The Activities of the Committee for the Preservation of Military Traditions from Turda (THHB)

Open access

Abstract

The Institute of Military History of the Hungarian Ministry of Defence decided in 2000 to try to find the marked or unmarked graves of Hungarian soldiers killed in World War II. Joining this initiative, Jozsef Patakv founded the Committee for the Preservation of Military Traditions from Turda (THHB). Among other things, the aim of establishing the Committee was to discover the identity of the Hungarian soldiers that died in action in the fall of 1944 in Torda (in Romanian: Turda: in the followings, we will use the traditionally Hungarian name of the town: Torda) and its surroundings, find the location where they were buried, and erect a worthy monument to their memory. A Hungarian Soldier Graveyard was created within the Central Hungarian Cemetery of Torda, which has since become a place of pilgrimage. In addition, more then fifty sites of Hungarian soldiers’ graves were discovered and in most of the cases properly marked since that time. In 2012, Jozsef Patakv was awarded the Hungarian Gold Cross by the Ministry of Defence for his untiring work to discover the places of burial and identify Hungarian soldiers that died in WWII, and for worthily keeping their memories alive.

Helikon [Kolozsvár]. 20.11.1995. A tordai halálmenet - A tordai temetőben 1995. október 29-én, az 1944-ben elhurcolt áldozatok emlékművének felavatásán elhangzott beszéd, p. 22.

Magyar Nemzet. 02.11.1998. Magyar égtájak - Őrzik az Erdélyt védők emlékét - A tordai csatában 1944 őszén hősi halált halt 167 honvéd névsora, p. 11.

Szabadság. 05.11.1998. Honvédtömegsír Tordaszelestyén - Az utódoknak kötelessége az emlékezés és az emlékeztetés egyaránt, pp. 1. 6.

Szabadság. 30.10.2000. Kopjafát állítottak Tordán az 1944-es csatában elesettek emlékére, pp. 1. 8.

Szabadság. 28.09.2001. Újabb tömegsír Középpeterden -11 magyar katona nyugszik a közös sírban, pp. 1, 5.

Szabadság. 20.11.2001. Újabb honvédeket azonosítottak a Házsongárdi temetőben, pp. 1, 8.

Szabadság. 23.11.2001. Második lilágháborús tömegsír, p. 5.

Szabadság. 01.06.2002. Újabb honvédsírok Aranyosgerenden. p. 5. Romániai Magyar Szó. 13.06.2002. A tordaiak kegyelettel Őrzik halottaik emlékét.

Szabadság. 21.09.2002. Eltemetetlen magyar katona.

Krónika. 21-22.09.2002. Rozsdás fémgombok, tízfilléres pénzérme és törött fogú fésű maradt a honvéd után - Tordára temetnék a magyar katonát, pp. 1. 5.

Szabadság. 28.10.2002. Eltemették a magyar honvédet - Megemlékezés a tordai csatában elesett katonákra, pp. 1. 5.

Szabadság. 20.11.2002. Körkép: Újabb honvédsírokra bukkantak - Az idő múlik, az élő tanúk sora fogy.

Krónika. 03.04.2003. Pénzhiányra hivatkozik a magyar katonai attasé.

Krónika. 17.04.2003. Sírí csendben a hadisírgondozók - Nem foglal állást a Honvédelmi Minisztérium, pp. 1. 2.

Szabadság. 30.05.2003. Magyar hősökre emlékeztek - Jövőre sírkertet avatnak, p. 4.

Szabadság. 21.06.2003. Körkép - Honvédsírkert Tordán - Sokan nem vállalják a tordai ütközet emlékét, p. 6.

Krónika. 24.06.2003. Tordán a magyarok nem felejtenek - Hivatalosságok közönye övezi a hadisírgondozók munkáját, pp. 1. 5.

Szabadság. 06.11.2003. Sírkeresztet állítottak a honvédek emlékére Tordatúron. pp. 1. 5.

Szabadság. 13.10.2004. Honvédtemetőt avatnak Tordán. p. 5.

Szabadság. 18.10.2004. Sírkertszentelés a tordai csata 60. évfordulóján - Az Aranyosiidéken elesett magyar katonákra emlékeztek.

Szabadság. 18.10.2004. Sírkertszentelés a tordai csata 60. évfordulóján - Az Aranyos-vidéken elesett magyar katonákra emlékeztek, pp. 1. 4.

Krónika. 18.10.2004. Erdélyi tudósítások: Felavatták az ót ordái honvédtemetőt a tordai csata 60. évfordulóján - Hősként haltak meg egy rossz ügyért.

Erdélyi Napló. 19.10.2004. Felavatták az ótordai honvédtemetőt, pp. 1, 2. Nemzetőr. 03.11.2004. Akik életüket áldozták a Hazáért - ,Állták Tordánál a csatát fejtetőig vérben ”.

Egri FEHÉR/FEKETE. 24.12.2004. Megtörtént... p. 15.

Krónika. 01.09.2005. Dokumentum - Honvédsírokat avatnak a halottak napján A nagyenyedi fogolytáborban 1945-ben elhunyt 238 magyar katonának készülnek emléket állítani, p. 9.

Szabadság. 05.06.2006. Emlékezet - Emlékoszlopot avatnak Kolozson. p. 11. Szabadság. 12.06.2007. Múltidéző- Újabb siratófal a magyar honvédek emlékére Tisztelgés a Nagyenyeden elhunyt katonák előtt. p. 8.

Szabadság. 11.07.2007. Nagyenyed után Tordatúron állítanak emléket a honvédeknek, p. 10.

Ziarul 21. Oct. 2007. Magyar oldal: Magyar kopjafa magyar honvédoknak. Szabadság. 15.10.2007. Újabb kopjafa magyar honvédek emlékére, p. 8.

Krónika 15.10.2007. Elmenekített emlékhely.

Szabadság. 05.01.2008. Mozaik: Hol sírjaink domborulnak...

Szabadság. 26.09.2008. Élő emlékezet.

Szabadság 01.10.2008. Múltidéző: Honvédek emlékére avattak kopjafát Aranyosegerbegyen.

Szabadság. 20.12.2008. Múltidéző - Hol sírjaink domborulnak - Az utódoknak kötelessége az emlékezés és az emlékeztetés egyaránt, p. 4.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 77 77 10
PDF Downloads 28 28 4