On the Advantages of Minority Condition in the Romanian-Hungarian Cultural and Literary Relations

Valentin Trifescu 1
 • 1 University of Art and Design (Cluj-Napoca, Romania) Department of Theoretical Disciplines, , Cluj-Napoca, Romania

Abstract

This study analyses the way in which cultural and literary Romanian-Hungarian relations have evolved since World War I in the context of the rapport between majority and minority. Our aim is to analyze, from an interdisciplinary and diachronic perspective, the implications related to culture and identity of the process studied. We raise the problem of bilingualism and its manifestation at the level of bilateral cultural relations, in general, and literary criticism, in particular.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balotă, Nicolae. 1981. Scriitori maghiari din România (1920-1980). [Hungarian Writers in Romania (1920-1980).] Bucureşti: Kriterion.

 • Beke, György. 1972. Fără interpret. Convorbiri cu 56 de scriitori despre relaţiile literare româno-maghiare. [No Interpreter. Talks with 56 Writers on Romanian-Hungarian Literary Relations.] Bucureşti: Kriterion.

 • Chinezu, Ion. 1930. Aspecte din literatura maghiară ardeleană (1919-1929). [Aspects of Transylvanian Hungarian Literature.] Cluj-Napoca: Editura Revistei “Societatea de Mâine.”

 • Dávid, Gyula. 2012. “Transilvanismul. Câteva consideraţii în legătură cu conceptul şi prezenţele lui în trecut şi prezent.” [“Transylvanism. Several Considerations on the Concept and its Past and Present Occurrences.”] In Austrian Influences and Regional Identities in Transylvania, ed. François Bréda, Valentin Trifesco, Luminiţa Ignat-Coman and Giordano Altarozzi, 148-158. Bratislava - Frauenkirchen: AB-ART - Grenzenlose Literatur.

 • Dima, Alexandru. 1935. “Localismul creator - definirea şi justificarea lui.” [“Creative Localism - its Definition and Justification.”] In Activitatea Grupării Intelectuale “Thesis” pe anul 1933-1935 [Activity of the Intellectual Group “Thesis” during 1933-1935], 1-8. Sibiu: “Cartea Românească.”

 • Florian, Mircea. 1983. Recesivitatea ca structură a lumii. [Recessivity as World Structure.] Vol. 1. Bucureşti: Eminescu.

 • Kós, Károly. 2003. “Glasul care strigă. Către maghiarimea din Ardeal, Banat, Ţinutul Crişurilor şi Maramureş!” [“Shouting Voice. To the Hungarians of Transylvania!”] In Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940) [Hungarians of Romania and Minority Ethics (1920-1940)], eds. Lucian Nastasă and Levente Salat, 45-51. Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

 • László, Dezső. 2003. “Darurile vieţii minoritare.” [“Gifts of Minority Life.”] In Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940) [Hungarians of Romania and Minority Ethics (1920-1940)], eds. Lucian Nastasă and Levente Salat, 126-135. Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

 • Manolache, Gheorghe. 2006. Resurecţia localismului creator. O experienţă spirituală în Mitteleuropa provinciilor literare. [The Rise of Creative Localism. A Spiritual Experience in the Mitteleuropa of Literary Provinces.] Sibiu: Editura Universităţii “Lucian Blaga.”

 • Nagy, Imola Katalin. 2015. Interferenţe culturale româno-maghiare. [Romanian-Hungarian Cultural Interferences.] Cluj-Napoca: Scientia.

 • Nemoianu, Virgil. 1989. Theory of the Secondary. Literature, Progress and Reaction. Baltimore: Hopkins University Press.

 • Olcar Szilaghi, Enikő. 2011. Relaţii literare şi culturale româno-maghiare în perioada interbelică. [Romanian-Hungarian Literary and Cultural Relations in the Interwar Period.] Doctoral thesis, ed. Mircea Popa. Alba Iulia: Universitatea “1 Decembrie 1918.”

 • Ortega y Gasset, José. 2002. Revolta maselor. [Revolt of the Masses.] Second edition, trans. Lupu Coman. Bucureşti: Humanitas.

 • Pál, Enikő. 2014. Influenţa limbii maghiare asupra limbii române. Perioada veche. [The Influence of Hungarian on Romanian. The Old Period.] Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza.”

 • Pomogáts, Béla. 2002. Reconstruirea podurilor (maghiarii şi românii). Studii şi articole. [Rebuilding Bridges (Hungarians and Romanians). Studies and Articles.] Trans. and notes by Anamaria Pop, foreword by Gabriel Andreescu. Sfântu Gheorghe - Budapesta: Pont fix -Pont.

 • Scridon, Gavril. 1996. Istoria literaturii maghiare din România (1918-1989). [History of Hungarian Literature in Romania (1918-1989).] Cluj-Napoca: Promedia Plus.

 • Todor, Avram P. 1983. Confluenţe literare româno-maghiare. [Romanian-Hungarian Literary Confluences.] Ed., notes and foreword by Gyula Dávid. Bucureşti: Kriterion.

 • Trifescu, Valentin. 2011. “Transilvanismul lui Iancu Azapu.” [“Iancu Azapu’s Transylvanism.”] Anuarul Şcolii Doctorale “Istorie, Civilizaţie. Cultură” no. V: 369-379.

 • Trifescu, Valentin. 2015. “Glose pe marginea cărţii Influenţa limbii maghiare asupra limbii române. Perioada veche.” [“Glosses on the Book The Influence of Hungarian on Romanian. The Old Period.”] Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis no. VII: 732-739.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search