Liminality and Border Crossing in Ádám Bodor’s Novels

Zsuzsa Tapodi 1
 • 1 Sapientia Hungarian University of Transylvania (Miercurea Ciuc, Romania) Department of Humanities , Miercurea Ciuc, Romania

Abstract

The plots of the novels The Sinistra Zone (1992), The Archbishop’s Visit (1999) and The Birds of Verhovina (2011) by Ádám Bodor unfold in border zones, in spaces of liminal existence. By investigating the intricate relationship between the Self and the Other, using particular space forming techniques with shifts and displacements, these novels extend the scope of postmodern fragmentariness to identity construction as well. In these literary works enforced journeys or travels with well-defined purposes should not be merely understood in their physical sense: identity also undergoes a change, becomes hybrid. In a space characterized by a labyrinth of ethnic diversity, identities distorted by a dictatorial regime often go beyond the border of the human, the characters being endowed with animal features. Starting from Merleau-Ponty’s idea according to which action is not set in space, but rather comes into being through space (Faragó 2001, 7), the consequences of spatial changes must also be taken into account.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Angyalosi, Gergely. 2005. “A kiismerhetetlen remekmű.” [“The Enigmatic Masterpiece.”] In Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról [Exchange of Experience. Essays and Studies on Ádám Bodor], eds. Tamás Scheibner and Gábor Vaderna, 49-56. Budapest: L’Harmattan.

 • Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. 1976. A szó művészete és a nevetéskultúra. [The Art of the Word and the Culture of Folk Humor.] Budapest: Gondolat.

 • Bányai, Éva. 2011a. “A Másik megjelenése, képe, néhány kortárs magyar irodalmi műben.” [“The Appearance and Image of the Other in Some Contemporary Hungarian Writings.”] In Tükörben. Imagológiai tanulmányok [In the Mirror. Studies on Imagology], eds. Zsuzsa Tapodi and Levente Pap, 253-265. Cluj-Napoca: Scientia.

 • Bányai, Éva. 2011b. Térképzetek, névtérképek, határidentitások. [Space Concepts, Name Maps, Border Identities.] Cluj-Napoca: Korunk, Komp-Press.

 • Bányai, Éva. 2012. Terek és határok. Térképzetek Bodor Ádám prózájában. [Spaces and Borders. Mappings in Ádám Bodor’s novels.] Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.

 • Bazsányi, Sándor. 2012. “Madártalanul.” [“Birdless.”] Holmi no. 2. http://www.holmi.org/2012/02/bazsanyi-sandor-madartalanul-bodor-adamverhovina-madarai (Last accessed 2 April 2016)

 • Bengi, László. 2005. “A szövegszegmentumok iterációja mint az epikai világ megalkotása.” [“Text Segments Iteration as the Creation of the Epic World.”] In Tapasztalatcsere. Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról [Exchange of Experience. Essays and Studies on Ádám Bodor], eds. Tamás Scheibner and Gábor Vaderna, 114-131. Budapest: L’Harmattan.

 • Bényei, Tamás. 1997. Apokrif iratok. Mágikus realista regényekről. [Apocriphal Documents. On Magic Realist Novels.] Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

 • Bodor, Ádám. 1992. Sinistra körzet. [The Sinistra Zone.] Budapest: Magvető.

 • Bodor, Ádám. 1999. Az érsek látogatása. [The Archbishop’s Visit.] Budapest: Magvető.

 • Bodor, Ádám. 2011. Verhovina madarai. [The Birds of Verhovina.] Budapest: Magvető.

 • Bodor, Ádám. 2013. The Sinistra Zone. Trans. Paul Olchváry. New York: New Directions Books. Kindle Book.

 • Boka, László. 2014. “Határ és háttér. Elválasztottság és szökés mint prózapoétikai létkonstruáló tapasztalat Bodor Ádám, Agota Kristof és Papp Sándor Zsigmond prózájában.” [“Border and Background. Separation and Escape as Prose Poetic, Existence Constructing Experience in the Prose of Ádám Bodor, Agota Kristof and Sándor Zsigmond Papp.”] In Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek [Space Relations and Space Concepts], eds. Csilla Bíró and Beatrix Visy, 109-120. Budapest: Gondolat.

 • Faragó, Kornélia. 2001. Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben. [Space Directions, Distances. Space Dynamics in the Novel.] Novi Sad: Forum. Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction. Trans. Robert Hurley. New York: Pantheon Books.

 • Foucault, Michel. 1995. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage Books.

 • Foucault, Michel. 1997. “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias.” In Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, ed. Neil Leach, 330-336. New York: Routledge.

 • Merleau-Ponty, Maurice. 1993. “A látható és a láthatatlan. A ‘Munkajegyzetekből.’” [“The Visible and the Invisible. From the ‘Working Notes.’”] Atheneum 4: 27-42.

 • Nora, Pierre. 1984. Emlékezet és történelem között. [Between Memory and History.] http://www.aetas.hu/1999_3/99-3-10.htm (Last accessed 11 April 2016).

 • Pieldner, Judit. 2013. “A víz szaga, a vég szaga.” [“The Smell of Water, the Smell of the End.”] In Az értelmezés ideje [The Time of Interpretation], 143-148. Cluj-Napoca: Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság.

 • S. Horváth, Géza. 2013. Testiség és nyelvi tapasztalat Mihail Bahtyin irodalomelméletében. A megtestesüléstől a groteszk testig. [Corporeality and Linguistic Experience in Mikhail Bakhtin’s Literary Theory. From Incarnation to the Grotesque Body.] Budapest: Gondolat.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search