Hungarian Culture of Philosophy and Historiography of Philosophy in Transylvania

Open access

Abstract

The first part of the study debates the role and the status of philosophy in the Hungarian culture in Transylvania, trying to explain why philosophy has not become an organic part of the Transylvanian culture as a whole. There are presented a few experimental and theoretical arguments, especially the theory of the so-called ‘short philosophical tradition’. The second part the paper seeks to analyse the impact of the ‘short philosophical tradition’ on the current philosophy life in Transylvania, bringing an overview of the institutional structure of Hungarian philosophy in Transylvania.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • DEMETER M. Attila-TONK Márton-VERESS Károly. 2002. Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében (Transylvanian Hungarian Philosophy in the Last Decade of the 20th Century). In: Tánczos Vilmos-Tőkés Gyöngyvér (eds) Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről (Twelve Years. Comprehensive Studies about the Results of Transylvanian Hungarian Scientific Research between 1990 and 2001). Kolozsvár: Scientia.

 • EGYED Péter. 2000. A rendszer. És üzenete (The System. And Its Message). In: Tonk Márton-Laczkó Sándor (eds) Böhm Károly és a „kolozsvári iskola”. A kolozsvári Böhm Károly Nemzetközi Konferencia előadásai (Károly Böhm and the ‘Kolozsvár School of Thought’. Papers Presented at the International Károly Böhm Conference in Kolozsvár). Kolozsvár-Szeged: Pro Philosophia.

 • ERDÉLYI János. 1885. A bölcsészet Magyarországon. (Philosophy in Hungary). Budapest: Franklin Társulat.

 • HANÁK Tibor 1981. Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében (The Forgotten Renaissance. Philosophical Thought in the First Half of Our Century). Bern: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem.

 • KIBÉDI VARGA Sándor. 1980. Magyar és német filozófia (Az erdélyi és badeni iskola) (Hungarian and German Philosophy / The Transylvanian and the Baden Schools). In: Kibédi Varga Sándor: A szellem hatalma (The Power of the Spirit). München.

 • KRÁLIK Lajos. 1913. Egy gyermekkori barát Böhmről. Adalékok Dr. Böhm Károly életéhez (A Childhood Friend about Böhm. Glosses to the Life of Károly Böhm). In: Kajlós (Keller) Imre (ed.) Dr. Böhm Károly élete és munkássága (The Life and Work of Dr Károly Böhm) vol. I. Besztercebánya: Madách Társaság.

 • LACZKÓ Sándor. 2004. A magyar filozófiai műnyelv kialakulása Apáczaitól a 19-20. század fordulójáig (The Evolution of Hungarian Philosopical Terminology from Apáczai to the Turn of the 19/20th Century). Mester Béla-Perecz László (eds) Közelítések a magyar filozófia történetéhez (Approaches to the History of Hungarian Philosophy). Budapest: Áron Kiadó.

 • MAKKAI Sándor. 1925. Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig (Transylvanian Reformed Religious Literature). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület.

 • MESTER Béla. 2006. Magyar philosophia. A szenvedelmes dinnyésztől a lázadó Ikaroszig. (Hungarian Philosophia. From the Fervid Melon Grower to the Rebellious Icarus). Kolozsvár-Szeged: Pro Philosophia.

 • TONK Márton. 2002. Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy Sándor gondolkodásában (Idealism and Existentialist Philosophy in the Thought of Sándor Tavaszy). Kolozsvár-Szeged Pro Philosophia. 2015. The Reception of Kant by Sándor Tavaszy and The Klausenburg School. Violetta L. Waibel (ed.) Detours. Approaches to Immanuel Kant in Vienna in Austria and in Eastern Europe. Vienna: Vienna University Press 212-216.

 • VERES Ildikó. 2003. A kolozsvári iskola I. (The Kolozsvár School of Thought I.) Miskolc: Bíbor.

 • VERESS Károly. 2003. Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására (The Face and the Reverse Side of a Life Paradox. Hermeneutical Attempt at Opening the ‘Not Possible’ Debate). Kolozsvár: Pro Philosophia.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 172 69 1
PDF Downloads 106 55 4