Ruralization of the (Urbane) Concept of Sensus Communis in a 19th-century Hungarian Philosophical Controversy

Open access

Abstract

The topic of the present article is the destruction of the common sense tradition linked to the urbanity of philosophy, which had deep roots both in the European and Hungarian traditions. This destruction was based on Hegelian ideas by János Erdélyi as an argument of the greatest philosophical controversy of the Hungarian philosophical life in the 1850s. In Erdélyi’s argumentation, the turn from the supposed urbanity to the supposed rurality of the common sense has a fundamental role. The idea of the rurality of the common sense has an influence on the Hungarian intellectual history of the next centuries, as well.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AIGNER Lajos–BÖHM Károly. 2017. Bevezető a Magyar Philosophiai Szemléhez. In: Cieger A.–Varga B. (eds) Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában. Szöveggyűjtemény. Budapest: BTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. 256–266.

 • CICERO Marcus Tullius. 1877. Tusculan Disputations; also Treatises on the Nature of the Gods and on the Commonwealth. Transl. by Yonge Charles Duke. New York: Harper & Brothers.

 • ERDÉLYI János. 1981. A hazai bölcsészet jelene. In: Erdélyi János (ed.) Filozófiai és esztétikai írások. Notes by T. Erdélyi Ilona–Horkay László. Budapest: Akadémiai Kiadó. 25–102 912–924.

 • HEGEL Georg Wilhelm Friedrich. 1977a. Phenomenology of Spirit. Transl. by Miller Arnold V. Oxford–New York–Toronto–Melbourne: Oxford University Press.

 • HEGEL Georg Wilhelm Friedrich. 1977b. The Difference between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy. Transl. by Harris Henry Silton.–Cerf Walter. Albany: State University of New York Press.

 • HEGEL Georg Wilhelm Friedrich. 1892. Lectures on the History of Philosophy. Transl. by Haldane Elisabeth S. Vol. 1. London: Kegan Paul–Trench–Tübner & Co.

 • HELLER Ágnes. 1952. Erdélyi János. Filozófiai Évkönyv 1: 403–476.

 • HETÉNYI János. 1841. Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejlődésére és csinosbulására. Budán: Magyar Kir. Egyetem.

 • KISS Endre. 1984. A magyar filozófia fő irányai a szabadságharc bukásától a kiegyezésig. Magyar Filozófiai Szemle 28(1–2): 26–69.

 • KORNIS Gyula. 1944 [1926]. A magyar filozófia fejlődése és az Akadémia. In: Kornis Gyula (ed.) Magyar filozófusok. 2nd ed. Budapest: Franklin-Társulat. 6–65.

 • KOVÁCS Gábor. 2015. A volgai lovas esete az orosz medvével a gall kakassal és az angol buldoggal. Nemzetkarakterológia és modernitás. Liget 28(8): 95–109.

 • MESTER Béla. 2018. Emergence of Public Philosophy in the East-Central European Urban(e) Cultures: A Hungarian Case. Filosofija Sociologija / Philosophy Sociology 29(1): 52–60.

 • SZONTAGH Gusztáv. 1857. Magyar Philosophia. Viszonzás Erdélyi János Munkájára: „A hazai bölcsészet jelene”. Új Magyar Muzeum Series 7 1(4–5): 215–240.

 • SZONTAGH Gusztáv. 2017. Emlékezések életemből. Ed. by Mester Béla. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet–Gondolat Kiadó.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 91 75 6
PDF Downloads 72 51 6