Abstract

In our study, by investigating reambulated soil profiles from the Nagy-Sárrét region in Hungary, we attempt to determine the extent of changes which have occurred due to effects which impacted the landscape in terms of the soil chemistry properties of soil profiles exposed during the Kreybig soil survey more than 70 years ago. Based on the results, in the areas used as grassland, we observed a decrease in pH and an increase in the humus content of the topsoil. The increased CaCO3 following the chemical improvement of the soil which was used as cropland is still characteristic of the area. During the past decades, the investigated soils have been affected by significant changes with regard to water management, which have also modified the investigated parameters. We have classified the reambulated soil profiles among the Solonetz, Vertisol, and Gleysol reference groups based on the World Reference Base of Soil Resources (WRB) diagnostic system.

[1] Kerényi, A. (2007), Tájvédelem. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó.

[2] Kertész, Á. (2010), Hogyan értékelheti a tájváltozást? In: Szilassi P.–Henits L. (eds.), Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. Században. Tudományos konferencia és műhelymunka tanulmányai. Szeged, 89–95.

[3] Pásztor, L., Szabó, J., Bakacsi, Zs., Matus, J., Laborczi, A. (2012), Compilation of 1:50,000 scale digital soil maps for Hungary based on the digital Kreybig soil information system. Journal of Maps 8(3), 215–219.

[4] Pásztor, L., Szabó, J., Bakacsi, Zs. (2010), Application of digital Kreybig soil information system for the delineation of naturally handicapped areas in Hungary. Agrokémia és Talajtan 59(1), 47–56.

[5] Dövényi, Z. (2010), Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Budapest: Kutatóintézet.

[6] Martonné, E. K. (2008), Magyarország tájföldrajza. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 72–79.

[7] Balla, D., Novák, T., Zichar, M. (2017), Approximation of the WRB reference group with the reapplication of archive soil databases. Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment 8(1), 27–38.

[8] Várallyay, Gy. (1997), A talaj funkciói. Magyar Tudomány 42(12), 1414–1430.

[9] Szilágyi, Zs. (2010), Berettyóújfalu és a Sárrét kapcsolatrendszere: A történeti földrajzi nézőpont egyik lehetséges olvasata. Bihari Diéta VI-VII. 101–126.

[10] Stefanovits, P. (1992), Talajtan. Budapest: Mezőgazda kiadó.

[11] Stefanovits, P. (1979), Kreybig Lajos 1879–1956. Agrokémia és Talajtan XXVIII(3–4), 353–356.

[12] Pásztor, L., Szabó, J., Bakacsi, Zs. (2010), Digital processing and upgrading of legacy data collected during the 1:25.000 scale Kreybig soil survey. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 45, 127–136.

[13] Kreybig, L. (1938), A M. Kir. Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszere és célja. Budapest, Magyar Mérnök-és Építész-Egylet.

[14] Pásztor, L., Szabó, J., Bakacsi, Zs., Laborczi, A. (2013), Elaboration and applications of spatial soil information systems and digital soil mapping at Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of Sciences. Geocarto International 28(1), 13–27.

[15] Michéli, E., Fuchs, M., Hegymegi, P., Stefanovits, P. (2006), Classification of the major soils of Hungary and their correlation with the World Reference Base for Soil Resources (WRB). Agrokémia és Talajtan 55(1), 19–28.

[16] Michéli, E. (2011), A talajképző folyamatok megjelenése a diagnosztikai szemléletű talajosztályozásban, Agrokémia és Talajtan 60(1), 17–32.

[17] IUSS WORKING GROUP WRB. (2014), World Reference Base for Soil Resources 2014. International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps (3rd ed.). Rome, FAO, 1–86.

[18] Han, F., Schimidt, E. R. (1941), Magyarázatok Magyarország geológiai és talajismereti térképeihez. Biharnagybajom, M.KIR. Földtani Intézet Budapest.

[19] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2006), Guidelines for soil description, Roma, Fourth edition, Rome, FAO.

[20] Buzás, I. (1988), Talaj-és Agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 2: A talajok fizikai –kémiai vizsgálati módszerei. Budapest: Mezőgazdasági Kiadó.

[21] Keveiné, B. I., Farsang, A. (2002), Terep-és laborvizsgálati módszerek a természeti földrajzban. Szeged: JATEPress.

Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment

The Journal of "Sapientia" Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 135 135 16
PDF Downloads 43 43 14