From mathematics to drug development

Open access

Od matematike do razvoja zdravil

Razvoj novih zdravil je dolgotrajen in drag proces, saj celotni postopek od ideje do končnega izdelka običajno zahteva vsaj deset let raziskav in več kot milijardo dolarjev. Z uporabo novih matematičnih pristopov in modernih računalnikov skušamo skrajšati in poceniti predvsem zgodnje faze razvoja, pri čemer nas zanimajo tarčne biološke molekule, ki so vpletene v potek različnih bolezni.

V Laboratoriju za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu v Ljubljani razvijamo nova matematična orodja za uporabo na področju razvoja novih zdravil. Z algoritmi, ki temeljijo na teoriji grafov in metodah simulacije molekulske dinamike, preučujemo tarčne biološke molekule in pridobivamo pomembne podatke za optimiziranje zgodnjih stopenj razvoja novih zdravil.

Paul SM, Mytelka DS, Dunwiddie CT, Persinger CC, Munos BH, Lindborg SR, et al. How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. Nature Reviews Drug Discovery 2010; 9: 203-14.

Janežič D, Praprotnik M, Merzel F. Molecular dynamics integration and molecular vibrational theory. I, New symplectic integrators. J Chem Phys 2005; 122: 174101.

Praprotnik M, Janežič D. Molecular dynamics integration and molecular vibrational theory. II, Simulation of non-linear molecules. J Chem Phys 2005; 122: 174102.

Praprotnik M, Janežič D. Molecular dynamics integration and molecular vibrational theory. III, The IR spectrum of water. J Chem Phys 2005; 122: 174103.

Konc J, Janežič D. ProBiS algorithm for detection of structurally similar protein binding sites by local structural alignment. Bioinformatics 2010; 26(9): 1160-8.

Konc J, Janežič D. An improved branch and bound algorithm for the maximum clique problem. MATCH Commun Math Comput Chem 2007; 58(3): 569-90.

Konc J, Janežič D. ProBiS: a web server for detection of structurally similar protein binding sites. Nucleic Acids Res 2010; 38(2): W436-40.

Konc J, Depolli M, Trobec R, Rozman K, Janežič D. Parallel-ProBiS: fast parallel algorithm for local structural comparison of protein structures and binding sites. J Comput Chem 2012; doi: 10.1002/jcc.23048.

Konc J, Janežič D. ProBiS-2012: web server and web services for detection of structurally similar binding sites in proteins. Nucleic Acids Res 2012; 40(W1); W214-21.

Konc J, Česnik T, Trykowska Konc J, Penca M, Janežič D. ProBiS-Database: precalculated binding site similarities and local pairwise alignments of PDB structures. J Chem Inf Mod 2012; 52(2): 604-12.

Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, et al. The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res 2000; 28(1): 235-42.

Yusuf M, Konc J, Trykowska Konc J, Khairudin NBA, Wahab HA, Janežič D. Accurate Hemagglutinin Binding Site Prediction with ProBiS. Poslano v objavo.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 123 123 15
PDF Downloads 24 24 2