Minority Civil Society

Open access

Abstract

Both the concept and the issue of civil society is a matter of dispute in respect of theory and practice alike. The present paper has a triple ambition: outlining the history of ideas behind the concept, providing an interpretation, and carrying out a distinct analysis of the processes characteristic of the East-Central European region. Owing to the unrealistic expectations formed around the concept, mystification poses a great danger to present-day civil society. In what follows, we will analyse the dilemmas evolved around the issue of civil society.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ALEXANDER Jeffrey C. (ed.). 1998. Real Civil Society: Dilemmas of Institutionalization. SAGE.

 • ARATÓ András. 1999. Civil társadalom forradalom és alkotmány. Új Mandátum. (Andrew Arato: Civil Society Revolution and Constitution - bilingual edition).

 • BIBÓ István. 1947. A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme. http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/326.html.

 • BODÓ Barna. 2001. Az önkormányzatok és a civil szféra. In: Boda E. (ed.) A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben: II. Civil Fórum 2000. Cluj-Napoca 27-33. 2002. Civil önépítkezés. Magyar Kisebbség 3.

 • CSANÁDY Dániel. 1999. A civil társadalom szerkezete. In: Együttműködési lehetőségek a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Hálózat a Demokráciáért Program.

 • DAHRENDORF Ralph. 1997. After 1989 - Morals Revolution and Civil Society. Oxford: St Antony’s College.

 • GELLNER Ernest. 2004. A szabadság feltételei. Budapest: Typotex. (Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. Allen Lane/Penguin 1994).

 • GESZTI Judit. 2003. Civil társadalom civil szervezetek és az Európai Unió. EU Working Papers 3.

 • GESZTINÉ AJTÓSI Judit-CSANÁDY Dániel. 2007. Együttműködés a harmadik szektorral (Co-operation with the Third Sector). Európai Tükör Műhelytanulmányok sorozat 91.

 • GRAMSCI Antonio. 1949. Levelek a börtönből. Budapest: Szikra.

 • HABERMAS Jürgen. 1993. A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest: Századvég-Gondolat.

 • HANKISS Elemér. 1986. Diagnózisok 2. Budapest: Magvető Gyorsuló idő sorozat.

 • HONNETH Axel. 1993. Változatok a civil társadalomra. In: Világosság 34(7): 26-30. (In: Kampf um Anerkennung. Frankfurt/M. 1992).

 • KEANE John. 2004. A civil társadalom: régi képzetek új látomások. Budapest: Typotex. (Civil Society: Old Images New Visions. Stanford University Press 1999).

 • KONRÁD György. 1986. Antipolitika. Közép-európai meditációk. AB Kiadó.

 • KUMAR Krishna. 1992. Civil társadalom egy fogalom újrafelfedezése. Mozgó Világ 7. (Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of a Historical Term. In: A. Honneth (ed.) Revolutionary Ideas and Ideals. Minneapolis: University of Minnesota Press 1989 142-171).

 • KUTI Éva. 1998. Hívjuk talán nonprofitnak... Budapest: Nonprofit Kutatócsoport.

 • MICHNIK Adam. 1988. The New Evolutionism. Letters from Prison. Berkeley: University of California Press.

 • MISZLIVETZ Ferenc. 1999. A civil társadalom nyomvonalai az új európai térben. In: Csefkó Ferenc-Horváth Csaba (eds) Magyar és európai civil társadalom. Pécs.

 • PEŁCZYŃSKI Zbigniew. 1984. The State and Civil Society: Studies in Hegel’s Political Philosophy. Cambridge University Press.

 • SALAMON Lester M. 1994. The Rise of the Nonprofit Sector. Foreign Affairs 4: 109-122.

 • SIEGEL Daniel-Yancey Jenny. 1993. The Rebirth of Civil Society. New York: The Rockefeller Brothers Fund.

 • SELIGMAN Adam. 1997. A civil társadalom eszméje. Budapest: Kávé. (The Idea of Civil Society 1992).

 • TAYLOR Charles. 1995. Invoking Civil Society in Philosophical Arguments Cambridge: Harvard University Press.

 • TOCQUEVILLE Alexis de. 1993. Az amerikai demokrácia. Budapest: Európa. (De la démocratie en Amerique 1835/1840).

 • TOURAINE Alain .1969. La société postindustrielle. Paris: Denoël.

 • TOURAINE Alain et al. 1983. Solidarity Poland 1980-1981. Cambridge: Cambridge University Press.

 • VERCSEG Ilona. 2004. Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Budapest: Közösségfejlesztők Egyesülete.

 • WALZER Michael. 1991. A civil szféra és társadalomban betöltött szerepe. www.policy.hu/flora/miacivilszfera.htm (2015.12.10).

 • WHITE Gordon. 2007. Civil Society Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510349408403399 (2015.12.10).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 187 92 2
PDF Downloads 140 79 2