized alien species. Biodiv. Res. Conserv. 31: 9-96.

 • Jäger E. J., Ebel F., Hanelt P. & Müller G. K. (eds.). 2008. Exkursionsflora von Deutschland. Band 5, Krautige Zier- und Nutzpflanzen. 880 pp. Spektrum Akademischer Verlag, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.

 • Kaźmierczakowa R. 2014a. CR Artemisia pontica L. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3, pp. 521-522. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Kaźmierczakowa R. 2014b. VU Reseda phyteuma L. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3, pp. 234-236. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Kornaś J. 1968. Geograficzno-historyczna klasyfikacja roślin synantropijnych. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. U.W. 25: 33-41.

 • Kornaś J. 1977. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 21(2): 85-91.

 • Kornaś J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25(3): 165-182.

 • Krawiecowa A. 1951. Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. PTPN, Prace Kom. Biol. 13(1): 1-131.

 • Lademann O. 1937. Adventivpflanzen der östlichen Niederlausitz. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 77: 1-24.

 • Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celestigrapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vilà M., Zikos A., Roy D. & Hulme P. E. 2008. Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia 80(2): 101-149.

 • Latowski K. 1981. Dalsze materiały florystyczne z terenów kolejowych Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 32: 207-211.

 • Latowski K. 2009. Nowe i osobliwe antropofity we florze naczyniowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Szkarlatka jagodowa [Phytolacca acinosa Roxburgh]. Morena 14: 215-222.

 • Meusel H., Jäger E., Rauschert S. & Weinert E. 1978. Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen Flora. II. Text xi+418 pp., Karten pp. 259-421. Gustav Fischer Verlag, Jena.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Muhlenbach V. 1979. Contributions to the synanthropic (adventive) flora of the railroads in St. Louis, Missouri, U.S.A. Ann. Missouri Bot. Garden 66: 1-108.

 • Munz P. A. 1968. A California Flora and Supplement. Univ. California Press, Berkeley.

 • Oklejewicz K., Wolanin M. & Wolanin M. N. 2015. Czerwona księga roślin województwa podkarpackiego. Zagrożone gatunki roślin. Zbiorowiska roślinne. 299 pp. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”, Rzeszów.

 • Pampuch A. 1840. Flora Tremesnensis. 70 pp. Trzemeszno.

 • Pfuhl F. 1896. Die bisher in der Provinz Posen nachgewissenen Gefässpflanzen. Zeitschr. Botan. Abteil. Naturwiss. Verein. 3(1): 1-70.

 • Protopopova V. V. 1991. The Synanthropic Flora of Ukraine and its Development. 204 pp. Naukova Dumka Press, Kiev.

 • Protopopova V. V & Shevera M. V. 2014. Ergasiophytes of the Ukrainian flora. Biodiv. Res. Conserv. 35: 31-46.

 • Provost M. 1998. Flore Vasculaire de Basse-Normandie, vol. 2. Université de Caen, Caen.

 • Purcel A. 2007. Obce gatunki drzew i krzewów na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego – ich udział i rola w biocenozach Parku. Ph. D. Thesis, Katedra Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

 • Purcel A. 2009. Obce gatunki drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym – ich występowanie i rola w biocenozach parku. Morena 14: 35-191.

 • Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z. & Krahulec F. 2012. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84(2): 155-255.

 • Pyšek P., Richardson D. M., Rejmánek M., Webster G. L., Williamson M. & Kirschner J. 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53(1): 131-143.

 • Ritschl G. 1850. Flora des Großherzogthums Posen, im Auftrage des naturhistorischen Vereins zu Posen. 291 pp. Druck und Verlag von E. S. Mittler und Sohn, Berlin.

 • Rothmaler W., Jäger E. J. & Werner K. 2005. Exkursions-flora von Deutschland. Band 4, Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 980 pp. Spektrum Akademischer Verlag, Elsevier Gmbh, München.

 • Rostański K. & Sowa R. 1986/1987. Alfabetyczny wykaz efemerofitów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 31-32 (1-2): 151-205.

 • Schroeder F. G. 1969. Zur Klassifizierung der Anthropochoren. Vegetatio 16: 225–238.

 • Sotek Z. 2014. CR Plantago coronopus L. In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Z. Mirek (eds.). Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, wyd. 3, pp. 485-487. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Szulczewski J. W. 1931. Przybysze i przybłędy w roślinności Poznania. PTPN, Prace Kom. Mat.-Przyr., seria B, 5: 59-74.

 • Szulczewski J. W. 1951. Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych. PTPN, Prace Kom. Biol. 12(6): 1-128.

 • The Plant List 2013. http://www.theplantlist.org/

 • Thellung A. 1918/1919. Zur Terminologie der Adventiv- und Ruderalfloristik. Allg. Bot. Zeitschr. 24/25: 36-42.

 • Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372: 1-192.

 • Urbisz A. 2012. Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland – scale and assessment of the phenomenon. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2897: 1-200.

 • Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozpr. habil. Uniw. Jagiell, 29: 1-213. Druk UJ w Krakowie.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zając M., Zając A. & Tokarska-Guzik B. 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 13: 17-24.

 • Zieliński J. 2016. Różowokwiatowe mieszańce robinii (Robinia L., Fabaceae) w uprawie. Propozycja utworzenia grup kultywarów: Ambigua i Margarettae. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 21-33.

 • Zieliński J., Biel G., Danielewicz W., Tomaszewski D. & Gawlak M. 2015. Różowokwiatowe robinie (Robinia L., Fabaceae) dziczejące w Polsce. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 63: 9-33.

 • Żukowski W. & Jackowiak B. 1995. List of endangered and threatened vascular plants in Western Pomerania and Wielkopolska (Great Poland). In: W. Żukowski & B. Jackowiak (eds.). Endangered and threatened vascular plants of Western Pomerania and Wielkopolska. Publications of the Department of Plant Taxonomy of the Adam Mickiewicz University in Poznań 3: 9-96. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Żukowski W. 1959. Nowe i rzadkie gatunki synantropijne dla flory miasta Poznania. Przyr. Polski Zach. 3: 151-153.

 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. & Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 4: 1-229. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Żukowski W. & Piaszyk M. 1971. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Artemisia L. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 24: 107-129.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search