The Harmonization of Accounting

Open access

Abstract

The development and configuration of the regulatory framework of the accounting systems in Romania and Hungary took place in different ways. Among the reasons for the diversities in these countries’ accounting systems, the following can be certainly mentioned: different purposes of taxation, legal structure, the accountancy’s connection with the corporate law and family law, diversification on corporate financing policy, and cultural heterogeneity. Both countries quickly caught up with the international accounting harmonization standards. The adaptation of the international accounting standards has many advantages and disadvantages; these have been discussed in several previous researches. This paper aims at comparing the Romanian and Hungarian states’ accounting regulations from the early 1990s, which were implemented in order to harmonize the states’ accountancy regulations with the international standards, and their impact on the economy, based on secondary analysis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Akerlof G. A. (1970). The market for lemons: quality uncertainty and the market mechanism. Quarterly Journal of Economics 84(3): 488–500.

 • Albu C. N.; Albu N.; Fekete Sz. (2010). The context of the possible IFRS for SMEs implementation in Romania: an exploratory study. Accounting and Management Information Systems 9(1): 45–71. Retrieved on: 7 April 2017 from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1769991.

 • Bogdan V.; Farcaş M.; Scorţe C. (2004). Evoluţia reformei contabile româneşti [The evolution of Romanian accounting]. Analele Universităţii din Oradea [The Annals of the University of Oradea Economic Sciences] 90–98. ISSN 1582-5450. Retrieved on: 7 April 2017 from: http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2004/19.pdf.

 • Borbély K. (2007a). A számvitel információ megbízhatósága néhány átmeneti gazdaságban [The reliability of the accounting information in some transition economies]. In: Versenyképesség – Fejlődés – Reform. Konferencia a Tudomány Napja alkalmából [Science Day Conference]. University of West Hungary Sopron.

 • Borbély K. (2007b). Hosszúra nyúlt átmenet? Magyarország Románia és Szlovákia számviteli szabályozó rendszerei és a vállalkozások éves beszámolójának megbízható és valós képe a kilencvenes évek elejétől 2005-ig [Lengthy transition]. PhD dissertation. Széchenyi István University Győr.

 • Bosnyák J. (2003). Számviteli értékelési eljárások hatása a vállalkozások vagyoni jövedelmi és pénzügyi helyzetére [The effect of evaluation methods on the financial position performance and cash flows of entities]. PhD dissertation. Corvinus University Budapest.

 • Deaconu A. (2006). Standarde contabile pentru întreprinderi mici şi mijlocii [Accounting standards for small and medium-sized enterprises]. Congresul al XVI-lea al Profesiei Contabile din România: Profesia contabilă şi globalizarea [XVI Romanian Accounting Profession Congress: the Accountancy Profession and Globalization]. Bucharest 15–16 September 2006 CECCAR 305–314.

 • Deaconu A.; Buiga A. (2011). Accounting and the environmental factors – an empirical investigation in Post-Communist Romania. Accounting and Management Information Systems 10(2): 135–168. Retrieved on: 7 April 2017 from: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ami/articles/10_2_3.pdf.

 • Deák I. (2005). A globalizálódó számvitel [Accounting in globalization]. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei. In: Katalin Botos (ed.) Pénzügyek és globalizáció [Finances and globalization] 201–214. Retrieved on: 16 August 2016 from: http://www2.eco.u-szeged.hu/penzugytani_szcs/pdf/konyv3/Deak.pdf.

 • Epstein B. J.; Mirza A. A. (2002). Nemzetközi számviteli standardok. Magyarázatok és alkalmazások [Interpretation and application of international financial accounting standards]. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Rt.

 • FASB (2002). Memorandum of understanding “The Norwalk Agreement”. Retrieved on: 15 August 2016 from: http://www.fasb.org/news/memorandum.pdf.

 • FASB (2013). Comparability in international accounting standards – a brief history. Retrieved on: 15 August 2016 from: http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156304264.

 • Fekete Sz.; Matiş D.; Pete I. (2008). Az IFRS-ek alkalmazása Romániában. Mit mond a gyakorlat? [Application of IFRS in Romania. What does it look like in practice?]. Economists’ Forum. Retrieved on: 21 June 2016 from: http://epa.oszk.hu/00300/00315/00065/pdf/EPA00315_Kozgazdasz_Forum_2008_02.pdf.

 • Gulyás É. (2014). A pénzügyi lízing számviteli keletkezésének problémai a hazai és nemzetközi szabályozás keretei között [Problems of handling accounting for financial leasing within the framework of domestic and international regulations]. PhD dissertation. Kaposvár University Kaposvár. Retrieved on: 5 June 2016 from: http://www.gtk.ke.hu/tartalom/doktori/Ertekezes_Gulyas_Eva.pdf.

 • Hope O.-K.; Jin J.; Kang T. (2006). Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS. Journal of International Accounting Research 5(2): 1–20.

 • IASB (2015). What are IFRS standards? Retrieved on: 11 June 2016 from: http://www.ifrs.org/about-us/pages/what-are-ifrs.aspx.

 • Ionaşcu M.; Ionaşcu I.; Săcărin M.; Minu M. (2014). IFRS adoption in developing countries: the case of Romania. Accounting and Management Information Systems 13(2): 311–350. Retrieved on: 5 June 2016 from: http://www.cig.ase.ro/revista_cig/fisiere/13_2_6.pdf.

 • Kardos B.; Madarasi-Szirmai A. (2013). Accounting in Hungary. EAA Newsletter 3: 18–22. Retrieved on: 15 June 2016 from: http://www.eaa-online.org/userfiles/file/17%20-%20Accounting%20Tradition%20in%20Hungary%20-%20Sept%202013.pdf.

 • Kazainé Ónodi A. (2008). Nemzetközi számvitel kérdései vállalati nézőpontból [International accounting-related questions in corporate point of view] Műhelytanulmány 104. [Occasional Paper]. ISSN 1786-3031. Retrieved on: 12 July 2016 from: http://edok.lib.uni-corvinus.hu/298/1/Kazaine104.pdf.

 • King N.; Beattie A.; Cristescu M.; Weetman P. (2001). Developing accounting and audit in a transition economy: The Romanian experience. The European Accounting Review 10(1): 149–171.

 • Lapteş R.; Popa A. F. (2013). The dynamics of the Romanian financial reporting. Economic Sciences (Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi) 60(1): 1–19.

 • Lee E.; Walker M.; Zeng C. (2013). Does IFRS convergence affect financial reporting quality in China? ACCA Research Report No 131. Retrieved on: 25 July 2016 from: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDFtechnical/financial-reporting/rr-131-002.pdf.

 • Majoros Gy. (2010). A magyar számviteli szabályozás értékelése a vezetői számvitel beszámoltatási rendszerének továbbfejlesztésével [Evaluation of the Hungarian accounting regulation considering the development of the reporting system of the management accounting]. PhD dissertation. Szent István University Gödöllő.

 • Mamić Sačer I. (2015). The regulatory framework of accounting and accounting standard-setting bodies in the European Union member states. Financial Theory and Practice 39(4): 393–410.

 • Ministry of Public Finance (MFP) (2006). Ordinul MFP nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiara [Order of the Minister of Public Finance No 1121/2006 regarding the application of International Financial Reporting Standards]. Monitorul Oficial [Official Journal of Romania] 602/12.07.2006.

 • Molnár Cs. (2014). IFRS-ek hazai bevezetése – folyik a döntés-előkészítő munka [The IFRS’ introduction in Hungary]. Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma) [Accounting – Tax – Audit (SZAKma)] 55(6). Retrieved on: 21 July 2016 from: http://szak-ma.hu/szamvitel/ifrs-ek-hazai-bevezetese-folyik-a-dontes-elokeszito-munka-100035.

 • Molnár Cs. (2015). Döntés-előkészítő folyamat az IFRS-ek hazai bevezetésére [Decision-making preparation for IFRS introduction in Hungary]. Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma) [Accounting – Tax – Audit (SZAKma)] 57(2): 65–67.

 • Neag R. (2000). Romanian accounting reform between the French and Anglo-Saxon models. Bucharest: Economic Publishing House.

 • Nistor C. S.; Filip C. (2008). The evolution of public accounting in Romania in the post-communist period. Retrieved on: 6 April 2017 from: https://ssrn.com/abstract=1107774.

 • Nobes C. (2013). International variations in IFRS adoption and practice. ACCA Research Report No 124. Retrieved on: 9 July 2016 from: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/rr-124-001.pdf.

 • OECD (1987). The relationship between taxation and financial reporting. OECD Publishing.

 • Pacter P. (2016). Pocket guide to IFRS standards: the global financial reporting language. IFRS Foundation. Retrieved on: 15 July 2016 from: http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Documents/2016-pocket-guide.pdf.

 • Pownall G.; Schipper K. (1999). Implications of accounting research for the SEC’s consideration of international accounting standards for U.S. security offerings. Accounting Horizons 13: 259–280.

 • Richard J. (1995). The evolution of the Romanian and Russian accounting charts after the collapse of the communist system. European Accounting Review 4(2): 305–322.

 • Schipper K. (2005). The introduction of international accounting standards in Europe: implications for international convergence. European Accounting Review 14(1): 101–126.

 • SEC (2007). SEC takes action to improve consistency of disclosure to U.S. investors in foreign companies. Immediate release. Retrieved on: 9 August 2016 from: https://www.sec.gov/news/press/2007/2007-235.htm.

 • Vajay J. (2015). A számvitel nemzetközi harmonizációja az 1970-es évektől napjainkig [The international harmonization of accounting from the 1970s to the present days]. Journal of Economy & Society 7 [Special edition]: 88–99.

 • Vén K. (2015). Az IFRS bevezetése az egyedi beszámolókban Magyarországon [The introduction of IFRS in individual financial statements]. Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat (SZAKma) [Accounting – Tax – Audit (SZAKma)] 55(6). Retrieved on: 6 July 2016 from: http://szak-ma.hu/data/cikk/10/806/cikk_100806/Ven_Krisztina_Az_IFRS_bevezetese_az_egyedi_beszamolokban_Magyarorszagon.pdf.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 616 351 8
PDF Downloads 430 275 5