Invasive alien plant species of the southern part of the Nowogard Plain (NW Poland)

Open access

Invasive alien plant species of the southern part of the Nowogard Plain (NW Poland)

Investigations on the distribution of selected invasive plant species in southern part of the Nowogard Plain were conducted in the vegetation seasons of years 2008-2010. Field studies were based on the cartogram method. The article shows the distribution of twelve selected invasive plant species: Echinocystis lobata, Heracleum sosnowskyi, Impatiens glandulifera, Impatiens parvifora, Padus serotina, Reynoutria japonica, Robinia pseudacacia, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Quercus rubra, Rosa rugosa and Acer negundo in the study area.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borówka R. (ed.) 2003. Przyroda Pomorza Zachodniego. 458 pp. Wydawnictwo Oficyna InPlus Szczecin.

 • Celiński F. 1964. Rośliny naczyniowe Puszczy Bukowej pod Szczecinem. PTPN Prace Kom. Biol. 29(2): 1-190.

 • Chmiel J. 1993. Flora roślin naczyniowych wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego i jej antropogeniczne przeobrażenia w wieku XIX i XX cz. 1 i 2. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 1; 1: 1-202 2: 1-212. Wyd. Sorus Poznań.

 • Ćwikliński E. 1988. Rośliny naczyniowe Wyspy Chrząszczewskiej. Monografie 6 84 pp. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna Siedlce.

 • Dajdok Z. Krzysztofiak A. Krzysztofiak L. Romański M. & Śliwiński M. 2007. Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym. 24 pp. Wigierski Park Narodowy Krzywe.

 • Faliński J. B. 2004. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy zagrożenia projekt badań. Phytocenosis (N. S.) 16 Sem. Geobot. 10: 1-31.

 • Fudali E. 2009. Antropogeniczne zmiany w ekosystemach. Transformacje roślinności. 78 pp. Wyd. Uniw. Przyrodniczego we Wrocławiu Wrocław.

 • Gniazdowska A. 2005. Oddziaływania alleopatyczne - "Nowa broń" roślin inwazyjnych. Kosmos 54: 221-226.

 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. 450 pp. PWN Warszawa.

 • Kowarik I. 2003. Human agency in biological invasions: secondary releases foster naturalisation and population expansion of alien plant species. Biological Invasions 5: 293-312.

 • Krăl'ovă K. & Masarovičovă E. 2006. Plant for the future. Ecological Chemistry and Engineering 13(11): 1179-1207.

 • Lambdon P. W. Pyšek P. Basnou C. Arianoutsou M. Essl F. Hejda M. Jarošík V. Pergl J. Winter M. Anastasiu P. Andriopoulos P. Bazos I. Brundu G. Celesti-Grapow L. Chassot P. Delipetrou P. Josefsson M. Kark S. Klotz S. Kokkoris Y. Kühn I. Marchante H. Perglová I. Pino J. Vilŕ M. Zikos A. Roy David & Hulme P. E. 2008 Alien flora of Europe: species diversity temporal trends geographical patterns and research needs. Preslia 80(2): 101-149.

 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3 537 pp. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

 • McNeely J. 2001. Invasive species: a costly catastrophe for native biodiversity. Land Use and Water Resources Research 1(2): 1-10.

 • Miklaszewska K. & Pągowska E. 2007. Problem roślinnych gatunków inwazyjnych w Polsce. Progress in Plant Protection 47(1): 84-87.

 • Mirek Z. Piękoś-Mirkowa H. Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1 442 pp. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences Kraków.

 • Nawrot J. 2009. Problem obcych gatunków inwazyjnych dla ochrony roślin. Postępy w Ochronie Roślin 49(3): 1150-1154.

 • Piotrowska H. 1966. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu. PTPN Prace Kom. Biol. 30(4): 1-283.

 • Piotrowska H. Żukowski W. & Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 6: 1-216. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań.

 • Pyšek P. Richardson D. M. Rejmanek M. Webster G. L. Williamson M. & Kirschner J. 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon 53: 131-143.

 • Rejmánek M. Richardson D. M. & Pyšek P. 2005. Plant invasions and invasibility of plant communities. In: E. van der Maarel (ed.). Vegetation Ecology pp. 332-355. Blackwell Oxford.

 • Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. II popr. i unowocześnione 814 pp. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

 • Sharma G. P. Singh J. S. & Raghubanshi A. S. 2005. Plant invasions: emerging trends and future implications. Current Science 88(5): 726-734.

 • Sobisz Z. 2007. Phytocenoses with Heracleum sosnowskyi Manden. in Central Pomerania. Rocz. AR w Poznaniu 386 Bot.-Stec. 11: 53-56.

 • Sobisz Z. & Truchan M. 2008. Materials concerting the distribution of invasive species in Central Pomerania. Rocz. AR w Poznaniu 387 Bot.-Stec. 12: 79-85.

 • Solarz W. 2007. Inwazje biologiczna jako zagrożenie dla przyrody. Progress in Plant Protection 47: 1.

 • Sykora K. V. 1990. History of the impact of man on the distribution of plant species. In: F. di Castri A. J. Hansen & G. Debussche (eds.). Biological Invasions in Europe and the Mediterranean Basin pp. 37-50. Dordrecht Kluwer Academic Publishers.

 • Tokarska-Guzik B. 2002. "Zielone Widmo" i "Natrętny Mongoł" - czyli o przybyszach i przybłędach we florze. In: M. Nakonieczny & P. Migula (eds.). Problemy środowiska i jego ochrony 10: 101-127. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytet Śląski Katowice.

 • Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Prace naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach 2372: 1-192.

 • Vila M. & Weiner J. 2004. Are invasive plant species better competitors than native plant species? - evidence from pair-wise experiments. Oikos 105: 229-238.

 • Więcław H. 2006a. Flora roślin naczyniowych Ińskiego Parku Krajobrazowego i jej antropogeniczne przeobrażenia. Cz. I. Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 590: 1-209.

 • Więcław H. 2006b. Flora roślin naczyniowych Ińskiego Parku Krajobrazowego i jej antropogeniczne przeobrażenia. Cz. II Atlas rozmieszczenia roślin. Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 591: 1-226.

 • Wojtkowiak R. Kawalec H. & Dubowski A. P. 2008. Barszcz sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Mandel L.). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53(4): 137-142.

 • Woś A. 1999. Klimat Polski. 302 pp. PWN Warszawa.

 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce". Wiad. Bot. 22(3): 145-155.

 • Zając A. Ciaciura M. & Zając M. 1993. Rośliny naczyniowe Zaodrza (na zachód od Szczecina). Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia 142(216): 1-153.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology Institute of Botany Jagiellonian University Cracow.

 • Zając A. Zając M. & Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list status and origin. In: J. B. Faliński W. Adamowski & B. Jackowiak (eds.). Synantropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N. S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 107-116.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 152 75 3
PDF Downloads 69 48 3