Ethnopedagogy: The Term and Content

Open access

Abstract

Introduction: This study reviews the most commonly used Hungarian terminology of pedagogical folklorism terms, their interpretations and the conceptual debates around them, as well as the possible imprecisions related to them. With the help of Hungarian and international examples, it places the technical terms of the ethnography-folk tradition-pedagogy triangle into a system and finally, it gives recommendations on the scientific terminology to be used to describe the phenomenon.

Purpose: The focus of this contribution is to create a system in the expressions that refer to the relationship between folk tradition and pedagogy and to carry out the systematisation of pedagogical activities related to folk tradition/ethnography and to rethink them in a modern and terminology-critical manner.

Methods: In the present study, we applied source analysis, content analysis, logical operations (analysis, synthesis, comparison).

Conclusions: Researchers of the issues at the intersection of pedagogy, ethnography, ethnology and anthropology have more or less consistently been applying the term ethnopedagogy for this interdisciplinary research area. It would be expedient to carry out the systematization of pedagogical activities related to folk tradition/ethnography and to rethink them in a modern and terminology-critical manner with the introduction of the term “ethnopedagogy.” This term may be able to connect the partially overlapping, sometimes parallel (at others, contradicting) terms related to the pedagogy of folk tradition without the risk of homogenisation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andrásfalvy B. (2004). Hagyomány és jövendő. Lakitelek: Antológia Kiadó.

 • Benedek K. & Sándor I. (Eds.). (2006). Útravaló. A néphagyomány módszereinek közvetítése az óvodában. Budapest: Hagyományok Háza.

 • Benedek K. & Sándor I. (Eds.). (2010). Útravaló 2. A néphagyomány módszereinek közvetítése az iskolában. Budapest: Hagyományok Háza.

 • Burger H. G. (1968). “Ethno-Pedagogy”: A Manual in Cultural Sensitivity with Techniques for Improving Cross-Cultural Teaching by Fitting Ethnic Patterns. New Mexico: Southwestern Cooperative Educational Laboratory Inc.

 • Falus I. et al. (Eds.). (2007). Didaktika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Győrffy I. (1939). A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Budapest.

 • Karácsony M. E. & Kraiciné Sz. M. (Eds.). (1998). Hon- és népismeret néphagyomány az oktató- nevelőmunkában. Budapest: Budapesti Tanítóképző Főiskola.

 • Kósa L. (1984). Hagyomány és közösség. Budapest: Kozmosz Könyvek.

 • Nyíri K. (1994). A hagyomány filozófiája. Budapest: T-Twins Kiadó.

 • Regionálna vychova a tradičná ľudová kultúra. Retrieved from http://www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-prvy-stupenzs/prierezove-temy/regionalna-vychova-tradicna-ludova-kultura/

 • Rumo à construção coletiva do Projecto Político Pedagógico - Educafro. Retrieved from https://www.scribd.com/document/274618778/Ppp-leivestibular

 • Rüütel I. & Kuutma K. (Eds.). (1996). The Family as the Tradition Carrier. Conference Proceedings 1-2. Tallinn.

 • Sárkány M. (1977). Etnosz. In G. Ortutay (Ed.) Magyar néprajzi lexikon I. (A E). Budapest: Akadémiai.

 • Sz. Szentpál M. ed. (1959). Gyermektáncok. Néptáncgyakorlatok játékok játékfűzések néptáncok az úttörő- és az általános iskolai táncszakkörök részére. Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.

 • Štátny vzdelávací program. Regionálna vychova a tradičná ľudová kultúra. http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/regionalna_vychova.pdf

 • Trencsényi L. (1993). A tiszta forrás vize - kólásdobozból. Iskolakultúra 3(6) 90-96.

 • Tufekčić A. (2012). Osnove etnopedagogije. Sarajevo: Dobra knjiga i Centar za napredne studije.

 • Virág I. (2019). The pedagogical work of Vieth and GutsMuths. Acta Educationis Generalis 9(1) 71-77. https://doi.org/10.2478/atd-2019-0005

 • Volkov G. N. (1974 1999). Etnopedagogika. Csebokszari (1974) Moszkva (1999).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 31 31 7
PDF Downloads 27 27 6