The Descendants of Former Aristocratic Families in Hungary at the Turn of the 21st Century

Open access

Abstract

Historical and social historical researches have extensively explored the social role and history of the Hungarian nobility and aristocracy, but the present situation of the descendants of the former traditional élite has been overlooked by contemporary sociological studies. The aim of this paper is to fill this gap by providing a comprehensive picture concerning the young descendants of the Hungarian aristocratic families living in Hungary at the turn of the 21st century. The results confirm that the examined group has a very good chance of reaching a higher status within the society despite all the disadvantages their parents and grandparents suffered during the communist era. In other words, they possess all socio-demographic factors which make a higher position likely. This advantageous socio-demographic position is interacting with the values and goals transmitted in family upbringing, namely acquiring a diploma and the knowledge of foreign languages. The religious, Christian, and family-centric values also played a considerable role in their education. Among the young descendants of the former aristocratic families, we can distinguish a group which creates a strong informal network and has preserved its special aristocratic identity and filled it with a renewed content.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Actes du XIVe Congrès de la CILANE. 1996. Bruges.

 • Balázs János Sztáray Kézdy Éva. 2001. Harmoniæ Dignitatis. Az értékrend vizsgálata a főnemesi családok leszármazottai körében. Századvég 21: 33–50.

 • Code éthique de la noblesse en Europe. 1999. In: CILANE (Commission d’Information et de Liaison des Associations Nobles d’Europe). Madrid: A.H.F.E. 111–116.

 • Dessewffy Tibor Szántó Zoltán. 1989. Kitörő éberséggel. Budapest: Háttér Lapés Könyvkiadó.

 • Education at a Glance. OECD Indicators. 1998. OECD. (https://www.oecdilibrary.org/docserver/eag-1998-en.pdf?expires=1554396130&id=id&accname=guest&checksum=A5C2D431FBB06A46A30641F152B2C652 – last visit on: April 4 2019).

 • Erdei Ferenc. 1976. A magyar társadalom a két világháború között. Valóság 4: 23–53 5: 36–58.

 • Fábián Zoltán Závecz Tibor Páthy-Dencső Blanka 2010. A pártok népszerűségének változása Magyarországon 1990–2010. In: Kolosi Tamás Tóth István György (eds.) Társadalmi riport 2010. Budapest Tárki. 495–511.

 • Fiáth Titanilla. 2004. A magyarországi arisztokrácia identitásának alakulása a második világháború után. Thesis manuscript. Budapest: ELTE–TÁTK.

 • Folkmayer Tibor Török Sándor. 1987. Nagybirtok az ellenforradalom korszakában. In: Gy. Lengyel (ed.) Történetszociológiai tanulmányok a 19–20. sz-i magyar társadalomról. Budapest: MKKE.

 • Fügedi Erik. 1984. A nemesek országa. In: Hanák T. (ed.) Gólyavári esték – Előadások a magyar történelemről. Budapest: RTV-Minerva. 29–49.

 • Granovetter Mark. 1983. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory 1: 201–233.

 • Gudenus János. 1990. A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Vol. I. Budapest: Natura.

 • 1993. A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Vol. II. Budapest: Tellér.

 • 1998a. A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Vol. III. Budapest: Heraldika.

 • 1998b. A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Vol. IV. Budapest: Heraldika.

 • 1999. A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Vol. V. Budapest: Heraldika.

 • Gudenus János Szentirmay László. 1989. Összetört címerek. Budapest: Mozaik.

 • Gyáni Gábor Kövér György. 1998. Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Budapest: Osiris.

 • Hegedűs Rita. 2000. A vallásosság alakulása Magyarországon a kilencvenes évek kutatásainak tükrében. PhD thesis manuscript. Budapest: BKÁE.

 • Jager-Sunstenan Hanns. 1995. Az 1700 és 1918 közötti nemesítések társadalomtörténeti statisztikája. In: Gy. Kövér (ed.) Magyarország társadalomtörténete. 1. A reformkortól az első világháborúig (Szöveggyűjtemény). Vol. 2: 9–17. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Javeau Claude Pierre Petit d’Alkemade Valérie de Roest Tilquin Olivier Mechbal Lamia. 1997/98. Manuscripts of the research team « Les Codes du Monde ».

 • Kapitány Ágnes Kapitány Gábor. 2007. Túlélési stratégiák. Társadalmi adaptációs módok. Budapest: Kossuth Kiadó.

 • Knocke David Kuklinski James H. 1988. Hálózatelemzés. Szociológiai Figyelő 3: 93–114.

 • Losonczi Ágnes. 1972. Életmód-és társadalmi változások. Szociológia 2: 153–178.

 • 1977. Az életmód az időben a tárgyakban és az értékekben. Budapest: Gondolat.

 • Mayer Arno. 1981. The Persistence of the Old Regimes Europe to the Great War. New York: Pantheon Books.

 • McCagg William O. 1972. Jewish Nobles and Geniuses in Modern Hungary. New York: Columbia University Press.

 • Nagy Beáta. 1986. Klubok kaszinók társaskörök az elit társadalmi életének színhelyei. Thesis manuscript. Budapest: MKKE.

 • 1987. Az elit társasélete a klubok kaszinók keretében. In: Rendi társadalom – polgári társadalom 1. Salgótarján: Nógrád Megyei Levéltár.

 • NVI – Nemzeti Választási Iroda – National Election Office (http://www.valasztas.hu/– last visit on: April 4 2019).

 • Péter Katalin. 1994. Az örökös főrendiség létrejötte. Rubicon 6(10): 16–19.

 • Scholten Jaap. 2010. Comrade Baron. A Journey through the Vanishing World of Transylvanian Aristocracy. Saint Helena: Helena History Press.

 • Scott M. Eddie Hutterer Ingrid Székely Iván. 1990. Fél évszázad birtokviszonyai. Változások a trianoni Magyarország területén 1893–1935. Történelmi Szemle 3–4: 301–357.

 • Smoczyński Rafal. 2015. Working Notes on Contemporary Post-Nobility Milieu in Poland. Manuscript.

 • 2016. The Role of the Nobility and Its Traditions in the Contemporary Polish Society. Lecture given at the workshop of the research project “The Impact of Gentry Heritage on the Formation of East-Central European Citizenship”. Hungarian Academy of Sciences Budapest 3rd October 2016.

 • Snoy Bernard. 1994. La noblesse dans les pays d’Europe: persistance d’un phénomène sociologique d’un esprit de service. Bulletin de l’ANRB 199: 19–32.

 • Szalai Erzsébet. 1994. Útelágazás. Hatalom és értelmiség az államszocializmus után. Szombathely: Pesti Szalon.

 • Szántó András. 1998. Gyökerestől tépi ki a reakciót…. Thesis manuscript. Budapest: MKKE.

 • Széchenyi Kinga. 2008. Megbélyegzettek. A kitelepítések tragédiája. Pomáz: Kráter Műhely.

 • Sztáray Kézdy Éva. 1998. La noblesse hongroise. Bulletin Trimestriel de l’ANRB 215: 61–70.

 • 2002. Les associations hongroises de la noblesse. Bulletin Trimestriel de l’ANRB 229: 67–72.

 • 2009. Egy eltűnt réteg nyomában. Budapest: Gondolat.

 • Takács Róbert. 2008. A származási megkülönböztetés megszüntetése 1962–1963. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Tilquin Olivier. 1998. “A celui qui a beaucoup reçu il sera beaucoup demandé”: L’excellence noble et la religio. Manuscript. Bruxelles: ULB.

 • Tomka Miklós. 1991a. Vallás és vallásosság. In: R. Andorka T. Kolosi Gy. Vukovich (eds.) Társadalmi Riport 1990. Budapest: TÁRKI: 534–555.

 • 1991b. Magyar katolicizmus. Budapest: OLI-KATTA.

 • 1996. Vallás és vallásosság. In: R. Andorka T. Kolosi Gy. Vukovich (eds.) Társadalmi Riport 1996. Budapest: TÁRKI. 592–616.

 • Utasi Ágnes Gergely András Becskeházi Attila. 1996. Kisvárosi elit. Budapest: MTA–PTI.

 • Vajay Szabolcs. 1987. A Johannita rend lovagjai 1854–1984. Debrecen: The author’s edition.

 • Valuch Tibor. 2002. Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Vásárhelyi Mária. 2013. „Fogalmam sincs! Nem vagyok idevalósi…” – kutatás a fiatalok történelmi kultúrájáról. Mozgó Világ. 39(11): 3–12 (http://epa.oszk.hu/01300/01326/00155/pdf/EPA01326_mozgo_vilag_2013_11_6944.pdf – last visit on: April 4 2019).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 28 28 5
PDF Downloads 12 12 2