Multilingualism and Education in Transylvania

Open access

Abstract

The topic of this paper is the situation of language skills and a determining factor of it in minority context: languages of instruction in Transylvania. Presenting the socio-demographic context and the status of languages as they are manifested in language skills. Language skills are presented referring to mother tongue skills, second and foreign language competence. The paper emphasizes that the connection between schooling, education, and language usage is evident in the case of minority languages since the instruction in minority languages is a key factor for the maintenance of the language. The empirical data used in the paper come from several sources, most important of them being a sociolinguistic survey in a representative sample of Hungarians in Transylvania carried out by The Romanian Institute for Research on National Minorities (Cluj/Kolozsvár) in 2009.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Benő Attila-Péntek János. 2003. Die juristische Regelung des Sprachgebrauchs in Rumänien und die sprachlichen Rechte der Muttersprachensprecher. In: Sprache und die Kleinen Nationen Ostinitteleuropas Begegnungen. Schiftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 21: 71-86. Europa Institut Hrsg. Ferenc Glatz.

  • Benő Attila-Szilágyi N Sÿndor. 2005. Hungarian in Romania. In: Anna Fenyvesi (ed.). Hungarian language contact outside Hungary. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company pp. 133-162.

  • Gohma 2006. Government Office for Hungarian Minorities Abroad: The situation of Hungarians in Romania in 2006. www.hhrf.org/htmh/en/?menuid=0404.

  • Horváth István. 2003. Az erdélyi magyarok kétnyelvűsége: nyelvmentés és integráciö között? Erdélyi Társadalom 1: 7-24.

  • Horváth István-Veress Ilka-Vitos Katalin. 2010. Közigazgatási nvelvhasználat Hargita megyében és a központi kormányzat megyeszintű intézményeiben. Cluj/Kolozsvár: Institutul Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. Working Papers in Romanian Minority Studies.

  • MER 2002. Ministry of Education and Research. The present time in the education of national minorities in Romania.

  • Skutnabb-Kangas. Tove. 2000. Nyelvi emberi jogok. In: Klára Sándor (ed.). Nyelv és hatalom nyelvi jogok és oktatás. Csíkszereda: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Kiadója. pp. 111-123.

  • Sorbán Angella. 2014. Kisebbség és kétnyelvüség. A kétnyelvúség szociológiai aspektusai az oktatásban és a munkaeröpiacon. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó: Sepsiszentgyörgy.

  • Veres Valér. 2007 Az erdélyi magyarok demográfiai képe az ezredforduló után a 2002-es népszámlálási adatok tükrében. Max Weber Társadalomkutató Alapítvány Kolozsvár.

Search
Journal information
Impact Factor


SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.101

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 122 51 0
PDF Downloads 69 44 0