Conversation between Child and Adult as Educational Experience

Open access

Abstract

Conversation is a specific component of communication activity. Its peculiar dimension is visible in educational situations. Its main component is the relation between a child and an adult.

DENEK, K.: O nowy kształt edukacji [For new shape of education]. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 1998.

GAWEŁ-LUTY, E.: Komunikacja szkolna, jako podstawowy warunek socjalizacji ucznia [School communication as the basic condition for pupil’s socialization]. In: Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy [Communication processes at school. Indicators, tendencies, problems]. Ed. W. Kojs. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.

GNITECKI, J.: Komunikacja symboliczna w systemach edukacyjnych opartych na metarealistycznych podstawach [Symbolic communication in the educational systems based on materialistic foundations]. In: Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy [Communication processes at school. Indicators, tendencies, problems]. Ed. W. Kojs. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001.

JANOWSKI, A.: Uczeń w teatrze życie szkolnego [Pupil in the school life theatre]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

KLUS-STAŃSKA, D.: Konstruowanie wiedzy w szkole [Constructing knowledge at school]. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000.

KOĆ-SNIUCH, G.: Komunikacyjny charakter procesów edukacyjnych [Communicative nature of educational processes]. In: Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym [Teacher and pupils in the educational discourse]. Eds. G. Koć-Seniuch, A. Cichocki. Białystok: Trans Humana, 2000.

MEIGHAN, R.: Socjologia edukacji [Sociology of education]. Transl. E.Kiszkurno-Koziej, Z.Knutsen, P. Kwieciński. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993.

OSTROWSKA, U.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym [Dialogue in the pedagogical qualitative examination]. Kraków: Impuls, 2000.

ROSTAŃSKA, E.: Rozmowa w szkole [Discussion at school]. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1995.

ROSTAŃSKA, E.: Dziecko i dorosły w rozmowie. Doświadczanie komunikacji. Odniesienia edukacyjne [Adult and child in conversation. Communication experience. Educational references]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

ŚNIEŻYŃSKI, M.: Zarys dydaktyki dialogu [Dialogue didactics outline]. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 1998.

WARZYNIAK-BESZTERDA, R.: Doświadczenia komunikacyjne ucznów w czasie lekcji [Communication experiences of pupils during a lesson]. Kraków: Impuls, 2002.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 58 58 5
PDF Downloads 14 14 0