Mites (Acari, Mesostigmata) from rock cracks and crevices in rock labirynths in the Stołowe Mountains National Park (SW Poland)

Open access

Abstract

The aim of this study was to recognize the species composition of soil mites of the order Mesostigmata in the soil/litter collected from rock cracks and crevices in Szczeliniec Wielki and Błędne Skały rock labirynths in the area of the Stołowe Mountains National Park (part of the Sudetes in SW Poland). Overall, 27 species were identified from 41 samples collected between September 2001 and August 2002. The most numerous species in this study were Veigaia nemorensis, Leptogamasus cristulifer, and Gamasellus montanus. Our study has also confirmed the occurrence or rare mite species, such as Veigaia mollis and Paragamasus insertus. Additionally, 5 mite species were recorded as new to the fauna of this Park: Vulgarogamasus remberti, Macrocheles tardus, Pachylaelaps vexillifer, Iphidosoma physogastris, and Dendrolaelaps (Punctodendrolaelaps) eichhorni.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baldy K. 2002. Rola zgrupowań pająków w zooindykacji szczelin piaskowcowych Gór Stołowych [The role of spider communities in bioindication of the rock crack in the Stołowe Mountains]. Par. nar. Rez. przyr. 21: 451–469 (in Polish).

 • Baldy K. Woźny M. 1998. Stan zbadania araneofauny na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych [State of the aranefauna investigation on the territory of the Stołowe Mts. National Park]. Szczeliniec 2: 89–96 (in Polish).

 • Błoszyk J. 1980. Rodzaj Trachytes Michael 1894 (Acari Mesostigmata) w Polsce [Mites of the genus Trachytes Michael 1884 (Acari Mesostigmata) in Poland]. Pr. Kom. Nauk Biol. PTPN 54: 5–52 (in Polish).

 • Błoszyk J. Olszanowski Z. 1984. Uroseius (Apionoseius) gaieri (Schweitzer 1961) nowy dla fauny Polski gatunek roztocza (Acari Uropodina) [Uroseius (Apionoseius) gaieri (Schweitzer 1961) new species to the fauna (Acari Uropodina) of Poland. Przegl. Zool. 28: 491–496 (in Polish).

 • Bregetova N. G. 1961. Klesci semejstwa Veigaiaidae Oudemans 1939 [Mites from the Veigaiaidae Oudemans 1939 family]. Fauna SSSR. Parasitol. Sbornik Zool. Inst. AN SSSR 20: 10–107 (in Russian).

 • Bregetova N. G. Shcherbak G. I. 1977. Semejstvo Rhodacaridae [The Rhodacaridae family]. In: Opredelitiel obitajushchikh v pochvie kleshchey (Ghilarov M.C. Bregetova N.G. Eds.). Nauka (Leningrad): 256–308 (in Russian).

 • Farrier M. H. 1957. A Revision of Veigaiaidae (Acarina) Tech. Bull. 124:1–103.

 • Gwiazdowicz D. J. 2003. Mites (Acari Gamasida) of the tree stands in lower and upper subalpine forests in the Karkonosze National Park. Acta. Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lingar. 2: 5–18.

 • Gwiazdowicz D. J. Biernacik R. 2000. Roztocze (Acari Gamasida) wybranych mikrośrodowisk Karkonoskiego Parku Narodowego [Mites (Acari Gamasida) of selected microhabitats of Karkonosze National Park]. Opera Corcontica 37: 200–210 (in Polish).

 • Gwiazdowicz D. J. Cichocki W. 2002. Wstępne badania nad fauną roztoczy (Acari Gamasida) okolic Zakopanego [Preliminary investigation on Gamasida (Acari) in Zakopane region]. In: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr (Borowiec W. Kotarba A. Kownacki A. Krzan Z. Mirek Z. Eds) Tatrzański Park Narodowy Kraków–Zakopane pp. 265–269 (in Polish).

 • Gwiazdowicz D. J. Kamczyc J. 2009. Arctoseius wisniewskii sp. nov. (Acari: Ascidae) from Poland. Ann. Zool. 59: 119–123

 • Gwiazdowicz D. J. Klemt J. 2004. Mesostigmatic mites (Acari Gamasida) in selected microhabitats of the Biebrza National Park (NE Poland). Biological Lett. 41: 11–19.

 • Gwiazdowicz D. J. Matysiak K. 2004. Mites (Acari Mesostigmata) from selected microhabitats of the „Bory Tucholskie” National Park. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 3: 17–24.

 • Gwiazdowicz D. J. Skorupski M. 1996. Antennophorina Microgyniina Sejina Gamasina (Acari Mesostigmata) parków narodowych Polski [Antennophorina Microgyniina Gamasina (Acari Mesostigmata) in Polish national parks]. Par. nar. Rez. przyr. 15: 47–62.

 • Kaczmarek S. Marquardt T. 2006. Parasitidae (Acari: Gamasida) of the Stołowe Mts. National Park. Biological Lett. 43: 179–185.

 • Kamczyc J. 2006a. Microhabitat preferences of Veigaia mollis Karg 1971 in the mountain reserve „Szczeliniec Wielki”. Biological Lett. 43: 193–195.

 • Kamczyc J. 2006b. The population structure of Gamasellus montanus (Willmann 1936) in three different forest groups in the Szczeliniec Wielki nature reserve. Abh. Ber. Naturkundesmus. 78: 11–17.

 • Kamczyc J. Gwiazdowicz D. J. 2009. Soil mites (Acari Mesostigmata) from Szczeliniec Wielki in the Stołowe Mountains National Park (SW Poland). Biological Lett. 46: 21–27.

 • Karg W. 1993. Acari (Acarina) Milben Parasitiformes (Anactinochaeta) Cohors Gamasina Leach. Raubmilben. Die Tierwelt Deutschlands VEB Gustav Fischer Verlag (Jena) Teil 59: 1–523.

 • Kiełczewski B. Wiśniewski J. 1983. Bark beetle acarofauna in different types of forest habitat. Part I and II. Introduction and Mesostigmata. Fol. Forest. Pol. Ser. A. 25: 129–162.

 • Lindquist E. E. Makarova O. 2011. Two New Circumpolar Mite Species of the Genus Arctoseius Thor (Parasitiformes Mesostigmata Ascidae). Entomol. Rev. 91: 1054–1072.

 • Madej G. Barczyk G. Gawenda I. 2011. Importance of microhabitats for preservation of species diversity on the basis of mesostigmatid mites (Mesostigmata Arachnida Acari). Pol. J. Environ. Stud. 20: 961–968.

 • Micherdziński W. 1969. Die Familie Parasitidae Oudemans 1901 (Acarina Mesostigmata). PWN Kraków.

 • Plan ochrony ekosystemów leśnych. 1998. Opisanie ogólne [General description]. Park Narodowy Gór Stołowych Kudowa Zdrój.

 • Rybak J. Baldy K. 2003. Wybrane aspekty biologii Bathyphantes eumenis (L. Koch 1879) (Araneae Linyphidae) [Selected aspects of biology Bathyphantes eumenis (L. Koch 1879) (Araneae Linyphidae)]. Szczeliniec 7: 73–85 (in Polish).

 • Skorupski M. Ciechanowicz A. Gołojuch P. Święcioch J. 1998. Mites of the family Parasitidae (Acari Mesostigmata) of the Drawno National Park Góry Stołowe National Park and Magura National Park. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz 214 Ochr. Środ. 2: 287–290 (in Polish).

 • Skorupski M. Butkiewicz G. Wierzbicka A. 2009. The first reaction of soil mite fauna (Acari Mesostigmata) caused by conversion of Norway spruce stand in the Szklarska Poręba Forest District. J. Forest Sci. 55: 234–243.

 • Skorupski M. Ciechanowicz A. Kamczyc J. 2004a. Mites (Acari Mesostigmata) of selected microhabitats of the Magurski National Park. Forestry 7: 59–65.

 • Skorupski M. Gołojuch P. 1996a. Roztocze (Acari Mesostigmata) wybranych mikrośrodowisk Parku Narodowego Gór Stołowych [Mites (Acari Mesostigmata) of selected microhabitats in the Stołowe Mts. National Park]. Parki nar. Rez. przyr. 15: 73–79 (in Polish).

 • Skorupski M. Gołojuch P. 1996b. Wstępne wyniki badań nad roztoczami z rzędu Mesostigmata (Acari) Parku Narodowego Gór Stołowych [Preliminary studies on mites Mesostigmata (Acari) in the Stołowe Mts. National Park]. Sympozjum naukowe „Środowisko przyrodnicze Parku narodowego Gór Stołowych” 11–13 października Kudowa Zdrój: 185–188 (in Polish).

 • Skorupski M. Gwiazdowicz D. J. 1996. Roztocze (Acari Mesostigmata) Pienin [Mites (Acari Mesostigmata) of the Pieniny]. Fragm. Faun. 39: 223–243.

 • Skorupski M. Łabędzki A. 2004. Mesostigmata mites in the Bielinek on the Odra reserve. Abh. Ber. Naturkundesmus. 76: 71–80.

 • Skorupski M. Nowak S. Wierzbicka A. 2004b. Preliminary studies on mites from Mesostigmata order in the Babiogórski National Park. Forestry 7: 67–73.

 • Smolis A. 2003. Skoczogonki (Collembola) Parku Narodowego Gór Stołowych [Springtails (Collembola) of the Stołowe Mts. National Park]. Szczeliniec 7: 63–71 (in Polish).

 • Smolis A. Pomorski R. J. 1998. Skoczogonki (Collembola: Insecta) rezerwatu „Szczeliniec Wielki” w Parku Narodowym Gór Stołowych [Springtails (Collembola: Insecta) of the „ Szczeliniec Wielki” reserve in the Stołowe Mts. National Park]. Szczeliniec 2: 97–110 (in Polish).

 • Szopka K. 2002. Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowej Gór Stołowych [Natural factors influencing the differentiation in the soil cover of the Stołowe Mountains]. Szczeliniec 6: 11–20 (in Polish).

 • Szymkowiak P. 1998. Soil Gamasina (Acari Gamasida) of the fertile carpatian beech forest in the Gorce National Park. Zesz. Nauk. Akademia Techniczno-Rolnicza (Bydgoszcz) 214 Ochrona środowiska 2: 291–298.

 • Woźny M. Czajka M. 1985. Bathyphantes eumenis L. Koch 1879 Aranei Linyphiidae in Poland and its synonyms. Pol. Pis. Entomol. 553: 575–582.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2017: 0.14

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.186
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.173

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 167 99 7
PDF Downloads 82 59 5