Dynamics of Lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus L.) population at Lake Kwiecko (West Pomerania)

Maciej Korczyński 1  and Ewa Krasicka-Korczyńska 1
 • 1 Department of Botany and Ecology, Faculty of Agriculture, University of Science and Technology in Bydgoszcz

Abstract

Cypripedium calceolus is considered an endangered species in the territory of Poland. Population of this rare species, situated at Lake Kwiecko (Western Pomerania), was regularly monitored in the years 1986-2013. The studied population has been under the permanent influence of the nearby hydroelectric power plant for almost 45 years. The field observations showed that the power plant had no negative impact on the condition of Cypripedium calceolus population. An indication of its good condition was, among others, an increase in the size - from 150 to 350 specimens within the study period.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Antonelli A., Dahlberg C. J., Carlgren K. H. I. & Appelqvist T. 2009. Pollination of the Lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus) in Scandinavia. Nord. J. Bot. 27: 1-8.

 • Arciszewska U. 2003. Struktura ekologiczna i genetyczna wyspowych populacji obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) w Biebrzańskim Parku Narodowym. In: S. Maciak, Ł. Mazurek & W. Chętnicki (eds.). Materiały VII Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 41-46. Białystok.

 • Brzosko E. & Ostrowiecka B. 2013. Obuwik pospolity w Biebrzańskim Parku Narodowym. Institute of Biology, University of Bialystok. Manuscript.

 • Brzosko E. & Werpachowski C. 1991. Cypripedium calceolus L. w kotlinie Biebrzy - analiza populacji lokalnych. Phytocoenosis 3: 253-257.

 • Brzosko E., Wróblewska A., Tałałaj I. & Wasilewska E. 2011. Genetic diversity of Cypripedium calceolus in Poland. Plant Syst. Evol. 295: 83-96.

 • Delimat A. 2008. Charakterystyka populacji obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus L.) nad Końskim Żłobem w Tatrzańskim Parku Narodowym. In: E. Brzosko, A Wróblewska & I. Tałałaj (eds.). Problemy badawcze i perspektywa ochrony storczykowatych w Polsce, pp. 65-68. Uniwersytet w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.

 • Gorczyca M. 2007. Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. w rezerwacie Segiet w Bytomiu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 63(3): 42-47.

 • Kershaw K. A. 1978. Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin. 382 pp. PWN, Warszawa.

 • Korczyński M. & Śpiewakowski E. R. 1991. Struktura rozmieszczenia i wielkości populacji obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. nad jeziorem Kwiecko (woj. koszalińskie). Prądnik. Prace Muz. Szafera 3: 183-191.

 • Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. & Miklaszewski R. 2008. Cypripedium calceolus L. w rezerwacie “Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny”. In: E. Brzosko, A.

 • Wróblewska & I. Tałałaj (eds.). Problemy badawcze i perspektywa ochrony storczykowatych w Polsce, pp. 69-75. Uniwersytet w Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza.

 • Kucharczyk L. 2010. 1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L. In: J. Perzanowska (ed.). Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny, 1: 83-98. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Inspekcja OchronyŚrodowiska, Warszawa.

 • Kull T. 1998. Fruit-set and recruitment in populations of Cypripedium calceolus L. in Estonia. Bot. J. Linn. Soc. 126: 27-38.

 • Kull T. 1999. Biological flora of the British Isles. Cypripedium calceolus L. J. Ecol. 87: 913-924.

 • Łomnicki A. 1999. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. 262 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • Meβtischbl att 1935. Topographische Karte 1:25 000, Sydow.

 • Michalik S. & Michalik R. 2000. Dynamika populacji i aktywna ochrona obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. w rezerwacie przyrody “Michałowiec”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56(6): 13-28.

 • Monitoring 2014. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu. Cypripedium calceolus. http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=wyniki_szczegolowe_2006_2008_rosliny&je=pl. Access date 05.08.2014.

 • Nicolè F., Brzosko E. & Till-Bottraud I. 2005. Population viability analysis of Cypripedium calceolus in a protected area: longevity, stability and persistence. J. Ecol. 93: 716-726.

 • Obdržálek J. 2009. Cultivation of Cypripedium calceolus L. ex vitro seedlings in outdoor conditions. Hort. Sci. (Prague) 36(4): 162-170.

 • Przydyba K. 2001. Efektywność zapylania w wyspowych populacjach obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) oraz listery jajowatej (Listera ovata) w Dolinie Biebrzy. In: T. Wiszniewska & B. Borczyk (eds.). Materiały V Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, pp. 53-58. Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo TINCA sp. z o. o., Wrocław.

 • Ramsey M. M. & Stewart J. 1998. Re-establishment of the lady’s slipper orchid (Cypripedium calceolus L.) in Britain. Bot. J. Linn. Soc. 126: 173-181.

 • Rasmussen H. N. & Pedersen H. Æ. 2011. Cypripedium calceolus germination in situ: seed longevity, and dormancy breakage by long incubation and cold winters. Eur. J. Environ. Sci. 2: 69-70.

 • Regulation 2010. Regulation of the Minister of Environment of 13 April 2010 on habitats and species being the subject of interest for the European Union, and the selection criteria for the areas qualifying for recognition or designation as the Natura 2000 areas. Journal of Laws 2010.77.510.

 • Regulation 2014. Regulation of the Minister of Environment of 16 October 2014 on wild species of plants under protection. Journalof Laws 2014, item 1409.

 • Shefferson R. P. 2006. Survival costs of adult dormancy and the confounding influence of size in lady’s slipper orchids, genus Cypripedium. Oikos 115: 253-262.

 • Skrzypek I. 2010. Z pradziejów gminy Polanów. In: W. Rączkowski & J. Sroka (eds.). Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. Miasto i Gmina Polanów, 10: 39-116. Fundacja “Dziedzictwo” Sławno.

 • Śpiewakowski E. 1974. Badania nad zmianami w szacie roślinnej pod wpływem nierytmicznych wahań poziomów wody w zespole jezior „Elektrowni Wodnej Żydowo”. 152 pp. WSP, Słupsk.

 • Śpiewakowski E. & Korczyński M. 1993. Wpływ elektrowni wodnej w Żydowie na dynamikę przemian flory jezior Kamienno i Kwiecko oraz ich stref zalewowych. Fragm. Flor. Gobot. 38(1): 303-318.

 • Śpiewakowski E., Korczyński M., Spanidis A. & Piasecki J. 1990. Stanowisko Cypripedium calceolus L. nad jeziorem Kwiecko w województwie koszalińskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 40: 221-230.

 • Śpiewakowski E., Spanidis A., Korczyński M. & Piasecki J. 1987. Rzadsze gatunki roślin naczyniowych przyległych do elektrowni wodnej Żydowo. Zeszyty Naukowe 141, Rolnictwo 23: 5-11.

 • Śpiewakowski E., Spanidis A., Piasecki J. & Korczyński M. 1988. Największe stanowisko obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L. na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44( 4): 74-78.

 • Szczęśniak E., Jakubska-Busse A. & Liwiński M. 2012. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk z udziałem Cypripedium calceolus L. (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca 8: 97-128.

 • Żukowski W. 1976. Zanikanie storczyków w Polsce niżowej w świetle analizy współczesnego rozmieszczenia wybranych gatunków. Phytocoenosis 5(3-4): 215-226.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search