Institutional changes in Hungarian environmental policy between 1998 and 2018

Abstract

A country’s economic situation, its political establishment, and the prevailing environmental conditions have a significant impact on the institutional system required for efficient environmental protection measures. During our work, we reviewed the institutional changes and legislation regarding environmental protection which have occurred over the past 20 years as well as the role of changes in the government. In summary, it can be concluded that significant changes occurred during the past two decades. The names, organizational structures, operations, and scopes of ministries have undergone regular changes over the years. In Hungary, there has been no separate ministry of the environment since 2010, and this area is regulated only on the state secretary level. In contrast, in the V4 countries and the Carpathian Basin, environmental protection is regulated on the ministry level.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Varjú, V. (2010), A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat.

 • [2] Bányai, O. (2018), A helyi önkormányzatok környezetvédelmi szabályozása – elmélet és gyakorlat kettőssége. In: Bányai-Barta (ed.), A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Budapest: Gondolat Kiadó. 45–68.

 • [3] Fodor, L. (2018), Települési környezetpolitika komplex megközelítésben. In: Bányai-Barta (ed.), A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Budapest: Gondolat Kiadó. 69–89.

 • [4] Pénzes, F. (2018), Helyi szintű döntéshozatal és helyi szintű politikák kialakítása – különös tekintettel a környezeti kérdésekre. In: Bányai-Barta (ed.), A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Budapest: Gondolat Kiadó. 138–154.

 • [5] Láng, I., Faragó, T., Schmuck, E., Zoltai, N. (2003), Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban [Environmental protection in Hungary and in the European Union].

 • [6] Bándi, Gy. (2011), Környezetjog. Budapest: Szent István Társulat.

 • [7] Fodor, L. (2012), Környezetvédelmi jog és igazgatás. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

 • [8] Faragó, T. (2013), A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban. Budapest: Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága.

 • [9] Berg, M. M. (1999), Environmental protection and the Hungarian transition. The Social Science Journal 36(2), 227–250.

 • [10] Miklós, L., Špinerová, A. (2009), The environmental conditions in [the] Carpathian Basin and the environmental policy of [the] European Union. Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment 1, 83–92.

 • [11] Csutora, M., Kerekes, S. (2004), A környezetbarát vállalatirányítás eszközei. KJK Kerszöv.

 • [12] Magyarország Alaptörvénye [Fundamental Law of Hungary].

 • [13] 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól [Act LIII of 1995 on the General Rules of Environmental Protection].

 • [14] 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól.

 • [15] 1987. évi VII. törvény a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról.

 • [16] 1998. évi XXXVI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról.

 • [17] 1994. évi LVI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény módosításáról.

 • [18] 2002. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról.

 • [19] 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

 • [20] 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

 • [21] 2010. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról.

 • [22] Vidékfejlesztési Minisztérium alapító okirata 2010.

 • [23] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapító okirata 2010.

 • [24] 24/2013. (VII. 12.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

 • [25] Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2010.

 • [26] 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.

 • [27] 23/2010. (V. 14.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról.

 • [28] http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_biz.keret_frissit?p_szerv=&p_ckl=39&p_biz=A345&p_fomenu=10&p_almenu=10&p_rec=&p_egys=&p_nyelv=HU

 • [29] 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról.

 • [30] 2014. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról.

 • [31] 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.

 • [32] Belügyminisztérium alapító okirata 2014.

 • [33] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapító okirata 2014.

 • [34] 3/2014. (VIII. 1.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

 • [35] 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

 • [36] 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.

 • [37] 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről.

 • [38] A Köztársasági Elnöki Hivatal I-1/ 05931/2014. számú szervezeti és működési szabályzata.

 • [39] 2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

 • [40] 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.

 • [41] Az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2018.

 • [42] https://www.vlada.cz/en/clenove-vlady/ministerstva/

 • [43] https://www.premier.gov.pl/en.html

 • [44] https://www.vlada.gov.sk//current-members-of-the-government/

 • [45] https://www.federal-chancellery.gv.at/ministries

 • [46] https://vlada.gov.hr/clanovi-vlade/66

 • [47] http://gov.ro/en/government/the-cabinet-of-ministers

 • [48] http://www.uzzpro.gov.rs/english/ministarstva.html

 • [49] http://www.vlada.si/en/about_the_government/ministries/

 • [50] https://www.kmu.gov.ua/en/team

Journal + Issues

Search