Physical Games as a Means of Developing Children’s Social Skills in Kindergarten

Open access

Abstract

Introduction: The text presents the results of a study conducted in the years 2015 - 2016. The objective of the study was to examine a programme of physical activities aimed at developing children’s social skills. Methods: The research was conducted in a kindergarten. This was a deliberate choice on the basis of availability. The experimental group comprised of 24 children, the control group comprised of 11 children. A 12-lessons programme of physical activities was applied, with a frequency of 1 lesson per week. Entry and exit measurements were taken before the commencement of the programme and after its end, with the help of structured observation, CATO projective tests and interviews with teachers. The data were processed by means of a descriptive statistics level by comparing the average levels. The achieved changes in the level of social skills were subsequently displayed through percentage values. Results: The results indicate that physical activities have a positive effect on the development of children’s social skills. Although the changes are not significant, the experimental group recorded greater changes than the control group in all the evaluated areas; in terms of the overall results, it was actually more than twofold. Discussion: The results cannot be generalized. The results are only valid for our group of children. The reason is the insufficient size of the research sample. Limitations: A significantly limiting factor showed to be the low number of children in the control group. This caused a lack of balance between the two groups in terms of the number of children and their entry level. The length of the intervention program was another limit. Conclusions: Despite the limits of the study, the authors view the results as positive. The reason is the improvement in all the children’s social skills in all the monitored areas, and the more than twofold improvement by the experimental groups compared to the control group.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamírová J. (2006). Hravá a zábavná výchova pohybem: Základy psychomotoriky. Praha: Komise zdravotní tělesné výchovy MR ČASPV.

 • Anme T. Shinohara R. Sugisawa Y. Tong L. Tanaka E. Watanabe T. & Yamakawa N. (2010). Gender differences of children’s social skills and parenting using interaction rating scale (IRS). Procedia - Social and Behavioral Sciences 2 260-268. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Bednářová J. & Šmardová V. (2011). Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítěmělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press a.s.

 • Blahutková M. (2003). Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita.

 • Boš P. & Vágnerová M. (2012). CATO. Bratislava: Psychodiagnostika a. s.

 • Caldarella P. & Merrell K. W. (1997). Common dimensions of social skills of children and adolescents: A taxonomy of positive behaviors. School Psychology Review 26(2) 264-278. Retrieved from http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=6&sid=de55ed35-72d8-488f-a510-1526d9f97edd%40sessionmgr4009&hid=4201&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=9708120314&db=a9h

 • Cook C. R. Gresham F. M. Kern L. Barreras R. B. Thornton S. & Crews S. D. (2008). Social skills training for secondary students with emotional and/or behavioral disorders: A review and analysis of the meta-analytic literature. Journal of Emotional and Behavioral Disorders 16(3) 131-144.

 • Čáp J. (1997). Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum.

 • Dvořáková H. (2011). Pohybové činnoti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe.

 • Gillernová I. Krejčová L. Horáková Hoskovcová S. Šírová E. & Štětovská I. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada Publishing.

 • Guralnick M. J. (1990). Social Competence and Early Intervention. Journal of Early Intervention 14(1) 3-14. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Hermochová S. (2005). Skupinová dynamika ve školní třídě (Dokážu to?). Kladno: ISIS.

 • Hermochová S. & Vaňková J. (2014). Hry pro rozvoj skupinové spolupráce. Praha: Portál.

 • Mareš P. Rabušic L. & Soukup P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita.

 • Mohauptová E. (2009). Teambuilding: cesta k efektivní spolupráci. Praha: Portál.

 • Pohl R. F. Bender M. & Lachmann G. (2005). Autobiographical memory and social skills of men and women. Applied cognitive psychology 6 745-759. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Průcha J. Walterová E. & Mareš J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál s. r. o.

 • Rubin K. H. & Rose-Krasnor L. (1992). Interpersonal problem solving and social competence in children. In V. B. Van Hasselt & M. Hersen Handbook of Social Development: A Lifespan Perspective (pp. 283-323). New York: Plenum Press.

 • Splavcová H. Šmelová E. Kropáčková J. & Syslová Z. (2016). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

 • Svoboda M. Krejčířová D. & Vágnerová M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál s. r. o.

 • Švec V. (1998). Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta.

 • Villa M. B. & Del Prette Z. A. (2013). Marital satisfaction: The role of social skills of husbands and wives. Paideía 23(56) 379-388. doi:

  • Crossref
  • Export Citation
 • Zimmer R. (2012). Handbuch Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung. Freiburg: Herder.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 392 136 2
PDF Downloads 202 81 4