Landscape ecological and visual significance of dendrological gardens in the Carpathian Basin

Open access

Abstract

This article presents and summarizes our observations based on historical research and site visits of 130 dendrological gardens in Hungary and 36 sites in Transylvania. The results favourably demonstrate the outstanding ecological and landscape values of these dendrological gardens in the Carpathian Basin. The research identifies the most typical exotic woody species that can be still found in those dendrological gardens that were developed in the Carpathian Basin during the era of creating landscape gardens, which is the 19th century in our region. We have defined about twenty exotic tree species, located in the researched dendrological gardens, of which presence highly affects the architectural and botanical composition, just as the landscape appearance or atmosphere of these gardens. Beyond all these effects, the article also highlights two other important points of the dendrological gardens: firstly, these gardens were breeding and acclimatization centres for spreading the new woody species, while, on the other hand, representatives of the spontaneous flora remained as veteran trees in these protected gardens, representing - mainly due to their age - outstanding ecological, dendrological and cultural values.

[1] Gyulai. F. (2000), Klima, täj, kuttürdk: összefilggesek es különbözösegek a Kirpdt- medenceben. In: Füleky. Gy. (ed.), A täj vältozäsai a Käipät-medenceben a törtenelmi esemenyek hatäsära. Kultuiilis örökseg Igazgatösäga. Budapest - Szent Istvän Egyetem, Gödöllö, 9-13.

[2] Zölyomi. B. (1980), Landwirtschaftliche Kultur und Wandlung der Vegetation im Holozaen am Balaton, Phyrocoenologia 7,121-126.

[3] Räcz, L. (1993), Eghajlati vältozäsok a közepkori es kora üjkori Euröpäban. In: R. Värkonyi, A., Kösa, L. (eds), Europa hires kertje. Orpheus Könyvkiadö, Budapest, 67-83.

[4] Teipö. A. (2000), A täj szinantropizäciöja a nag}' törtenelmi sorsfordulök idejen. In: Füleky, Gy. (ed.), A täj vältozäsai a Kärpät-medenceben a törtenelmi esemenyek hatäsära. Kulturälis örökseg Igazgatösäga. Budapest - Szent Istvän Egyetem, Gödöllö, 18-25.

[5] Gyenis, A. (1941), Regi magyar jezsuita rendhäzak. Szaled Müvek, Budapest

[6] Fatsar, K. (2008), Magyarorszägi barokk kertmüveszet Helikon, Budapest.

[7] Fekete, A. (2012), Az erdelyi kertmüveszet - Maros menti kastelykertek. Müvelödes, Chij- Napoca.

[8] Richter, A. (1905), A Kolozsvän Magyar Kirälyi „Ferencz Jözsef' Tudomäny-Egyetem Növenytani Intezete es Botanikus Kertje 1872-1904. Kolozsvär.

[9] Fekete, A. (2007), Transyalvanian garden art - Castle gardens along the Maros River. Müvelödes Mühe ly, Chij-Napoca.

[10] Petri. B. (1798), Beschreibung des Naturgartens des Herrn Grasen von Wizan zu Hedervar. auf der Insel Schütte in Ungarn. In: Becker. W. G., Taschenbuch für Garten Freunde. Voss und Compagnie. Leipzig. 75-93.

[11] Schmidt. G. (ed.) (2003), Kerteszeü Dendrolögia. BKÄE Kerteszettudomänyi Kar. Budapest.

[12] Andacs, N. (2007), Rejtett ertekeink - Mintagazdasägböl szepseges angolpark. available at: http://www.geographic.hu (accessed on: 21.06.2007).

[13] Kardos, Ä. (1909), Hazai kertek es kerteszetek. Kerteszeti Lapok 24(1), 4-10.

[14] Hanusz. I. (1890), A budapesü Margitsziget fäi. Kerteszeti Lapok 5(11), 281-284.

[15] Schmall, L. (1894), A värosliget ätalakitäsa. Kerteszeti Lapok 9(9), 217-222.

[16] Rapaics. R. (1940), Magyar kertek. Kirälvi Mag>’ar Eg\etemi Nyomda. Budapest.

[17] Mägöcsy-Dietz, S., Koväcs, J. (eds.) (1935), Az Orszägos Magyar Kerteszeü Egyesület aranykönyve. Globus Nyomdai Müintezet, Budapest

[18] Moesz, G. (1933), Gröf Ambröz^-Migazzi Ist\rän dr. Kerteszeti Szemle 5(11), 289-292.

[19] Csoma, Zs. (1997), Kerteszet es polgärosodis (Az euröpai szöl«zeti-boräszati-kerteszeti ismeretek oktatäsa, szaktanäcsadäsa a Georgikonban es a Keszthelji Uradalomban. a 18. sz. vegetöl a 19. sz. közepeig). - Centräl-Euröpa Alapit\‘äny, Budapest.

[20] Meszöly, Ciy. (ed.) (1984), Arboretumok orszägszerte. Mezögazdasägi Kiadö, Budapest

[21] Orlöci, L. (2005), Örökzöklek es fenyök. Mezögazda, Budapest.

[22] Jözsa, M. (2005), Fenyök. Corvina Kiadö, Budapest

Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment

The Journal of Sapientia Hungarian University of Transylvania

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 174 102 7
PDF Downloads 74 49 8