Development of Interest in Reading on the Part of Students and Future Academics

Open access

Abstract

Introduction: Interest in reading and reader activities cannot be developed efficiently without deeper knowledge of the effects of relevant factors. Purpose: The aim of this paper is to provide information on the specifics of the creation of interest in reading in the course of future academics’ lives. Methods: This knowledge was obtained from second-year teacher students in the bachelor program at the University of Hradec Kralove by means of readers’ biographies and interviews. After six years, the investigation was repeated. Participants’ written records about their development of interest in reading were analysed, open-coded and category coded. Limitations: The results apply to only a sample of university-educated persons in the field of teaching. Conclusions: Realized experiences encourage interdisciplinary discourse and cooperation in deepening the knowledge about this topic and its follow-up application in teacher training at universities in all teaching specializations.

Beers, K. (2003). When Kids Can’t Read. What teachers can do. Portsmouth, NH: Heinemann.

Bell, S., M., & McCallum, R., S. et al. (2008). Handbook of Reading Assessment. Boston, MA: Pearson Allyn & Bacon.

Bruner, J. (1991). Narrative construction of reality. Critical Inquiry, 18(1), 1-21.

Doubek, D., & Levínská, M. (2016). Příběh jednoho neuskutečněného projektu: Pokus o vícehlasou narativní rekonstrukci politického konfliktu. Biograf, 118, 63-64. Retrieved from http://www.biograf.org/clanek.html?clanek=v6301

Garbe, Ch. (2008). Čtení v Německu: aktuální výsledky výzkumu, stav problematiky a koncepty podpory čtenářství. In Čtenářství, jeho význam a podpora. Praha: Skip, 5-19.

Gavora, P. (2017). Preschool Children in Book-Reading Situations with Parents: The Perspective of Personal Agency Theory. Studia paedagogica, 21(4), 99-116.

Gavora, P. (2006). Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Regent.

Geertz, C. (2000). Interpretace kultur. Vybrané eseje. Praha: Slon.

Homolová, K. (2008). Pedagogicko-didaktické a psychosociální aspekty pubescentního čtenářství. Ostrava: Ostravská univerzita.

Chaloupka, O. (1982). Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros.

Chrz, V. (2007). Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu. Praha: PsÚ AV ČR.

Lepilová, K. (2014). Cesty ke čtenářství. Vyprávějte s námi. Brno: Edika.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Pazonyi, J., & Bodonyi, E. (2013). Developing language literacy in the educational scene. Acta Educationis Generalis, 3(2), 36-47. doi:

Poslední, P. (2005). Četba ze sociologického hlediska. Češtinář, (15)4, 105-111.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2012). Mezigenerační učení: Učit se mezi sebou v rodině. Studia pedagogica, 17(1), 163-182.

Short, K. G. (1997). Literature as Way of Knowing. Los Angeles: The Galef Institute.

Švaříček, R. (2011). Zlomové události při vytváření profesní identity učitele. Pedagogika.SK, 2(4), 247-274. Retrieved from http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-2/cislo-4/svaricek-studie.pdf

Tamášová, V., & Šulganová, Z. (2016). Promotion of Family Reading in the Context of Children’s Early Reading Literacy Development. Acta Educationis Generalis, 6(2), 9-28. doi:

Trávníček, J. (2008). Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host.

Trávníček, J. (ed.). (2013). Knihy a jejich lidé. Čtenářské životopisy. Brno: Host.

Vacca, R. T., Vacca, J. L., & Mraz, M. E. (2011). Content Area Reading. Boston: Pearson Education.

Wiegerová, A. et al. (2012). Self-efficacy v edukačných súvislostiach. Bratislava: SPN.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 141 141 13
PDF Downloads 60 60 4