Pupils’ Questions in Dialogic Teaching from the Perspective of Pedagogical Research

Open access

Abstract

Introduction: In our conditions and in the world, there is a tradition of the sequence of sequential communication exchanges in the interaction of a teacher and pupils, which was examined in the analysis of the processes and structures in educational communication. This tradition can be continued from the perspective of research at the 1st stage of elementary school education. Purpose: The aim of the study is to present the findings of a research on the issues of pupils’ questions. The research question is whether the existing results of educational research on the educational interaction and teacher-student communication in the educational process at the first stage of elementary schools also capture the characteristics of pupils’ questions. We will investigate the perception of dialogic teaching and pupils’ question in educational research. The sequence of sequential communication exchanges in the interaction between teachers and pupils, which was examined in the analysis of the processes and structures of educational communication, has in our country and in the world a tradition which can be followed in terms of research on teaching at the first stage of primary schools. One of the aspects of research on the interaction and communication in the classroom are the views of teachers who are discovering what a learner knows, and what he/she thinks about the communicated content and curriculum. But we are mainly interested in the results of educational research from the perspective of the pupil and his/her questions in the classroom. Methods: In our research, our intention was to analyse pupils’ questions which are to supplement their knowledge, or to find out more information that would help them deal with learning tasks. We were interested in previous investigations and were seeking for clarification whether the pupils’ questions are inconsistent, which would reveal misconceptions and wrong ideas in the understanding of the teaching content. Conclusions: The most frequently, pupils’ answer to the teacher’s questions were detected. The conclusions show the current results of pedagogical research in the context of dialogic teaching, they do not capture the characteristics of pupils’ questions in teaching at the 1st grade of elementary schools.

Lehesvuori, S., & Viiri, J. (2015). Od teorie k praxi. Od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi. Studie pedagogika, 20(2), 9-31.

Makovská, Z. (2011). Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia pedagogica, 16(1), 47-70.

Mareš, J. (1990). Zamyšlení nad čs. výzkumy pedagogické interakce a komunikace. In Súčasný stav a perspektívy pedagogického výskumu (pp. 85-104). Bratislava: Ústav experimentálnej pedagogiky SAV.

Mareš, J. (2016). Zkoumání procesů a struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost. Pedagogika, 66(3), 250-289.

Molinari, L. & Mameli, C. (2015). Triadic interactions in classroom discourse. Studia paedagogica, 20(3), 9-28.

Mueller, M. Yankelewitz, D., & Maher, C. (2014). Teachers Promoting Student Mathematical Reasoning. Investigations in Mathematics Learning, 7(2), 1-20.

Navrátilová, H. (2017). Children’s Initiations in Communication with Preschool Teachers. Acta Educationis Generalis, 7(2), 42-55. doi:

Norenes, O. S., & Ludvigsen, S. (2016). Language use and participation in discourse in the mathematics classroom: When students write together at an online website. Learning, Culture and Social Interaction, 11, 66-84.

Pstružinová, J. (1992). Některé pedagogicko psychologické aspekty učitelových otázek. Pedagogika, 42(2), 223-228.

Rojas-Drummod, S., Maine, F., Alarcoón, M., Trigo, L. A., Barrera, J. M., Mazón, N., Vélez, M., & Hoffmann R. (2017). Dialogic literacy: Talking, reading and writing among primary school children. Learning, Culture and Social Interaction, 12, 45-62.

Sedláček, M., & Šeďová, K. (2015). Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis Scholae, 9(1), 83-101.

Šeďová, K. (2015). Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace, 25(1), 32-62.

Šeďová, K., & Sedláček, M. (2015). Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia Pedagogica, 20(2), 33-58.

Šeďová, K., Sucháček, P., & Majcík, M. (2015). Kdo mluví? Participace žáků na výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika, 65(2), 143-162.

Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2016). Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržovat změnu. Orbis Schole, 10 (2), 47-69.

Šeďová, K., Šalamounová, Z., & Švaříček, R. (2014). Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction, 3, 274-285.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to chase classroom discourse. Studia Pedagogica, 21(3), 9-43.

Švaříček, R., Šeďová, K., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě? Přehledová studie (1990-2012). Pedagogika, 64(2), 177-199.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 108 12
PDF Downloads 38 38 8