Translocation of Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. from the A2 road near Nowy Tomyśl (Poland) into alternative sites

Open access

Translocation of Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. from the A2 road near Nowy Tomyśl (Poland) into alternative sites

A translocation of Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. was made from its primary location in Prądówka, situated in the path of the construction site of the A2 motorway, into replacement biotopes. All rhizomes were taken out of the water and used to prepare cuttings. These were divided into three approximately homogeneous groups. Each group was introduced into different replacement water bodies with environmental conditions that resembled those of the biotope in the Prądówka site. Two of the water bodies were fish ponds. A third was a so called ‘ecological water body’ (settling pond, settling basin) that collected fall effluents delivered from the surface of motorway. The results of the examination of the physical-chemical features of water and bottom sediments from the Prądówka peat pit, two fish ponds and four settling basins are presented in the article. Biological and autecological features of the species Nuphar lutea, which are significant from the aspect of the growth of the seedlings within the alternative sites, have been discussed. A year after translocation it was observed that in the case of fish ponds, 83% and 75% of the introduced plants survived, while in the settling basin only 50%. A conservation project was undertaken by the investor in order to compensate for the negative effects of the A2 motorway within the area of the European Ecological Natura 2000 Network.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Act 2004. Nature Conservation Act of 16 April 2004. Journal of Laws No 92 item 880.

 • Aulio K. 1980. Accumulation of copper in fluvial sediments and yellow water lilies (Nuphar lutea) at varying distances from a metal processing plant. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 25: 713-717.

 • Barrat-Segretain M. H. 1996. Germination and colonisation dynamics of Nuphar lutea (L.) Sm. in a former river channel. Aquat. Bot. 55: 31-38.

 • Brzeg A. & Wojterska M. 2001. Zespoły roślinne Wielkopolski ich stan poznania i zagrożenie. In: M. Wojterska (ed.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu PTB pp. 39-110. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Carlson R. E. 1977. A trophic state index for lakes. Limnol. Oceanogr. 22: 361-369.

 • Choiński A. 1995. Zarys limnologii fizycznej Polski. 298 pp. Wyd. Nauk. UAM Poznań.

 • Dobrzański B. & Zawadzki S. 1981. Gleboznawstwo. 613 pp. PWRiL Warszawa.

 • Hermanowicz W. Dojlido J. Dożańska W. Koziorowski B. & Zerbe J. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. 555 pp. Arkady Warszawa.

 • Joniak T. 2009. Charakterystyka hydrochemiczna wód i zarys chemizmu osadów dennych drobnych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego i leśnego. In: N. Kuczyńska-Kippen (ed.). Funkcjonowanie zbiorowisk planktonu w zróżnicowanych siedliskowo drobnych zbiornikach wodnych Wielkopolski pp. 33-59. Wyd. Bonami Poznań.

 • Joniak T. & Kuczyńska-Kippen N. 2010. The water and bottom sediments chemistry in relation to zooplankton biocenosis small ponds of agricultural landscape. Ocean. Hydrobiol. Studies 39(2): 85-96.

 • Joniak T. Kuczyńska-Kippen N. & Nagengast B. 2007. Phosphorus content in bottom sediments of small water bodies in relation to water trophy. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. OL PAN 4: 70-75.

 • Joniak T. Nagengast B. & Kuczyńska-Kippen N. 2009. Can the popular systems of trophy classification use for small water bodies? Ocean. Hydrobiol. Studies 38(4): 145-151.

 • Kaplan D. Oron T. & Gutman M. 1998. Development of macrophytic vegetation in the Agmon wetland of Israel by spontaneous colonization and reitroduction. Wetlands Ecol. and Management 6: 143-150.

 • Kłosowski S. 1994. Untersuchungen über Ökologie und Indikatorwert der Wasserpflanzengesellschaften in naturnahen Stillgewässern Polens. Tuexenia 14: 297-334.

 • Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. 440 pp. PWN Warszawa.

 • Kuczyńska-Kippen N. & Joniak T. 2010. Chlorophyll a and physical-chemical features of small water bodies as indicators of land use in the Wielkopolska region (Western Poland). Limnetica 29(1): 163-170.

 • Makomaska-Juchiewicz M. 1999. IUCN - Światowa Unia Ochrony Przyrody Grupa Specjalistów ds. Restytucji Komisja Przetrwania Gatunków. Wytyczne do restytucji (zaaprobowane na 41 spotkaniu Rady w maju 1995 r.). Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(1): 60-70.

 • Mirek Z. Mirkowa H. Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1 442 pp. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences Kraków.

 • Padgett D. J. 2007. A monograph of Nuphar (Nymphaeaceae). Rhodora 109(937): 1-95.

 • Piekoś-Mirkowa H. & Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. 584 pp. MULTICO Oficyna Wydawnicza Warszawa

 • Pliński M. & Wnorowski T. 1993. Zmiany w roślinności Jeziora Żarnowieckiego i terenów przyległych po uruchomieniu elektrowni szczytowo-pompowej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. seria B-Botanika 42: 201-219.

 • Schneider S. 2007. Macrophyte trophic indicator values from a European perspective. Limnologica 37: 281-289.

 • Szańkowski M. & Kłosowski S. 1999. Habitat conditions of nymphaeid associations in Poland. Hydrobiologia 415: 177-185.

 • śpiewakowski E. R. Piasecki J. & Wielicka M. 1985. Morphological and anatomical changes in the petiolates of Nymphaea alba L. and Nuphar luteum (L.) Sm. caused by oscillations of the water level in lakes. Acta Soc. Bot. Pol. 54(4): 351-359.

 • Toivonen H. & Huttunen P. 1995. Aquatic macrophytes and ecological gradients in 57 small lakes in southern Finland. Aquat. Bot. 51: 197-221.

 • Wojterska M. Ratyńska H. Patalas A. & Jackowiak B. 2010. Highway A-2 in Western Poland and the landscape ecological pattern: cooperation beetween investors and sceintists. In: A. Macias & A. Mizgajski (eds.). Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice pp. 33-38. Wyd. Nauk. UAM Poznań.

 • Zarzycki K. Trzcińska-Tacik H. Różański W. Szeląg Z. Wołek J. & Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 2 183 pp. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences Kraków.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 167 98 1
PDF Downloads 84 53 3