Hungarian Minority Politics in Post-Socialist Romania: Interests, Strategies, and Discourses

Open access

Abstract

This paper analyses the integration strategies formulated by the Democratic Alliance of Hungarians in Romania and the Hungarian political elite in the post-communist period. It argues that the internal debates of the political community are formulated in a field where other actors (the Hungarian and the Romanian state, political parties, European institutions, etc.) carry out their activities, which deeply influences both the chosen strategies and the needed resources for their implementation. Moreover, it questions the monolithic organization of the minority organization, showing that DAHR as the representative of the minority community was shaped by several internal debates and conflicts. Also from 2003 these conflicts have grown beyond the borders of the organization and since 2008 we can follow a whole new type of institutionalization. In achieving this, I introduce three strategies - individual integration, collective integration, and organizational integration - which are chosen by different fragments of the Hungarian minority elite both toward the Hungarian and the Romanian political sphere. Throughout the 1989-2012 period, the outcome of the conflict between the supporters of these strategies is deeply influenced by the policies of the two states.

BAKK, Miklós. 1994. Az RMDSZ memorandumáról. Három szempont. A Hét: 1994. június 10. 1999. Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után. Regio (10)2. 2000a. 1989-1999: az RMDSZ első tíz éve. In: Barna, Bodó (ed.), Romániai Magyar Évkönyv Kolozsvár: Polis, 19-33. 2000b. Modellviták - rejtett stratégiák. Magyar Kisebbség VI(1): 8-12.

BÁRDI, Nándor. 2003. Hungary and the Hungarians Living Abroad: a Historical Outline. Regio: Minorities, Politics, Society 3: 121-138. 2004. Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony: Kalligram.

BÁRDI, Nándor-ÉGER, György. 2000. Útkeresés és integráció. Határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumai 1989-2000. Budapest: Teleki László Alapítvány.

BÍRÓ, A. Zoltán. 1995. Nagy és Kis Történetek. In: Túrós, Endre (ed.), Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. Csíkszereda: Pro-Print. 1998. Stratégia vagy kényszerpályák? Tanulmányok a romániai magyar társadalomról. Csíkszereda: Pro-Print.

BORBÉLY, Imre. 1991. Merre vigyük végzetünk, avagy: a társnemzeti státus esélyei. Európai Idő: 1991. június 26-július 17.

BORBÉLY, László. 1994. Dilemmák. Korunk 3.

BOZÓKI, András. 1999. Intellectuals and Politics in Central Europe. Budapest: CEU Press.

BRUBAKER, Rogers. 1996. Nationalism Reframed Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge-New York: Cambridge University Press. 2004. Ethnicity without Groups. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 2011. Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States. Ethnic and Racial Studies 34(11): 1785-1814.

DAALDER, Hans. 1974. The Consociational Democracy Theme. World Politics 26(4): 604-621.

DOMOKOS, Géza. 1991. Az irreális azonnaliság nem lehet kenyerünk. Válasz Eva Maria Barkinak. Romániai Magyar Szó, February 12. 1996. Esély I. Csíkszereda: Pallas-Akadémia.

GILBERG, Trond. 1990. Nationalism and Communism in Romania: the Rise and Fall of Ceausescu’s Personal Dictatorship. Boulder: Westview Press.

KÁNTOR, Zoltán. 2002. Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? Magyar Kisebbség VII(1). 2004. Az RMDSZ, a romániai kormány és a protokollum. In: Blénesi, Éva- Mandel, Kinga (eds), Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet.

KÁNTOR, Zoltán-BÁRDI, Nándor. 2002. The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to 2000. Regio. Minorities, Politics, Society 2.

KEMP, Walter. 2006. The Triadic Nexus: Lessons Learned from the Status Law. In: O. Ieda (ed.), Beyond Sovereignty: From Status Law to Transnational Citizenship? Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University.

KING, Robert R. 1980. A History of the Romanian Communist Party. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, Stanford University.

KIRÁLY, Károly. 1995. Nyílt kártyákkal. Önéletleírás és naplójegyzetek. Budapest: Nap.

KOPPER, Ákos. 2010. Állampolgárság határon innen és túl. Beszélő May-June.

KÖRTVÉLYESI, Zsolt. 2011. Az „egységes Magyar nemzet” és az állampolgárság. Fundamentum 2.

KRZYZANOWSKI, Michael-WODAK, Ruth. 2009. Introduction: Discourse of Social and Political Transformation in the ‘New Europe’ In: Aleksandra, Galasińska-Michał, Krzyżanowski (eds), Discourse and Transformation in Central and Eastern Europe. Palgrave Macmillan.

LÁSZLÓ, Márton-NOVÁK, Csaba Zoltán. 2012. A szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16-21. Csíkszereda: Pro-Print.

LIJPHART, Arend. 2014. The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational Interpretation. American Political Science Review 90(2): 258-268.

LŐRINCZ, D. József. 2004. Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. Csíkszereda: Pro-Print.

MARKÓ, Béla. 2004. Az önkorlátozás bátorsága. In: Blénesi, Éva-Mandel, Kinga (eds), Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában, 2002-2004. Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 2007. Felelőtlen felelősök. Válaszúton az erdélyi magyar politika. Élet és Irodalom LI(46). 2008. Egy elmaradt egyezség története. Élet és Irodalom LII(38). 2009a. Kié itt a tér? Gondolatok egy Kárpát-medencei vagyonközösségről. Élet és irodalom LIII(38). 2009b. Kormányból ellenzékbe. A romániai magyar politika tizenkét éve. Élet és irodalom LIII(3).

MÁRTON, János. 2003. A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996-2002 közötti programjaiban és politikájában I. Magyar Kisebbség VIII(4). 2004. A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996-2002 közötti programjaiban és politikájában II. Magyar Kisebbség XIX(1-2).

MOLNÁR, Gusztáv-SZOKOLY, Elek (eds). 2001. Provincia 2000. Válogatás a folyóirat cikkeiből. Marosvásárhely: Pro Europa.

MUNGIU, Alina. 1995. Românii după ’89. Istoria unei neînţelegeri. Bucharest: Humanitas.

PAVEL, Dan-HUIU, Iulia 2003. Nu putem reuşi decât împreună. O istorie analitică a Convenţiei Democratice, 1989-2000. Iaşi: Polirom.

PETTAI, Velo. 2007. Explaining Ethnic Politics in the Baltic States: Reviewing the Triadic Nexus Model. Journal of Baltic Studies 37(1): 124-136.

RATESH, Nestor. 1991. Romania: the Entangled Revolution. Washington, D. C. - New York: Center for Strategic and International Studies, Praeger.

SALAT, Levente. 1994. A bénultság természetrajza. Korunk 3: 23-27. 2003. Kisebbségi magyar jövőképek esélyei és buktatói Erdélyben. Kisebbségkutatás. 2011. A politikai közösség kérdése a többség-kisebbség viszonyának a nézőpontjából. Magyar Kisebbség XVI(3-4): 159-190.

SALAT, Levente-BOTTONI, Stefano-LÁSZLÓ, Márton-LÁZOK, Klára-NAGY, Mihály Zoltán-NOVÁK, Csaba Zoltán. 2008. A nemzeti kisebbségek helyzete. A magyarok. Magyar Kisebbség XIII(1-2): 20-51.

STROSCHEIN, Sherrill. 2012. Ethnic Struggle, Coexistence, and Democratization in Eastern Europe. Cambridge-New York: Cambridge University Press.

SZÉKELY, István. 2000. A belső választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései. Magyar Kisebbség (VI)1.

SZÉKELY. István Gergő. 2009. Egyéni választókerületes többségi rendszer arányos kimenetellel? Románia új választási rendszere. Pro Minoritate tavasz.

SZILÁGYI N., Sándor. 2003. Emlékeztető az RMDSZ belső választásainak ügyében In: Mi egy más: Közéleti írások. Kolozsvár: Kalota.

TISMĂNEANU, Vladimir. 2005. The Revolutions of 1989. London: Routledge.

TORÓ, Tibor. 2015. Minority Elites and Political Representation in Romania after 1989. The Self-Organization of the Hungarians at the Local Level. A Case Study. Romanian Journal of Society and Politics 10(1): 80-102. 2017 [forthcoming]. Ethnicization or De-ethnicization? Hungarian Political Representation in the Romanian Parliament. Nationalities Papers.

TORÓ, T. Tibor. 1998. Az RMDSZ kormánykoalíciós szerepvállalása: zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb politikai érdekképviselet felé? Magyar Kisebbség IV(1).

TORÓ, T. Tibor-TORÓ, Tibor. 2011. Romániai magyar tanulságok és jövőképek. Vitaindító a Magyar Összefogás esélyeiről. Magyar Kisebbség XVI(1-2).

TÓTH, Judit 2010. Changes in the Hungarian Citizenship Law and Adopted on 26 May 2010. European University Institute. European Union Democracy Observatory on Citizenship, Florence.

VARGA, Gábor. 1990. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség I. Kongresszusa. Beszédek és határozatok. Nagyvárad: RMDSZ.

VERDERY, Katherine. 1991. National Ideology under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s Romania. Berkeley: University of California Press.

VINCZE, Gábor. 1998. A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között. III. rész: 1965-1989. Magyar Kisebbség IV(14).

WASILEWSKI, Javek-WNUK-LIPIŃSKI, Edmund. 2001. Three Elites of the Central East European Democratization. In: Radosław, Markowski (ed.), Transformative Paths in Central and Eastern Europe. Warsaw: Institute of Political Studies Friedrich Ebert Foundation, 133-142.

WOLCZUK, Kataryna. 2010. History, Europe and the ‘National Idea’: The ‘Official’ Narrative of National Identity in Ukraine. Nationalities Papers 28(4): 671-694.

ZONDA, Attila. 1998. Bársonyszékek és hangulatok. Csíkszereda: Pallas- Akadémia.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 96 96 15
PDF Downloads 43 43 7