Applied Drama and Theatre – Drama Techniques in Teaching English for Specific Purposes

Open access

Abstract

Theatre is a source to which teachers often turn for fresh ideas and methods. This study tries to unfold and follow the path which leads from theatre and drama to institutional education, and reveal the complex interdisciplinary connections and relations which have made it possible to use some of the experiences and methods accumulated in the field of actor training and applied drama and theatre in teaching English for specific purposes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ackroyd Judith. 2000. Applied theatre: Problems and possibilities. In: Applied Theatre Researcher Griffith University 1 (Accessed on: 2012-06-10; http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/81796/Ackroyd.pdf )

 • Balme Christopher B. 2008. The Cambridge introduction to theatre studies. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Bárdos Jenő. 2005. Élő nyelvtanítás-történet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Barker Clive. 2010. Joan Littlewood. In: Alison Hodge (ed.) Actor training. London- New York: Routledge. 130-143.

 • Boal Augusto. 2002. Games for actors and non-actors. New York: Routledge. 2006. The aesthetics of the oppressed. London: Routledge.

 • Bogart Anne- Landau Tina. 2005. The viewpoints book: A practical guide to viewpoints and composition. New York: Theatre Communications Group.

 • Bolton Gavin. 1993. A tanítási dráma elmélete. Budapest: Marczibányi Téri Művelődési Központ. 1994. Az oktatási dráma és színházi nevelés összehasonlítása. In: Szauder Erik (ed.) Dráma - oktatás - nevelés. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 176-190.

 • Boyd Neva (n.d.) The theory of play. (Accessed on: 2012-06-01; http://www.spolin.com/boydplaytheory.htm) Brook Peter. 2008. The empty space. Penguin Books.

 • Cohen Robert. 1992. A színészmesterség alapjai. Pécs: Jelenkor Kiadó. 2007. Puterea interpretării scenice. Cluj Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.

 • Csíkszentmihályi Mihály. 2001. Flow - Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Debreczeni Tibor. 1992. A drámapedagógia hazánkban. In: Drámapedagógiai Magazin 1. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság. 1994. Drámapedagógiai órák - alsóban felsőben és főiskolán. Kecskemét Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola.

 • Gabnai Katalin. 1999. Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó Budapest.

 • Goffman Erving. 1999. Az én bemutatása a mindennapi életben. Budapest: Thalassa Alapítvány Pólya Kiadó.

 • Heathcote Dorothy. 1995. A konvenciókról. In: Kaposi László (ed.) Drámapedgógiai Olvasókönyv. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság Marcibányi Téri Művelődési Központ.

 • Johnstone Keith. 1989. IMPRO - Improvisation and the theatre. 6th rev. ed. London: Methuen Drama.

 • Kaposi József. 2009. A színházi nevelésről a színészképzés kapcsán. In: Drámapedagógiai Magazin 2009/különszám drámapedagógusoknak. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság. 30-32.

 • Ledőné Dolmányi M.-Szauder Erik. 2004. Gondolatok a szakértői drámáról. In: Drámapedagógiai Magazin 1. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság.

 • Lehmann Hans-Thies. 2010. Posztdramatikus színház. Budapest: Balassi Kiadó.

 • Maley Alan-Duff Alan. 1991. Drama techniques in language learning - A resource book of communication activities for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 2005. Drama Techniques. Third Edition - A resource book of communication activities for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Nicholson Helen. 2005. Applied drama. The gift of theatre. Palgrave Macmillan.

 • O’Toole John. 1995. Színházi és drámai dimenziók. In: Kaposi László (ed.) Színház és dráma a tanításban. Budapest: Kerekasztal Színházi Nevelési Központ - Magyar Drámapedagógiai Társaság. 30-43.

 • Porter Ladousse Gillian. 2009. Role Play. Oxford: Oxford University Press.

 • Prendergast Monica-Saxton Juliana (eds.). 2009. Applied theatre: International case studies and challenges for practice. Bristol/Chicago: Intellect.

 • Richards Jack. C.-Rodgers Theodore. S. 1986. Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Rudlin John. 2010. Jacques Copeau: The Quest for Sincerity. In: Alison Hodge (ed.) Actor training. London-New York: Routledge. 43-62.

 • Ruszt József. 2005. Színészdramaturgia. In: Színház. Melléklet (December). 11-28.

 • Salinsky Tom-Frances-White Deborah. 2010. The Improv Handbook. The Ultimate Guide to Improvising in Comedy Theatre and Beyond New York- London: Continuum.

 • Spolin Viola. 1963. Improvisation for the theatre. Illinois/USA: Northwestern University Press.

 • Sz. Deme László. 2010. A nézői szerep változása a nyugati színház történetében. In: Deme János-Sz. Deme László (eds.) Ha a néző is résztvevővé válna. Kísérletek a színház és a közönség viszonyának újragondolására. Budapest: L’Harmattan Kiadó. 13-36.

 • Szauder Erik. 1994. Az oktatásban alkalmazott dráma értelmezése tevékenységi körének bemutatása. In: Szauder Erik (ed.) Dráma - oktatás - nevelés. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 5-23.

 • Takács Gábor. 2009. „Konstruktív” dráma avagy a tanítási dráma kapcsolódása a konstruktív pedagógia néhány alapfogalmához. In: Deme János (ed.) Színház és Pedagógia - „Konstruktív” dráma. Budapest: Káva Kulturális Műhely AnBlokk Egyesület. 26-44.

Search
Journal information
Impact Factor


SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.101

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 347 187 6
PDF Downloads 206 120 6