University Kindergarten: The Story of a Little Big School

Jana Majerčíková 1  und Anna Rebendová 1
 • 1 Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlín, Zlín, Czechiaa

Abstract

The study is of empirical character. It presents a story of a kindergarten which is a private, a company and a university kindergarten. The establishing authority is a university that can preferentially accept children of its employees. The parents of the children financially contribute to running the kindergarten.

The research was based on the strategy of a one-case study. This integrated quantitative and qualitative research approach. Data from two types of questionnaires were used in the study presenting interviews with parents, teachers, students in teacher training and members of the school board, as well as data from observations of the educational process and from the analyses of the available school documentation. The aim was to describe the kindergarten and the contexts in which it operates, explain its operation and clarify the mechanics, circumstances and subjects it is most influenced by. Three basic factors influencing the school’s operation and fulfilling its function emerged from the collected data: the relations with the establishing authority, the community of university-educated parents and the status of a faculty school providing space for practical training of the students in teacher training. The major conclusion that emerged from the study is: The kindergarten works in specific conditions with strong contextual conditioning linked to the university environment and the authority’s conditions.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Bastos, P., & Straume, O. R. (2013). Preschool Education: Does Public Supply Crowd Out Private Enrollment? IDB, University of Minhoo and University of Bergen. Retrieved from http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38238994

 • Framework Educational Program for Pre-school Education [Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání]. (2004). Praha: VÚP.

 • Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

 • Hyett, N., Kenny, A., & Dickson-Swift, V. (2014). Methodology or method? A critical review of qualitative case study reports. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 9, 1-12. Retrieved from www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/23606

 • Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Majerčíková, J., & Gavora, P. (2013) Vnímaná zdatnosť (self-efficacy) učiteľa rozvíjať spoluprácu s rodičmi. Konštrukcia výskumného nástroja. Pedagogika, 63(2), 128-146.

 • Majerčíková, J., & Syslová, Z. (2014). Ako učiteľky materských škôl vnímajú svoju profesijnú zdatnosť pre spoluprácu s rodičmi. In J. Vašťatková, E. Kaněčková (Eds.), Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí (pp. 47-58). Sborník z XXII. ročníku konference ČAPV. Olomouc.

 • Mareš, J. (2015) Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika, 65(2), 113-142.

 • Munn, P. (1993). Parents and Schools: Customers, Managers or Partners. London: Routledge.

 • Rabušicová, M., & Emmerová, K. (2003). Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika, 53(2), 141 - 151.

 • Šeďová, K. (2004). Role rodičů ve vztahu ke škole: teoretické koncepty a empirická zjištění. In M. Rabušicová et al., Škola a /versus/ rodina (pp. 33-51). Brno: MU.

 • Štech, S. (2004). Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54(4) 374-387.

 • Team of Authors. (2006). Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov: MPC Prešov.

 • Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Los Angeles: Sage.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche