Professor Adam Zając — a sketch on His scientific output on the 70th birthday

Bogdan Jackowiak 1  and Waldemar Żukowski 1
 • 1 Department of Plant Taxonomy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland

Professor Adam Zając — a sketch on His scientific output on the 70th birthday

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Kaźmierczakowa R. & Zarzycki K. (eds.). 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe, 2 ed., 664 pp. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 1995. Vascular Plants of Poland. A Checklist. Polish Bot. Stud., Guidebook Ser., 15, pp. 303. Kraków.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Olaczek R. 2001. Foreword. In: A. Zając & M. Zając (eds.). Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland, pp. 1-4. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zając A. 1978. Atlas of distribution of vascular plants in Poland (Atpol). Taxon 27(5-6): 481-484.

 • Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozpr. habil. Uniw. Jagiell, 29: 1-213. Druk UJ w Krakowie.

 • Zając A. 1983. Studies on the origin of archeophytes in Poland. Part I. Methodical considerations. Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell. 670, Prace bot. 11: 87-107.

 • Zając A. 1987a. Studies on the origin of archeophytes in Poland. Part II. Taxa of Mediterranean and Atlantic-Mediterranean origin. Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell. 790, Prace bot. 14: 7-50.

 • Zając A. 1987b. Studies on the origin of archeophytes in Poland. Part III. Taxa of Irano-Turanian, Euro-Siberian-Irano-Turanian and Medieterraean-Irano-Turanian origin. Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell. 834, Prace bot. 15: 93-129.

 • Zając A. 1988. Studies on the origin of archeophytes in Poland. Part IV. Taxa of Pontic-Pannonian, Mediterraneo-South Asiatic, South Asiatic and Middle Europaean origin. Archaeophyta anthropogenea. Archaeophyta resistentia. Archaeophytes of unknown origin. Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell. 872, Prace bot. 17: 23-51.

 • Zając A. 1992a. Cerastium L., Rogownica, In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 3, pp. 284-294. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.

 • Zając A. 1992b. Polygonum L., Rdest. In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 3, pp. 118-127. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.

 • Zając A. 1992c. Reynoutria Houtt. (Polygonum L. pro p.). In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 3, pp. 127-129. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.

 • Zając A. 1992d. Bilderdykia Dumort. (Polygonum L. pro p.). In: A. Jasiewicz (ed.). Flora Polski, Rośliny naczyniowe, 3, pp. 129-130. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.

 • Zając A. 2000. Jan Kornaś (1923-1994), Botanik, Geograf roślin, Fitosocjolog, Taksonom. In: A. Zemanek (ed.). Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych, pp. 280-287. Wyd. Nauk. DWN, Kraków.

 • Zając A. & Mytnik-Ejsmont J. 2010. Professor Jan Kornaś (1923-1994). In: D. L. Szlachetko, J. Mytnik-Ejsmont, M. Kras & M. Górniak (eds.). Orchidaceae of West-Central Africa, 1, p. 9. Gdańsk University Press, Gdańsk.

 • Zając A. & Zając M. 1991. Study on distribution in Poland of native vascular plants of agricultural and industrial importance. Plant Genetic Resources Conversation. Polish Gene Bank Reports 1986-1990, IHAR Radzików, pp. 239-246.

 • Zając A. & Zając M. 1996. Archaeophytes in Poland: origin and recognition criteria. In: S. Mochnacký & A. Terpó (eds.). II. Anthropization and Environment of Ruderal Stettlements Flora and Vegetation. Proceedings of International Conference Tarcal-Tokaj, Hungarian Republic, 24-28. July 1996, pp. 14-21.

 • Zając A. & Zając M. (eds.). 2001. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. xii+714 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • Zając A., Zając M. & Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. In: J. B. Faliński, W. Adamowski & B. Jackowiak (eds.). Synantropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 107-116.

 • Zając M. & Zając A. 1992. A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland. Prowizoryczna lista apofitów segetalnych i ruderalnych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 24: 7-23.

 • Zając M. & Zając A. 1998. The distribution areas of archaeophytes in Poland - by type. In: S. Mochnacký & A. Terpó (eds.). III. Antropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. Proceedings of International Conference Zemplínska Širava 23-26. Juny 1998, pp. 8-13.

 • Zając M. & Zając A. 2006. Western element in the vascular flora of Poland. Biodiv. Res. Conserv. 1-2: 57-63.

 • Zając M. & Zając A. 2009a. The geographical elements of native flora of Poland. 94 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków.

 • Zając M. & Zając A. 2009b. Apophytes as invasive plants in the vegetation of Poland. Biodiv. Res Conser. 15: 35-40.

 • Zając M. & Zając A. 2011 (in print). Directional northern element in the flora of vascular plants in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 21.

 • Zając M., Zając A. & Tokarska-Guzik B. 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland. Biodiv. Res. Conserv. 13: 17-24.

 • Zając M., Zając A. & Zemanek B. (eds.). 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). xii+291 pp. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search