Improving the urban green system and green network through the rehabilitation of railway rust areas

Open access

Abstract

The Industrial Revolution had a negative impact on both the city and the environment. By the second half of the 19th century, the urban erosion of industrial cities cried for direct intervention and curing. The methods developed either along an urban or an anti-urban philosophy: they resulted in the new models of green belt systems aimed at solving all the main urban problems with restructuring the urban fabric, controlling the urban spread into the rural landscape, the lack of green areas and open spaces for recreation and social life, and the lack of green spaces for ventilation. Nowadays, the major cities and capitals around the globe are competing for titles such as healthier, more liveable or even greener city. Given the unfortunate attributes of the urban structure in the historical cities, the development of new transportation sites or green areas is an extremely difficult issue. On the other hand, in the big cities, the brownfield sites are considered as reserve areas for sustainable urban development. Reusing the brownfields and rust areas is already a land saving urban development approach and in case of a complex and ecological urban rehabilitation it can underlie the development of an efficient urban green system and green network.

[1] Szilägyi. K_. Almäsi, B.. Hutter. D.. Szabö. L. (2012), A värostervezes szürke - zöld dilemmäi. TÄMOP Elhctö tclcpükSsi täj. Összcfoglalö tanulmänyok, BCE, Budapest, vol. 1: 205-226.

[2] Möcscnyi, M. (1973), Zöldfelület-politikai clvck meghatärozäsa egyes szabälyozäst igenylö kerdesek megoldäsälioz. Szakositott värosgazdälkodäsi kepzes. Zöldfelületgazdälkodäs. EVM Toväbbköpzö Központ, 1973-74.

[3] Jombach. S. (2012), Törsögi vagy tclepülösi szintü zöldfclület-intenzitäs täverzekelesi elemzesenek mödszere. Täjepiteszeti es Kertmüveszeti Folyöirat Különszäm, 219-232.

[4] Beluszky, P., Györi, R. (2004), A budapesti bamaövezet hatärai. In: Barta. Gy.: A budapesti bamaövezet megüjuläsi eselyei. Budapest. MTA, 71-74.

[5] Almisi, B. (2006), Zöld mustra. Täjepiteszeti es Kertmüveszeti Folyöirat 2,1-9.

[6] De Sousa. C. A. (2002), Brownfield redevelopment in Toronto: an examination of past trends and fiiture prospects. Land UsePoticy 19, 297-309.

[7] De Sousa, C. A. (2003), Tuming brownfields into green space in the City of Toronto. Landscape and Urban Plannmg 62,181-198.

[8] Balogh. P. I. (2004), A szabadterek szerepvältozäsa a nagy euröpai värosmegüjitäsokban (PhD dissertation). Budapesti Corvinus Eg>retem

[9] Heathcott, J. (2013), The Promenade Plantee - Politics. planning. and urban design in postindustrial Paris. Journal of Planning Education and Research 33(3), 280-291.

[10] Byme, J., Sipe, N. (2010), Green and open space planning for urban consolidation - A review of the literature and best practice. Urban Research Program Issues Paper 11. March 2010. Griffith University.

[11] Barta, Gy. (ed.) (2004), A budapesti bamaövezet megüjuläsi eselyei. Budapest. MTA.

[12] Löcsci, H. (2002), A budapesti rozsdaövezet problemäs területei. Interjüsorozat kerületi locpitcszckkcl (2002. jünius-jülius), MTA Regionälis Kutatäsok Központja. Budapesti Osztäly.

[13] Gäbor. P.. Jombach, S., Ongjerth. R. (2006), Budapest zöldfelületi ällapotfelmerese ürfclvctclck fcklolgozäsäval. Täjepiteszeti es Kertmüveszeti Folyöirat 4, 15-22.

[14] Gäbor. P.. Jombach, S., Ongjerth. R. (2007), A biolögiai aktivitäs vältozäsa Budapesten es a Budapesti Agglomeräciöban 1990-2005 között. Täjepiteszeti es Kertmüveszeti Folyöirat 5. 21-28.

[15] Angyalföld Budapest (2008), Budapest XIII. kerületi Önkonnänyzat zöldfelület fejlesztesi koncepciöja es zöldhälözat fejlesztesi programter\re. XIII. kerületi Kömyezetgazdälkodäsi Nkft. Zöldfacska Kft.. head planner: Gäbor Peter

[16] Szilägyi. K. (2011), From environmentalism to liveable urban landscape. In: Bcnkö, M., Szabö. A.: Essays on urban design'Värosepiteszeti tanulmänyok. BME Urbanisztika Tanszek. Budapest. 26-35.

[17] Szilägyi, K. (2003), A zöldterülettöl a zöldfelületi es szabadter rendszerig. Ormos Imre Emleküles kiadv'änya. Budapest.

[18] Hutter, D. (2012), Budapest zöldfelületi rcndszcrenck mcgiijitäsa bamamezös tcrülctck rchabilitäciöjäval. ln: Elhctö Tclepülösi Täj Tudomänyos Közlcnnhiyck 6s Ertekczösck, Budapesti Corvinus Egyetem 53-162.

Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 311 275 22
PDF Downloads 136 128 11