Professor Karol Latowski – plant taxonomist, carpologist and geobotanist

Bogdan Jackowiak 1  and Waldemar Żukowski 1
 • 1 Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Kowal T., Latowski K., Macher Z. & Pic S. 1969. Anatomiczne cechy diagnostyczne leczniczych i trujących gatunków rodzaju Anthriscus Pers. Annales Pharmaceutici 7: 39-59.

 • Kowal T., Latowski K. & Macher Z. 1971. Anatomiczne cechy diagnostyczne krajowych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. Annales Pharmaceutici 9: 57-79.

 • Kowal T. & Latowski K. 1973. Morfologiczne i anatomiczne cechy owoców wybranych gatunków rodzaju Chaerophyllum L. em. Hoffm. PTPN Prace Kom. Biol. PTPN 35(7): 1-31.

 • Latowski K. 1975. Badania nad morfologią i anatomią owoców i nasion środkowo-europejskich gatunków rodzaju Erysimum L. Monogr. Botanicae 49: 5-78.

 • Latowski K. 1978a. Aegilops cylindrica Host, nowy gatunek trawy dla flory synantropijnej Polski. Fragm. Flor. Geobot. 24(3): 358-362.

 • Latowski K., Kortus M. & Kowalewski Z. 1978b. Rola kardenolidów w ocenie chemotaksonomicznej niektórych gatunków z rodzaju Erysimum, Cheiranthus i Sisymbrium. Fragm. Flor. Geobot. 25(2): 261-267.

 • Latowski K., Szmajda P. & Żukowski W. 1979. Charakterystyka flory pól uprawnych Wielkopolski na przykładzie wybranych punktów badawczych. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 31: 65-88.

 • Latowski K. 1981a. Taksonomiczne studium karpologiczne eurazjatyckich gatunków rodzaju Lepidium L. Wyd. Nauk. UAM, seria Biologia, 23, 105 pp. Poznań.

 • Żukowski W., Latowski K. & Klimko M. 1981b. A Comparision of Maritime and Inland of Glaux maritima L. Populations. Fragm. Flor. Geobot. 27(3): 485-499.

 • Latowski K. & Hantz J. 1984a. Oxalis dillenii Jacq. - New Species for the Synantropic Flora of Bulgaria. Fragm. Flor. Geobot. 28(4): 549-563.

 • Żukowski W., Latowski K., Ninova D., Popova M., Cesmedzijev I. & Kuzmanov B. 1984b. Tendencies in anatomical variation of the genus Glechoma L. as determined by population analysis. Fragm. Flor. Geobot. 28(3): 341-362.

 • Latowski K. 1985a. Rodzaj Erysimum L. In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 4: 149-159. PWN, Warszawa-Kraków.

 • Latowski K. 1985b. Rodzaj Lepidium L. In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 4: 253-263. PWN, Warszawa-Kraków.

 • Latowski K. & Żukowski W. 1985c. Anatomical characteristic of Puccinellia distans (L.) Parl. in natural and synantropic habitats. Bulletin Soc. Amis Sci. Lett. Ser. D, Sciencies Biologiques PWN, 25: 107-114. Warszawa-Poznań.

 • Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1985d. Apium nodiflorum (L.) Lag. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., seria B-Botanika 36: 21-34.

 • Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1986/87. Występowanie Pilularia globulifera L. nad Jez. Janiszowice na Ziemi Lubuskiej. Fragm. Flor. Geobot. 31-32(1-2): 69-76.

 • Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1988a. Apium nodiflorum (L.) Lag. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 280-284.

 • Żukowski W., Jackowiak B., Latowski K. & Chmiel J. 1988b. Apium repens (Jacq.) Lag. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 284-290.

 • Żukowski W., Jackowiak B. & Latowski K. 1988c. Pilularia globulifera L. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 441-446.

 • Latowski K., Zając A. & Zając M. 1988d. Lindernia procumbens (Krock.) Philcox. In: A. Jasiewicz (ed.). Materiały do poznania gatunków rzadkich i zagrożonych Polski. Cz. 1. Fragm. Flor. Geobot. 33(3-4): 416-421.

 • Jackowiak B., Chmiel J. & Latowski K. 1990. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. 1. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 40: 107-120.

 • Latowski K. 1994a. Obserwacje nad biologią tomki ościstej (Anthoxanthum aristatum Boiss. In: S. Grzesiuk (ed.). Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych, pp. 133-139. Wyd. ART w Olsztynie, Olsztyn-Bęsia.

 • Latowski K. 1994b. Geographical-Historical status of Viola odorata L. in north-west Poland. In: S. Mochnacký & A. Terpó (eds.). Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Proc. of International Conference, Satoraljauhely 22-26 August 1994, pp. 67-74. Olimpia Press, Košice.

 • Jackowiak B., Chmiel J. & Latowski K. 1994c. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. II. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 43: 105-124.

 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B. & Chmiel J. 1995. naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 4: 1-229. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Jackowiak B. & Latowski K. 1996. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac do roku 1995. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 5: 1-112. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Latowski K. 1998a. Przemiany składu gatunkowego flory segetalnej Wielkopolski w XX wieku - próba analizy porównawczej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Botanica 13: 73-82.

 • Latowski K. 1998b. Vascular Plants at the Railway Stations of the Town of Plovdiv (Bulgaria). Thaiszia, Suppl. pp. 27-37. J., Jackowiak B. & Latowski K. 2000. The vascular plants of the Słońsk Nature Reserve (Western Poland). . Bull. Poznań 37(2): 205-233.

 • Latowski K. & Jackowiak B. 2001. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 1996-2000. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 11: 1-91. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

 • Latowski K. 2003. Development of the contemporary carpology against the system of magnoliophyta. Genus, Supplement, pp. 43-49.

 • Latowski K. 2004. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Skład i właściwości na odcinku Stęszew-Luboń. Morena 11: 61-84.

 • Latowski K. 2005a. Expansion Rumex confertus Willd. on the railway grounds in Poland. In: S. L. Mosyakin & M. V. Shevera (eds.). V International Conference Anthropizationand Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation, pp. 114-120. M. G. Kholodny Institute of Botany NAS, Kiev.

 • Latowski K. 2005b. Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. II. Skład i właściwości na odcinku Osowa Góra-Puszczykowo. Morena 12: 19-37.

 • Latowski K. 2005c Ecological-biological reasons and sources of the invasive propensity of Anthoxanthum aristatum Boiss. (Poaceae). Thaiszia 15(1): 143-152.

 • Rostański K. & Latowski K. 2005d. Oenothera coronifera Renner (Onagraceae) a new species in the vascular plant of Poland. Thaiszia 15(1): 143-152.

 • Latowski K. & Jackowiak B. 2006. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2001-2005. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 16: 1-104.

 • Latowski K. & Jackowiak B. 2011. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych. Bibliografia polskich prac za lata 2006-2010. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 18: 1-130. Wyd. Kontekst.

 • Paczoski J. 2008. (Latowski K. ed.). Flora Chersonszczyzny, vol. II, 505 pp. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Taksonomii Roślin.

 • Paczoski J. 2012. (Latowski K. ed.). Rozważania o sieci powiązań w świecie roślin. 352 pp. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search