The ‘Roma Question’ in Slovakia

Open access

Abstract

Slovakia belongs to those states with a high number of Romani in terms of population – of the population of about 5.3 million, 480 to 520 thousand people have Romani origin. In Slovakia, only since 1999 have the Gypsies been able to call themselves Roma. In the 1991, 2001, and 2011 censuses, the Romani could decide on their affiliation, they could be considered Roma citizens, but only a few people made use of this right. Only 25% of the Roma ethnic group called themselves Roma, while the majority referred to themselves as Slovakian or Hungarian; so, these demographic data do not reflect reality. The so-called ‘Atlas’-es show a more significantly accurate picture. The creators of these worked together with the local social workers who knew the local Roma communities well in the given settlements. Approximately half of the Romani living in Slovakia were able to change socially to some extent and adapt to the society’s majority. The rest of the Roma minority live isolated in some parts of the city, on the edge of the city, or in the nearby. These communities are characterized by social and ethnic isolation, which may be different in some specific cases. According to different indicators, they are divided into segregated, separated, integrated focused, and integrated scattered groups. Since the year 2003, the state has introduced various social reforms. Local governments have also joined the state-initiated reforms. They create various special projects for their own Roma communities in order to help their advancement.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ALNER Juraj. 1999. Integračné procesy na Slovensku. In: Ivantyšyn Michal (ed.) Slovensko 1998–1999. Bratislava: IVO.

 • FRASER Angus. 2002. Cikáni. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

 • GECELOVSKÝ Vladimír. 1992. Právne normy týkajúce sa Rómov a ich aplikácia v Gemeri (1918–1938). In: Mann A. B. (ed.) Neznámi Rómovia. Bratislava: Ister Science Press.

 • HAIŠMAN Tomáš. 1999. Romové v Československu v letech 1945–1967. Vývoj institucionálního zájmu a jeho dopady. In: ROMOVÉ v České republice (1945–1998). Praha: Socioklub.

 • HANCOCK Ian. 2001. Země utrpení. Dějiny otroctví a pronásledování Romů. Praha: Signeta.

 • HUBENÁK Ladislav. 2008. Právne normy a ich praktický dosah v slovenskom štáte. In: Majkútová Anna (ed.) Fenomén holokaustu: zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27–28. marca 2008 pod záštitou predsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť európske záležitosti ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Bratislava: Ševt: Úrad vlády SR. 22–39.

 • JANAS Karol. 2008. Utrpenie slovenských Rómov. In: Majkútová Anna (ed.) Fenomén holokaustu: zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie konanej dňa 27–28. marca 2008 pod záštitou predsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť európske záležitosti ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Bratislava: Ševt: Úrad vlády SR. 131–146.

 • JURÁSKOVÁ Martina–KRIGLEROVÁ Elena–RYBOVÁ Jana. 2004. Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004. Bratislava: S.P.A.C.E.

 • JUROVÁ Anna. 1993. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava: Goldpress Publishers.

 • JUROVÁ Anna. 1996. Rómska problematika 1945–1967. Studijní materiály výzkumného projektu Československo 1945–1967. Dokumenty. 19. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

 • JUROVÁ Anna. 2002a. Od odchodu z pravlasti po prvé asimilačné opatrenia. In: Vašečka Michal (ed.) Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO 19–39.

 • JUROVÁ Anna. 2002b. Rómovia v období od roku 1945 po november 1989. In: Vašečka Michal (ed.) Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 53–77.

 • KOLLÁROVÁ Zuzanna. 2002. Rómovia v období I. ČSR II. ČSR a Slovenského štátu. In: Vašečka Michal (ed.) Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 43–52.

 • KOTVANOVÁ Alena–SZÉP Attila. 2003. Najnovšie koncepcie politiky vlády SR vo vzťahu k riešeniu problémov rómskych komunít (1998–2002). In: Kotvanová Alena (ed.) Vládna politika a Rómovia 1948–2002. Bratislava: Slovenský Inštitút Medzinárodných Študií. 1–59.

 • LAMAČKOVÁ Adriana–TOKÁR Adrian. 2002. Legislatívny a inštitucionálny rámec riešenia rómskej problematiky. In: Vašečka Imrich (ed.) Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 187–201.

 • MANN Arne B. 2000. Rómsky dejepis. Bratislava: Kalligram.

 • MAREK Miloš. 2006. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin: Matica slovenská.

 • MATLOVIČ René. 2005. Geografia Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

 • NEČAS Ctibor. 1981. Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně.

 • NEČAS Ctibor. 1998. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého.

 • PAVELČÍKOVÁ Nina. 2004. Romové v českých zemích v letech 1945–1989. Praha: Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

 • PRÓNAI Csaba (ed.). 2006. Cigány világok Európában. Budapest: Nyitott Könyvműhely.

 • RADIČOVÁ Iveta. 2002. Rómovia na prahu transformácie. In: Vašečka Michal (ed.) Čačpien pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 213–247.

 • ŠEBESTA Michal. 2003a. Formovanie politiky štátu vo vzťahu k Rómom v prvých rokoch samostatnej Slovenskej republiky (1993–1998). In: Kotvanová Alena (ed.) Vládna politika a Rómovia 1948–2002. Bratislava: Slovenský Inštitút Medzinárodných Študií. 45–50.

 • ŠEBESTA Michal. 2003b. Rómovia pod patronátom socialistického štátu (1948–1989). In: Kotvanová Alena (ed.) Vládna politika a Rómovia 1948–2002. Bratislava: Slovenský Inštitút Medzinárodných Študií. 11–31.

 • TKÁČOVÁ Anna. 2002. Rómovia v období od vlády Márie Terézie po vznik I. ČSR. In: Vašečka Michal (ed.) Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 31–42.

 • TOKÁR Adrián–LAMAČKOVÁ Adriana. 2002. Legislatívny a inštitucionálny rámec riešenia rómskej problematiky. In: Vašečka Imrich (ed.) Čačipen pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 187–201.

 • VAŠEČKA Imrich. 2001. Migrácia Rómov zo Slovenska do krajín EÚ – príčiny a podnety. Sociológia 33(5): 457–471.

 • VAŠEČKA Imrich. 2002. Problematika migrácie Rómov zo Slovenska. In: Vašečka Michal (ed.) Čačapien pal o roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: IVO. 364–378.

 • VÍŠEK Petr. 1999. Program integrace – řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až 1989. In: ROMOVÉ v České republice. Prague: Socioklub. 54–91.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 137 104 5
PDF Downloads 132 78 7