Structure of Asclepias syriaca L. population against phytocenotic and habitat conditions in Widuchowa (West Pomerania)

Wanda Bacieczko 1  and Agnieszka Borcz 1
 • 1 Department of Meteorology and Landscape Architecture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieża Pawła VI 3A, 71-459 Szczecin, Poland

Abstract

Asclepias syriaca L. is on the invasive species list in Poland. Its sites are scattered, with the exception of cultivation sites; they are also not well identified in the country and that is why they have not been presented in the ATPOL (Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland) yet. In this study, spatial structure of A. syriaca population against phytocenotic and soil conditions in Widuchowa (West Pomerania)were examined. Number of specimens, their density per 1 m2, and mean crowding were determined. In addition, the population spatial structure type was identified through observations and by calculation of the dispersion coefficient. On the basis of the conducted research, it was found that the investigated population comprised 1 500 specimens and occupied the area of 38 m2. It exhibited regular spatial distribution type (dispersion coefficient<1) and was characterized by high value of mean shoot density, which amounted to 29 spec./1 m2 (max. 35 spec./1 m2). On the basis of the conducted chemical analysis of the soil from the A. syriaca habitat, the substrate was classified as alkaline soil (pH=7.3-7.6), of low total nitrogen (0.07-0.15%), as well as low total carbon content (0.8-1.45%).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agrawal A.2005. Natural selection on common milkweed (Asclepias syriaca) by a community of specialized insect herbivores. Evol. Ecol. Res. 7: 651-667.

 • Agrawal A. & Fishbein M. 2006. Plant defense syndromes. Ecology 87(7): 132-149.

 • Bacieczko W., Winiarska M. & Baszutska M. 2013. Аsclepias syriaca L. z rodziny Asclepiadaceae - ergazjofit we florze Polski. Zbirnik Naukovo-Tehnícnih, 52-58. Lviv.

 • Baskin J. & Baskin C. 1977. Germination of common milkweed (Asclepias syriaca L.) seeds. Bulletin of the Torrey Botanical Club 104(2): 167-170.

 • Bhowmik P. 1978. Germination, growth and development of common milkweed. Can. J. Plant Sci. 58: 493-498.

 • Bhowmik P. & Bandeen J. 1976. The biology of Canadian weeds. 19. Asclepias syriaca L. Can. J. Plant Sci. 56: 579-589.

 • Bingham R. & Agrawal A. 2010. Specificity and trade-offs in the induced plant defence of common milkweed Asclepias syriaca to two lepidopteran herbivores. J. Ecol. 98: 1014-1022.

 • Braun-Blanquet J. 1951. Pflanzensoziologie. 2 Aufl. 631 pp. Springer Verlag, Wien.

 • Czarna A. 2009. Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. 184 pp. Wyd. Uniw. Przyr. w Poznaniu, Poznań.

 • Collier B., Cox G., Johanson A. & Miller P. 1978. Ekologia dynamiczna. 544 pp. PWRiL, Warszawa.

 • Csontos P., Bózsing E., Cseresnyés I. & Penksza K. 2009. Reproductive potential of the alien species Asclepias syriaca (Asclepiadaceae) in the rural landscape. Pol. J. Ecol. 57 (2): 383-388.

 • Delaney K., Haile F., Peterson R. & Higley L. 2008. Impairment of leaf photosynthesis after insect herbivory or mechanical injury on common milkweed, Asclepias syriaca. Environ. Entomol. 37(5): 1332-1343.

 • Farkas Á. & Zajácz E. 2007. Nectar production for the Hungarian honey industry. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 1(2): 125-151.

 • Farmer J., Price S. & Bell C. 1986. Population, temperature, and substrate influences on common milkweed (Asclepias syriaca) seed germination. Weed Science 34(4): 525-528.

 • Fordyce J. & Malcolm S. 2000. Specialist weevil, Rhyssomatus lineaticollis, does not spatially avoid cardenolide defenses of common milkweed by ovipositing into pith tissue. J. Chem. Ecol. 26(12): 2857-2874.

 • Groh H. 1943. Notes on common milkweed. Sci. Agric. 23 625-632.

 • Hartzler R. & Buhler D. 2000. Occurrence of common milkweed (Asclepias syriaca) in cropland and adjacent areas. Crop Protection 19: 363-366.

 • Hughes L. & Bazzaz F. 1997. Effect of elevated CO2 on interactions between the western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) and the common milkweed, Asclepias syriaca. Oecologia 109: 286-290.

 • Kabat S., Dick C. & Hunter M. 2010. Isolation and characterization of microsatellite loci in the common milkweed, Asclepias syriaca (Apocynaceae). Am. J. Bot. 97(5): 37-38.

 • Kahn A. & Morse D. 1991. Pollinium germination and putative ovule penetration in self andcross pollinated common milkweed Asclepias syriaca. American Midland Naturalist 126(1): 61-67.

 • Kevan P., Eisikowitch D. & Rathwell B. 1989. The role of nectarin the germination of pollen in Asclepias syriaca L. Botanical Gazette 150(3): 266-270.

 • Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wyd. 2. 441 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Kornaś J. 1977a. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski - flora synantropijna. In: W. Szafer & K. Zarzycki (eds.). Szata roślinna Polski, 1, pp. 95-128. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Kornaś J. 1977b. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 21(4): 85-91.

 • Kornaś J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25(3): 165-182.

 • Kucharczyk M. 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in the Middle Vistula River Valley. 395 pp. UMCS Press Lublin.

 • Malcolm S., Cockrell B. & Brower L. 1989. The cardenolide fingerprint of monarch butterflies reared on the common milkweed Asclepias syriaca. Journal of Chemical Ecology 15(3) 231-240.

 • Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Morse D. &Fritz R. 1983. Contributions of diurnal and nocturnal insects to the pollination of common milkweed (Asclepias syriaca L.) in a pollen-limited system. Oecologia 60: 190-197.

 • Nobis M. 2007. Vascular plants of the Western part of the Iłża Foreland (Małopolska upland). Bot. 40: 1-458.

 • Pacyna A. 2004. Vascular plants of the Wieliczka Foothills and adjacent part of the Western Carpatians. IB UJ 38: 1-367.

 • Pauková Ž., Káderová V. & Bakay L. 2013. Structure and population dynamics of Asclepias syriaca L. in the agricultural land. Agriculture (Poľnohospodárstvo) 59(4): 161-166.

 • Pawłowski B. 1959. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: W. Szafer (ed.). Szata roślinna Polski, 2, 237-268 pp. PWN, Warszawa.

 • Pogorzelec M. 2006. Rośliny miododajne. 192 pp. Wyd. Sądecki Bartnik, Nowy Sącz.

 • Puchałka R., Rutkowski L. & Piwczyński M. 2013: Trojeść amerykańska Asclepias syriaca L. w Toruniu i jego okolicach. Acta Bot. Cassub. 12: 5-23.

 • Rasmann S., Erwin A., Halitschke R. & Agrawal A. 2011. Direct and indirect root defences of milkweed (Asclepias syriaca): trophic cascades, trade-offs and novel methods for studying subterranean herbivory. J. Ecol. 99: 16-25.

 • Regulation 2011. Regulation of the Minister of Environment of 9 September 2011 of the invasive species list. (Dz.U.2011. 210.1260).

 • Roşu A., Danaila-Guidea S., Dobrinoiu R., Toma F., Roşu D. Sava N. & Manolache C. 2011. Asclepias syriaca L. - an underexploited industrial crop for energy and chemical feedstock. Romanian Biotechnological Letters Supplement 16(6): 131-132.

 • Sikorska M. & Matławska I. 2000. Quercetin and its glycosides in the flowers of Asclepias syriaca L. Acta Poloniae Pharmaceutica 57(4): 321-324.

 • Sikorska M., Matławska I., Głowniak K. & Zgórka G. 2000. Qualitative and quantitative analysis of phenolic acidsin Asclepias syriaca L. Acta Poloniae Pharmaceutica 57(1): 69-72.

 • Sikorska M., Matławska I. & Frański R. 2001. Kaempferol and its glycosides in the seeds hair of Asclepias syriaca L. Acta Poloniae Pharmaceutica 58(3): 211-215.

 • Smith R., Mooney K. & Agrawal A. 2008. Coexistence of three specialist aphids on common milkweed, Asclepias syriaca. Ecology 89(8): 2187-2196.

 • Southwick E. 1983. Nectar biologyand nectar feeders of common milkweed, Asclepias syriaca L. Bulletin of the Torrey Botanical Club 110: 324-334.

 • Sowa R. & Warcholińska A. 1994. The list of American flowering plant species established in Poland (kenophytes). Thaiszia - J. Bot. 4: 197-210.

 • Sparrow F. & Pearson N. 1948. Pollen compatibility in Asclepias syriaca. Journal of Agricultural Research 77(6): 187-199.

 • Spurway C. 1941. Soil reaction (pH) preferences of plants. Mich. Agric. Exp. Sta. Special Bull. 906: 34.

 • Sudnik-Wójcikowska B. 2011. Flora Polski. Rośliny synantropijne. 336 pp. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

 • Sudnik-Wójcikowska B. & Koźniewska B. 1988. The synanthropization of vegetation glossary. 93 pp. Wyd. Uniw. Warszaw., Warszawa.

 • Timmons F. 1946. Studies of the distribution and floss yield of common milkweed (Asclepias syriaca L.) in Northern Michigan. Ecology 27: 212-225.

 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz D. & Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 197 pp. GDOŚ, Warszawa.

 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Urbisz A. & Danielewicz W. 2011. Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych. In: Z. Kącki & E. Stefańska-Krzaczek (eds.). Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. Acta Botanica Silesiaca 6: 23-53.

 • Trojan P. 1975. Ekologia ogólna. 418 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Urban D. & Wójci ak H. 2012. Interesting vascular plant species in the Bug River Valley (Gołębie-Kosmomłoty section). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 9: 234-250.

 • Urbisz A. & Urbisz A. 2006. Invasive vascular plant species in the south-western part of the Silesian Upland (south Poland). Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 143-146.

 • Valachovič M. 1987. On coenology of Asclepias syriaca in Záhorskánížina lowland (West Slovakia). Zprávy Československej Botanickej Společnosti, Praha 22: 59-60.

 • Van Zandt P. & Agrawal A. 2004a. Community-wide impacts of herbivore-induced plant responses in milkweed (Asclepias syriaca). Ecology 85(9): 2616-2629.

 • Van Zandt P. & Agrawal A. 2004b. Specificity of induced plant responses to specialist herbivores of the common milkweed Asclepias syriaca. Oikos.104: 401-409.

 • Vaughan F. 1979. Effect of gross cardiac glycoside content of seeds of common milkweed, Asclepias syriaca, on cardiac glycoside uptake by the milkweed bug Oncopeltus fasciatus. Journal of Chemical Ecology 5(1): 89-100.

 • Willson M. & Rathcke B. 1974. Adaptive design of the floral display in Asclepias syriaca L. American Midland Naturalist 92: 47-57.

 • Woodson R. 1954. The North American species of Asclepias L. Ann. Missouri Botanical Garden 41(1): 1-211.

 • Wrzesień M. 2006. Kenophytes chorologically related to the habitats of railway grounds in central eastern Poland. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 92-94.

 • Wyatt R. & Broyles S. 1994. Ecology and evolution of reproduction in milkweeds. Annual Review of Ecology and Systematics 25: 423-441.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zalucki M. & Malcolm S. 1999. Plant latex and first-instar monarch larval growth and survival on three north American milkweed species. Journal of Chemical Ecology 25(8): 1827-1842.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search