Analysis of Local Economic Development Capacity in Hungarian Rural Settlements

Open access

Abstract

Besides local economic development (LED) theories, especially LED practices have a growing importance nowadays. By a primary research involving more than 400 actors (local governments, local entrepreneurs, local agencies), the necessary competencies, practical experiences, and the field of further skills and extension concerning cooperation in economic development of localities were analysed. Summing up the research results, both local governments and local entrepreneurs have certain lack of competence that has to be improved, while the need of this exercise (and LED as a whole) for an appropriate financial background and a national strategy/policy is well-emphasized by the answers of the actors.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agg Z.; Nemes Nagy J. (2002). A politika térségi és helyi szintjei [The regional and local levels of politics]. In: Bernek Á. (ed.) A globális világ politikai földrajza [Political geography of the global world]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 385–430.

 • Bajmóczy Z. (2011). Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe [Introduction to local economic development]. Szeged: JATEPress.

 • Bogárdi T.; Molnár M. (2014). The barriers to economic development through the example of a Hungarian internal periphery. Vestnik Apk Stavropolya/Agricultural Bulletin of Stavropol Region 1(1): 52–55.

 • Bryden J.; Hart K. (eds.) (2004). Why local economies differ: the dynamics of rural areas in Europe. New York: Edwin-Mellen Press.

 • Dicken P. (2003). Global shift. Reshaping the global economic map in the 21st century. London: SAGE.

 • Douglas D. (2005). The restructuring of local government in rural regions: a rural development perspective. Journal of Rural Studies (21): 231–246.

 • G. Fekete É. (2005). Új esély a perifériának? [New chance for the peripheries?] Falu-Város-Régió 1–2: 44–46.

 • Horváth Gy. (2000). Partnerség az Európai Unió regionális politikájában [Partnership in the EU’s regional policy]. Tér és Társadalom (1): 11–26.

 • Kassai Zs. (2014). Measuring social capital in rural development partnerships. In: Neszmélyi Gy. I. (ed.) Socio-economic and regional processes in the developing countries. Gödöllő: SZIE Publishing 167–175.

 • Kassai Zs.; Farkas T. (2007). A LEADER+ program alulnézetből [The LEADER+ program from a bottom view]. Comitatus 17(5): 71–79.

 • Káposzta J. (2014). Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései [The main contexts of emerging territorial differencies]. Gazdálkodás 58(5): 399–412.

 • Káposzta J.; Nagy H.; Kollár K. (2010). Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek települési szerkezeti foglalkoztatási jellemzői az EU csatlakozás óta eltelt időszakban [The settlement and employment characteristics of the most disadvantaged micro-regions in Borsod-Abaúj-Zemplén and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties since the EU accession]. Területi Statisztika 50(6): 641–658.

 • Lengyel I. (2003). Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. [Competition and territorial development: competitiveness of regions in Hungary]. Szeged: JATE Press.

 • Martin J. (2001). Economic and community development through innovative local government. Sustaining Regions 1(1): 5–12.

 • Mezei C. (2006a). A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi meghatározása [Definition of local economic development]. Tér és Társadalom (4): 85–96.

 • Mezei C. (2006b): A települések versenyképességét befolyásoló helyi gazdaságfejlesztési gyakorlat Magyarországon [Practice of local economic development influencing settlement competitiveness in Hungary]. In: Horváth Gy. (ed.) Régiók és települések versenyképessége [Competitiveness of regions and settlements]. Pécs: MTA RKK 413–442.

 • Molnár M. (2013). Factors of success in case of local society. Deturope: Central European Journal of Tourism and Regional Development 5(3): 63–70.

 • Nagyné M. M. (2007). A területi egyenlőtlenségek főbb összefüggései [The main correlations of territorial inequalities]. In: Káposzta J. (ed.) Regionális gazdaságtan [Regional economy]. Debrecen: DE AMTC AVK 166–205.

 • Nemes Nagy J. (1998). A tér a társadalomkutatásban [Space in social research]. Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület.

 • Némediné K. K.; Neszmélyi Gy. (2015). Aspects of spatial economic processes of disadvantaged areas in Hungarian and international perspective. Romanian Review of Regional Studies: Journal of the Centre for Regional Geography 11(2): 67–83.

 • OTK (2005). Országos Területfejlesztési Koncepció [National Spatial Development Concept]. Budapest: Országos Területfejlesztési Hivatal.

 • Picchy A. (1994). The relations between central and local powers as context for endogenous development. In: Ploeg J. D.; Long A. (eds) Born from within. Practice and perspectives of endogenous rural development. Assen: Van Gorcum 195–203.

 • Rechnitzer J.; Smahó M. (2006). Regionális politika [Regional policy]. Győr: Széchenyi István University.

 • Ritter K. (2000). Az önkormányzati társulások a településközi együttműködés jelentősége a terület-és vidékfejlesztésben [Importance of local governmental cooperations in territorial and rural development]. Területi Statisztika (1): 17–29.

 • Ritter K. (2014). Possibilities of local economic development (LED) in lagging rural areas. Acta Carolus Robertus 4(1): 101–108.

 • Swinburn G.; Goga S.; Murphy F. (2004). A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve [Handbook of local economic development]. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung; London: UK DFID; Washington D. C.: The World Bank.

 • Temple M. (1994). Regional Economics. Basingstone: Palgrave Macmillan.

 • Tóth T.; Jóna Gy. (2012). Concepts of the Territorial Capital. Selye E-Studies (3): 1–15.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 376 203 10
PDF Downloads 244 149 4