The Image of Transylvania in the Works of Two Contemporary Romanian Historians. Translation and Related Views on History

Katalin Lajos 1
 • 1 Sapientia Hungarian University of Transylvania (Miercurea Ciuc, Romania) Department of Humanities , Miercurea Ciuc, Romania

Abstract

“As every inhabited area, culturally Transylvania can also be conceived of mainly as a symbolic space. Starting from its physical, material reality, our perceptions are made up into a subjective image of the area in question. This is the real Transylvania, or rather, the place in connection with which we formulate our ideas and to which we adjust our deeds. This image may seem so real also because it is equally shared by many, occasionally several millions. If many see things in the same way, we could say, this means that they are so in reality, though most of the time we only share prejudices, clichés and misunderstandings” - Sorin Mitu writes. Comparative imagology examines the formation of these collective ideas as well as the issues of identity and attitude to the Other. As a member of the imagology research group at the Department of Humanities of Sapientia Hungarian University of Transylvania, Miercurea Ciuc, Romania, I translated one chapter of Sorin Mitu’s volume entitled Transilvania mea [My Transylvania]. During the translation process it became obvious to me that if translation is not only linguistic but also cultural transmission, it is especially true for the translation of historical works and that it would be worth examining whether some kind of rapprochement could be detected between the Romanian and Hungarian historical research of the past decades; if yes, whether this is reflected in the mutual translation of the respective works

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balogh, László. 2001. Románia története. [The History of Romania.] Budapest: Aula Kiadó Kft.

 • Bárdi, Nándor. 2016. Erdély, Románia és a romániai magyar kisebbség történetével foglalkozó 1989 utáni magyar nyelvű szakirodalom nagy témái és a kutatási programok. [Great Topics and Research Projects of Hungarian Specialist Literature after 1989 Dealing with the History of Transylvania, Romania and the Hungarian Minority from Romania.] (Keynote lecture held at the Transylvanian conference of PhD students of history on 28-29 April 2016) https://www.academia.edu/24874562/Rom%C3%A1nia_a_XX._sz%C3%A1zadi_magyar_t%C3%B6rt%C3%A9net%C3%ADr%C3%A1sban_v%C3%A1zlat_ (Last accessed 30 June 2016)

 • Boia, Lucian. 1997. Istorie şi mit în conştiinţa românească. [History and Myth in Romanian Consciousness.] Bucharest: Humanitas.

 • Boia, Lucian. 1999. Történelem és mítosz a Román köztudatban. [History and Myth in Romanian Consciousness.] Trans. János András. Bucharest-Cluj- Napoca: Kriterion.

 • Boia, Lucian. 2012. De ce este România altfel? [Why Is Romania Different?] Bucharest: Humanitas.

 • Boia, Lucian. 2013. Sfârşitul occidentului. [The End of the West.] Bucharest: Humanitas.

 • Boia, Lucian. 2014a. Miért más Románia? [Why Is Romania Different?] Trans. István Rostás-Péter. Cluj-Napoca: Koinónia.

 • Boia, Lucian. 2014b. A Nyugat hanyatlása. [The End of the West.] Trans. István Rostás-Péter. Cluj-Napoca: Koinónia.

 • Boia, Lucian. 2014c. Primul război mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări. [The First World War. Controversies, Paradoxes, Reinterpretations.] Bucureşti: Humanitas.

 • Boia, Lucian. 2015. Vesztesek és győztesek - Az első világháború újraértelmezése. [Losers and Winners - Reinterpretation of the First World War.] Trans. Zoltán Tibori Szabó. Budapest: Cser.

 • Gáldi, László and László Makkai. 1941. Románia története: különös tekintettel az erdélyi románokra. [The History of Romania with Special Regard to Transylvanian Romanians.] Budapest: Magyar Történelmi Társulat.

 • Hermann, Gusztáv et al, ed. 2012. A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskolák VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára. [The History of the Szeklers. Manual and Textbook for 6th and 7th Grades of Lower Secondary Schools (and for Anyone Interested).] Miercurea Ciuc - Sfântu Gheorghe - Odorheiu Secuiesc: Harghita County Tradition Preserving Resource Centre Harghita County Council/Covasna County Council/Covasna County Cultural Center.

 • Hunya, Gábor, Tamás Réti, Andrea R. Süle and László Tóth. 1990. Románia 1944-1990 (Gazdaság- és politikatörténet). [Romania 1944-1990 (Economic and Political History).] Budapest: Atlantisz.

 • Iordachi, Constantin and Marius Turda. 2000. “Reconciliere politică versus discurs istoric: Percepţia Ungariei in istoriografia românească, 1989-1999.” [“Political Reconciliation vs Historical Discourse: The Perception of Hungary in Romanian Historiography, 1989-1999.”] Altera vol. VI no. 14 (October): 153-174. In Hungarian: Iordachi, Constantin and Marius Turda. 2000. “Politikai megbékélés versus történeti diskurzus: az 1989-1999 közötti román történetírás Magyarország-percepciója.” Trans. Ida Bálintfi and Ottó Bálintfi. Regio-Kisebbség, politika, társadalom vol. 11. no. 2: 129-157.

 • Iordachi, Constantin and Balázs Trencsényi. 2000. “A megújulás esélyei: a román történetírás tíz éve (1989-1999).” [“The Chances of Renewal: Ten Years of Romanian Historiography (1989-1999).”] Replika. Társadalomtudományi Folyóirat no. 41-42 (November): 165-195.

 • Köpeczi, Béla, ed. 1986. Erdély története három kötetben. [The History of Transylvania in Three Volumes.] Budapest: Akadémiai.

 • Lajos, Katalin. 2011. “Konfliktusok és konfliktusokozók a Mioriţa népballadában.” [“Conflicts and Conflict Triggerers in the Folk Ballad Mioriţa.”] In Kapcsolatok, képek. Imagológiai tanulmányok [Connections, Images. Studies on Imagology], eds. Levente Pap and Zsuzsa Tapodi, 60-71. Miercurea Ciuc: Status.

 • Makkay, József. 2013. “A román történelem hiányzó ezer éve.” [“The Missing One Thousand Years of Romanian History.”] Erdélyi napló February 8. https://erdelyinaplo.ro/aktualis/riportok/a_roman_tortenelem_hianyzo_ezer_eve (Last accessed 16 July 2016)

 • Miskolczy, Ambrus and Zsolt Trócsányi. 1992. A fanariótáktól a Hohenzollernekig: társadalmi hanyatlás és nemzeti felemelkedés a román történelemben, 1711-1866: két tanulmány. [From the Fanariots to the Hohenzollerns: Social Decline and National Rise in Romanian History, 1711-1866: Two Studies.] Budapest: ELTE.

 • Mitu, Sorin. 1998. “Illúziók és valóság Erdélyben.” [“Illusions and Reality in Transylvania.”] Trans. Júlia Singer. http://www.c3.hu/scripta/beszelo/98/09/06mitu.htm (Last accessed 15 July 2016)

 • Mitu, Sorin, ed. 1999. Istorie. Manual pentru clasa a XII-a. [History. Textbook for the 12th Grade.] Bucuresti: Sigma.

 • Mitu, Sorin. 2006. Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi. [My Transylvania. Histories, Mentalities, Identities.] Iaşi: Polirom.

 • Mitu, Sorin. 2008. “Szakítás a nacionalizmussal.” [“Break With Nationalism.”] Trans. Erzsébet Kántor. Korunk vol. 19. no. 1: 25-27. (January) http://korunk.org/?q=node/8773 (Last accessed 15 July 2016)

 • Mitu, Sorin. 2016a. “Összehasonlító imagológia: egy összefoglaló tudományág terve.” [“Comparative Imagology: the Project of a Synthesis Discipline.”] In Imagológiai olvasókönyv [Imagology Reader], ed. Zsuzsa Tapodi, trans. Judit Pieldner and Zsuzsa Tapodi, 45-83. Cluj-Napoca: Scientia.

 • Mitu, Sorin. 2016b. “Erdélyi barátok és ellenségek: románok, magyarok és egymásról alkotott képük.” [“Transylvanian Friends and Enemies: Romanians, Hungarians and the Image Formed about Each Other.”] Trans. Katalin Lajos. In Imagológiai olvasókönyv [Imagology Reader], ed. Zsuzsa Tapodi, 103-131. Cluj-Napoca: Scientia.

 • Mungiu-Pippidi, Alina. 1999. Transilvania subiectivă. [Subjective Transylvania.] Bucharest: Humanitas.

 • Murgescu, Bogdan. 2000. A fi istoric în anul 2000. [To Be a Historian in 2000.] Bucharest: ALL Educational.

 • Novák, Csaba Zoltán. 2016. “A román történelemszemlélet dogmáiról.” [“On the Dogmas of the Romanian Historical View.”] https://eurocom.wordpress.com/2016/03/04/a-roman-tortenelemszemlelet-dogmairol-szekelyhon-ro/ (Last accessed 10 July 2016)

 • Oişteanu, Andrei. 2001. Imaginea evreului în cultura românească. Studiu de imagologie în context est-central european. [The Image of the Jew in Romanian Culture. An Imagological Study in East-Central European Context.] Bucharest: Humanitas.

 • Oişteanu, Andrei. 2005. A képzeletbeli zsidó a román (és a kelet-közép-európai) kultúrában. Imagológiai tanulmány. [The Imaginary Jew in Romanian (and East-Central European) Culture. An Imagological Study.] Trans. Zsuzsa Hadházy. Cluj-Napoca: Kriterion.

 • Raffai, Ernő. 1989. Vajdaságoktól a Birodalomig. Az újkori Románia története. [From Voivodeships to the Empire. The History of Modern Age Romania.] Szeged: JATE.

 • Szász, Zoltán. 1993. A románok története. [History of the Romanians.] Budapest: Bereményi.

 • Zub, Alexandru and Sorin Antohi. 2002. Oglinzi retrovizoare. Istorie, memorie şi morală în România. [Rear-View Mirrors. History, Memory and Morals in Romania.] Iaşi: Polirom.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search