The Interoperability between the Public and Private Sectors in Light of Adult Education. Supplements to the Planned Downsizing in the Public Sector

Open access

Abstract

The current study is a result of the Hungarian government’s aspiration to cut bureaucracy and increase public administration’s efficiency, thus impacting personnel and reorganizing the labour market. The public-sector headcount reduction is being justified in terms of Hungary’s inadequate private-/public-sector employment ratio. This reorganization can come to fruition only via the development of intellectual capital and a well-designed system for retraining and further education. In cases of retraining and further education offered by the state, we must be wary of generational differences and possible motivations, while also keeping in mind the influence education can have on the market, society, and the individual. Our research has shown that the demand for a given type of instruction is also influenced by the generational differences among those who wish to learn. Overall, our respondents showed an interest in learning.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CSOMA Gyula. 2009. Az andragógiai elmélet kialakulása és alapproblémái. The Hungarian Institute for Educational Research and Development. http://ofi.hu/csoma-gyula-az-andragogiai-elmelet-kialakulasa-es-alapproblemai (2016/03/21).

 • ELEK Péter-SZABÓ Péter András. 2013. A közszférából történő munkaerőkiáramlás elemzése Magyarországon. Közgazdasági Szemle LX(May). http://epa.oszk.hu/00000/00017/00203/pdf/EPA00017_kozgazdasagi_szemle_2013_05_601-628.pdf (2016/03/22).

 • EUROPE 2020: Europe’s Growth Strategy: Growing to a Sustainable and Job- Rich Future. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe_2020_explained.pdf (2013/03/21).

 • GELLÉN Márton. 2013. A közszféra és a magánszféra viszonya az egyéni karrierutak tervezésében. Pro Publico Bono 4. http://uni-nke.hu/uploads/media_items/gellen-marton-a-kozszfera-es-a-maganszfera-viszonya-az-egyenikarrierutak-tervezeseben.original.pdf (2016/03/22).

 • JÁNOSSY Dániel-KISS Daisy-PULAY Gyula. 2009. A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban. The State Audit Office of Hungary. https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2009/t312.pdf (2016/03/22).

 • KÉZDI Gábor. 1998. Foglalkoztatás és keresetek a közszférában. In: Kolosi Tamás- Tóth István György-Vukovich György (eds) Társadalmi riport. Budapest: TÁRKI. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a868.pdf (2016/03/22).

 • Közigazgatás és közszolgáltatás-fejlesztési stratégia 2014-2020. http:// www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf (2016/03/21).

 • POÓR József-KAROLINY Mártonné-MUSZTINÉ BÁTFAI Boróka-PÓTÓ Zsuzsanna-FARKAS Ferenc. 2014. Emberierőforrás-menedzselési hasonlóságok és különbözőségek a világ Cranet-felméréseiben részt vevő magán- és közszférabeli szervezeteinél. Pro Publico Bono 1. http://uni-nke.hu/uploads/media_items/emberieroforras-menedzselesi-hasonlosagokes-kulonbozosegek-a-vilag-cranet-felmereseiben-reszt-vevo-magan-eskozszferabeli-szervezeteinel.original.pdf (2016/03/22).

 • SZABÓNÉ FENYVESI Éva. 2006. A tudás mint kimeríthetetlen erőforrás. Tudományos Közlemények 14-15. http://epa.oszk.hu/02000/02051/00005/pdf/EPA02051_Tudomanyos_Kozlemenyek_14_243-250.pdf (2016/03/21).

 • THE HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE: Felnőttoktatás felnőttképzés March 2014. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas13.pdf (retrieved: 2013/03/21).

 • THE HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT: Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák. http://ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eletenat-tarto (2013/03/21).

 • THE LISBON STRATEGY 2000-2010. An Analysis and Evaluation of the Methods Used and Results Achieved. http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf (2013/03/21).

 • XXX Csepreghy: 100-200 ezer közalkalmazottat át lehet terelni a versenyszférába. Mandiner January 5th 2016. http://mandiner.hu/cikk/20160105_csepreghy_100_200_ezer_kozalkalmazottat_at_lehet_terelni_a_versenyszferaba (2016/03/22).

 • XXX Durva közigazgatási átszervezésre készül a kormány. Mandiner January 21st 2016. http://mandiner.hu/cikk/20160121_durva_kozigazgatasi_atszervezesre_keszul_a_kormany (2016/03/21).

 • XXX Hitel a Karrier Hídban. www.vg.hu. January 28th 2016. http://www.vg.hu/gazdasag/hitel-a-karrier-hidban-464676 (2016/03/21).

 • XXX Profession.hu. Elbocsátások ellen tiltakoznak a közszférában. January 11th 2016. https://www.profession.hu/cikk_felmondas/20160111/elbocsatasokellen-tiltakoznak-a-kozszferaban/6166# (2016/03/22).

 • SUHAJDA Zoltán. Több tízezer alkalmazottal többen dolgoznak most a közszférában Magyarországon mint 2012-ben. Metropol January 18th 2016. (Diagram 5.0). http://www.metropol.hu/itthon/cikk/1405209 (2016/03/23).

 • The Hungarian Central Statistical Office data on public sector employees (Table 6.0). https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli006.html (2016/03/23).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 141 41 1
PDF Downloads 74 39 0