The Population of Fejér County in the 18th Century Through the Eyes of Foreign Travellers

Open access

Abstract

Lack of source material makes it difficult to examine the population history of the times of the Ottoman domination in Fejér county. Therefore it is inevitable to use memoirs, travel diaries, travel books and country descriptions penned by foreign travellers. In our study we are following the change of the image of the Hungarians, and the images of other ethnic groups as they appear in the memoirs of foreign visitors.

In this paper we compare the descriptions of different ethnic groups inhabiting the county in the 18th century. We are interested in the following questions: first, how much of these descriptions are based on personal experience; secondly, to what extent these books reflect their authors’ experiences or they are rather influenced by stereotypes of their age or earlier periods

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ablonczyné Nádor Zsuzsánna. 2005. Ungarn - Das gesegneteste Land Europas. Das Ungarnbild der niederländischen Reisbeschreibungen in der Periode 1555-1774. Eine vergleichende Analyse im Spiegel der retorisch-apodemischen Traditionen dargestellt an Werken der niederländischen deutschen und englischen Reisbeschreibungen. [Hungary the most blessed land of Europe. The image of Hungary in the Dutch travel guides between 1555-1774. A comparative analysis in the mirror of rhetoric-apodemic traditions shown through Dutch German and English travel guides.] Debrecen. Web. 12. April 2010. ganymedes. lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/3129/1/de_2635.PDF

 • Birkás Géza. 1932. Egy elzászi francia nemes dunántúli utazása a 18. század második felében. [The voyage of an Alsace noble in Transdanubia in the second half of the 18th century.] Különlenyomat [Offprint] Győri Szemle III (3) numbered from 1 to 15.

 • Csukovits Enikő. 2009. Források műfajok lehetőségek: a középkori Magyarországkép elemei. [Sources genres possibilities: elements of the medieval image of Hungary.] Korall 38: 5-29.

 • Doba Dóra. 1999. Német utazók Magyarországon a XVIII. században. [German travellers in Hungary in the 18th century.] Világtörténet 21: 28-41.

 • Éder Zoltán. 1993. Egy olasz utazó Vácott 1780-ban Migazzi püspök udvarában. [An Italian traveller in the court of bishop Migazzi at Vac in 1780.] In: Békési Imre et als. (eds.) Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön külföldiek Magyarországon [Old and new peregrination. Hungarians abroad foreigners in Hungary] Vol. II. 1020-1032. Budapest: Scriptum Kft.

 • Feller François Xavier de. 1820. Itinéraire ou voyage de M. l’abbé de Feller en diverses parties de l’Europe. [The itinerary of the travels of the noble abbot de Feller in different parts of Europe.] Paris: Delalain. Web. 12. May 2011. http://books.google.ie/books/about/Itin%C3%A9raire_ou_voyages_de_Mr_l_Abb%C3%A9_de.html?id=VphCAAAAcAAJ&redir_esc=y

 • G. Etényi Nóra. 2009. Toposzok és újítások a kora újkori Magyarország képben a 17. századi német nyomtatványok tükrében. [Topoi and inventions in the image of Hungary in the early modern era through the 17th century German prints.] Korall 38: 112-139.G.

 • Györffy Katalin. 1991. Kultúra és életforma a XVIII. századi Magyarországon Idegen utazók megfi gyelései Művészettörténeti füzetek 20. [Culture and lifestyle in the 18th century Hungary Observations of foreign travellers Booklets of art-history 20.] Budapest: Akadémiai.

 • Gömöri György. 1994. Angol és skót utazók a régi Magyarországon (1542-1737). Válogatta fordította a bevezetést és a jegyzeteket írta: Gömöri György. [English and Scottish travellers in Hungary of old (1542-1737). Selected and translated preface and notes written by: György Gömöri]. Budapest: Argumentum.

 • Gróf Hofmannsegg utazásai Magyarországon 1793-94-ben. [The travels of Baron Hofmannsegg in Hungary in 1793-94.] Translation and preface by István Berkeszi. 1887. Budapest: Franklin.

 • Harbsmeier Michael. 2006. Az útleírások mint a mentalitástörténet forrásai. [Travel descriptions as sources of mentality history.] Translated by Gábor Kármán and Judit Klement. Korall 26: 25-53.

 • Kármán Gábor. 2002. Fatányér és kőkorsó. Magyarok és havasalföldiek egy 17. századi svéd diplomata szemével. [Wooden plate and stone jar. Hungarians and Wallachians through the eyes of a 17th century Swedish diplomat.] Korall 9: 107-136.

 • Kulcsár Krisztina. 1996. 18. századi német utazók Magyarországon (1740-1785). [18th century German travellers in Hungary (1740-1785)]. Sic Itur ad Astar 1-3: 83-113.

 • ---. 2006. A politikai és társadalmi elit utazásai 18. századi utazások vizsgálatáról németországi kutatások kapcsán. [The travels of the elite of society and politics about the 18th century travels in the context of research in Germany.] Korall 26: 99-127.

 • Lehmann Johann. 1785. Reise von Preßburg nach Hermannstadt in Siebenbürgen. [The voyage from Pozsony to Nagyszeben in Transylvania.] Dinkelsbühl- Leipzig: Christian Gottlib Hertel.

 • Montag Johann Leopold. 1760. Die Donau-Reise das ist kurzverfasste Nachricht von denen Ströhmen Flüssen und Bächen welche der Donau zugerbacht. [The Danube voyage these are news in short about the flows rivers and streams flowing into the Danube.] Regensburg: von J. F. F.

 • Ötvös Péter. 1999. Aktualisierung alter Klischees. Die Ungarn auf der Völkertafel. [Reviving old clichés. Hungary on the “volkerntafel”.] In: Franz K. Stanzel et al. (Hrsg.): Europäischer Völkerspiegel Imagologisch-ethnographische Studien zu den Völkerntafeln des frühen 18. Jahrhunderts [European nationimages imagologic-ethnographic studies of the “Völkerntafeln” of the early 18th century] 265-282. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

 • Papp Júlia. 2001. A hazai és külföldi tudósítások beszámolója Peter Kraft I. Ferencet ábrázoló festményéről 1818-ból. [Foreign and domestic accountson the 1818 portrait of Franz I. by Peter Kraft.] Magyar Könyvszemle 117(2): 220-232.

 • Pococke Richard. 1745. A description of the East and some other countries. Vol. II. Part. II. London: X. Bowyer. Web. 12. May 2011. http://books.google.hu/books?id=94hMAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 • Radek Tünde. 2009. A középkori német nyelvű historiográfi a magyarságképéről egy imagológiai kutatás nyomán (1150-1534). [About the Hungarian image of the medieval German historiography through an imagologic research (1150-1534)]. Korall 38: 47-78.

 • Seidler Andrea. 2009. Üzleti úton a színigazgató: Christop Seipp 18. századi útleírása Magyarországról. [The theatre director on a business-trip: 18th century travel guide to Hungary by Christop Seipp.] Trans. Lilla Krász. Korall 38: 140-155.

 • Tarnai Andor. 1969. Extra Hungariam non est vita…egy szállóige története [History of a paraphrase]. Budapest: Akadémia. Web. 23. April. 2010. http://mek.oszk.hu/05400/05453/05453.rtf.

 • Townson Robert. 1979. Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793. London: G. G. and J. Robinson. Web. 12. May 2011. http://books.google.ie/books?id=SNEBAAAAYAAJ&pg=PA182&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

 • Windisch Carl Gottlieb. 1772. Politisch-geograpische- und historische Beschreibung des Königreichs Ungarn 1772. [Political geographical and historical description of the Hungarian Kingdom 1772.] [S.I][s.n

Search
Journal information
Impact Factor


SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.101

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 147 71 2
PDF Downloads 66 39 0