Distribution and Host Preference of Poroid Basidiomycetes in Hungary I. – Ganoderma

Open access

Abstract

From the economical point of view, the genus Ganoderma is one of the most important groups of Basidiomycetes due to their medicinal effects and also because they cause decay in a very wide range of tree species all over the world. In this study new data of the Hungarian Ganoderma species are published and the specimens in accessible Hungarian herbarium collections are processed and revised. The article includes the nomenclatural status, the morphological characters, the host preference, frequencies and the details of the fungarium samples of six Ganoderma species (Ganoderma adspersum, G. applanatum, G. carnosum, G. cupreolaccatum, G. lucidum, G. resinaceum) as well. In total 215 Ganoderma specimens are examined and 10 hosts of the six native Ganoderma species new for Hungary are presented. The Hungarian locality and time of the collection of the only Ganoderma carnosum (IZ3122) specimen and two new localities of this rare species is published here for the first time.

Kivonat

Taplógombák előfordulása és gazdanövényköre Magyarországon I. - Ganoderma. A taplók közül a Ganoderma P. Karst. 1881 gazdasági szempontból az egyik legfontosabb nemzetség, tekintettel növénykórtani jelentőségükre, valamint a gyógyászatban betöltött szerepükre. Jelen munkában feldolgoztuk és revideáltuk a Magyarországi gyűjteményekben elhelyezett hazai fungáriumi mintákat, továbbá újabb, korábban nem publikált adatokat is közlünk. A cikk tartalmazza a hazánkban előforduló hat Ganoderma faj (Ganoderma adspersum, G. applanatum, G. carnosum, G. cupreolaccatum, G. lucidum, G. resinaceum) nomenklatúrai helyzetét, az elkülönítő morfológiai bélyegeket, aljzataik gyakorisági megoszlását és a fungáriumi példányok részletes adatait megyék szerint csoportosítva. Összesen 215 Ganoderma taxon herbáriumi mintáját vizsgáltuk meg és 10 Magyarországon korábban nem ismert gazdanövényen való előfordulási adatot közlünk. Az eddig egyetlen hazánkból ismert Ganoderma carnosum mintának (IZ3122) lelőhelyét és gyűjtésének időpontját, valamint két további hazai minta adatát első alkalommal publikáljuk.

References

 • BERNICCHIA, A. (2005): Polyporaceae s.l. Fungi Europaei, 10. Ed. Candusso. Alassio. Italy, 808 pp.

 • CAO, Y. - WU, S. H. - DAI, Y. C. (2012): Species clarification of the prize medicinal Ganoderma mushroom „Lingzhi”. Fungal Diversity 56 (1): 49-62.

 • CAO, Y. - YUAN, H. S. (2013): Ganoderma mutabile sp. nov. from southwestern China based on morphological and molecular data. Mycol. Progress 12: 121-126.

 • CHRISTENSEN, M. - HEILMANN-CLAUSEN, J. - WALLEYN, R. - ADAMČIK, S. (2004). Wood-inhabiting fungi as indicators of nature value in European beech forests. In: Marchetti, M. (ed.), "Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe, from ideas to operationality". Proceedings European Forestry Institute 51: 229-237.

 • CILERDZIC, J. - VUKOJEVIC, J. - STAJIC, M. - HADZIC, I. (2011): Morpho-physiological Diversity between Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom Ganoderma lucidium (W. Curt.:Fr.) P. Karst. and G. carnosum Pat. International Journal of Medicinal Mushrooms 13 (5): 465-472.

 • DEMOULIN, V. (2010): Why conservation of the name Boletus applanatus should be rejected. Taxon 59(1): 283-286.

 • DE SIMONE, D. - ANNESI, T. (2012): Occurrence of Ganoderma adspersum on Pinus pinea.Phytopathologia Mediterranea 51 (2): 374-382.

 • FLOOD, J. - BRIDGE, P.D. - HOLDERNESS, M. (2000): Preface. Ganoderma Diseases of Perennial Crops. CABI Publishing, Wallingford, UK.

 • GOMES-SILVA, A. C. - RYVARDEN L. - GIBERTONI, T. B. (2011): New records of Ganodermataceae (Basidiomycota) from Brazil. Nova Hedwigia 92: 83-94.

 • IGMÁNDY, Z. (1968): Die Porlinge Ungarns und ihre phytopathologische Bedeutung (Polypori Hungariae) II. Teil. Acta Phytopathologica Acad. Sci. Hung. 3 (2): 221-239.

 • IGMÁNDY, Z. (1970): Magyarország taplógombái II. rész. [Polypori Hungariae Teil II.] Mikológiai Közlemények (3): 109-112. (in Hungarian)

 • IGMÁNDY, Z. (1981): Hazánk csövestaplói (Polyporaceae s.l.) és a fajok növénykórtani jelentősége. [The Polyporaceae s. l. of Hungary and their phytopathological significance.] MTA Dissertation, Budapest. 159 p. (in Hungarian).

 • IGMÁNDY, Z. (1991): A magyar erdők taplógombái. [The poroid fungi of the Hungarian forests.] Akadémiai Kiadó, Budapest. 113 p. (in Hungarian)

 • JAHN, H. - KOTLABA, F. - POUZ AR, Z. (1980): Ganoderma atkinsonii Jahn, Kotl. & Pouz., spec. nova, a parellel species to Ganoderma lucidum. Westfälische Pilzbriefe, 10-11: 97-120.

 • KARSTEN, P. A. (1881). Enumeratio Boletinearum et Polyporearum Fennicarum, systemate novo dispositarum. Revue Mycologique Toulouse 3: 16-19.

 • KOTLABA, F. (1984): Common polypores (Polyporales s. l.) collected on uncommon hosts. Czech Mycol. 49 (3-4): 169-188.

 • KRIEGLSTEINER, G.J. (2000): Die Großpilze Baden-Württembergs. 1. - Ulmer, Stuttgart, 629 pp.

 • LEONARD, A.C. (1998): Two Ganoderma species compared. Mycologist 2: 65-68.

 • MARRIOTT, J.V.R. (1998): Spore size distribution in Ganoderma. Mycologist 3: 131.

 • MATTOCK, G. (2001): Notes on British Ganoderma species - emphasising the annual species and G. carnosum. Field Mycol., 2: 60-64.

 • MOESZ G. (1942): Budapest és környékének gombái. [The fungi of Budapest and surroundings] Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest. Botanikai közlemények 39 (6): 281-600. (in Hungarian)

 • MOHANTY, P.S., HARSH, N.S.K. & PANDEY, A. (2011): First report of Ganoderma resinaceum and G. weberianum from north India based on ITS sequence analysis and micromorphology.Mycosphere, 4: 469-474.

 • MONCALVO, J. M. - WANG, H. F. - HSEU, R. S. (1995): Gene phylogeny of the Ganoderma lucidum complex based on ribosomal DNA sequences: comparison with traditional taxonomic characters.Mycol. Res. 99: 1489-1499.

 • MONCALVO, J. M. - RYVARDEN, L. (1997): A nomenclatural study of the Ganodermataceae Donk.Syn. Fung. 11. Fungiflora: Oslo, Norway, 114 p.

 • NIEMELÄ, T. - MIETTINEN, O. (2008): The identity of Ganoderma applanatum (Basidiomycota).Taxon 57 (3): 963-966.

 • NORVELL, L. L. (2010): Report of the Nomenclature Committee for Fungi: 15. Taxon 59 (1): 291-293.

 • NORVELL, L. L. (2011): Report of the Nomenclature Committee for Fungi: 18. Taxon 60 (4): 1199-1201.

 • PÁL-FÁM F. - LUKÁCS Z. (2002): A Mecsek hegység nagygombái 2. Mikol. Közl., Clusiana 41 (2-3): 35-44.

 • PAPP V. - SILLER I. (2012): The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. Ganoderma pfeifferi). Mikol. Közl., Clusiana 51 (1): 77-78.

 • PAPP V. - GEÖSEL A. - ERŐS-HONTI ZS. (2012a): Native Ganoderma species from the Carpathian Basin with the perspective of cultivation. Acta Alimentaria, Supplement 41: 160-170.

 • PAPP V. - RIMÓCZI I. - ERŐS-HONTI ZS. (2012b): Adatok a hazai és európai platánok (Platanus spp.) taplóihoz. [Polypore data from the Hungarian and European plane trees (Platanus spp.)] Növényvédelem 48 (9): 405-411.

 • PAPP V. (2013): The occurence of Hungarian Ganoderma species in urban habitat. 2. Transilvanian Horticulture and Landscape Studies Conference. Tirgu-Mures, Marosvásárhely, Romania. p. 26-27.

 • PARK, Y. J. - KWON, O. C. - SON, E. S. - YOON, D. E. - HAN, W. - NAM, J. Y. - YOO, Y. B. - LEE, C.S. (2012): Genetic diversity analysis of Ganoderma species and development of a specific marker for identification of medicinal mushroom Ganoderma lucidum. African Journal of Microbiology Research 6 (25): 5417-5425.

 • PATERSON, R.R.M. (2006): Ganoderma - A therapeutic fungal biofactory. Phytochemistry 67: 1985-2001.

 • PATOUILLARD, N.T. (1889): Le genre Ganoderma. Bull. Soc. Mycol. France 5: 64-80.

 • PETERSEN, J. E. (1987): Ganoderma in Northern Europe. The Mycologist 2: 62-67.

 • REDHEAD, S. A. - GINNS, J. - MONCALVO, J.M. (2006): Proposal to conserve the name Boletus applanatus against B. lipsiensis (Basidiomycota). Taxon 55 (4): 1029-1030.

 • RIMÓCZI I. - SILLER I. - VASAS G. - ALBERT L. - VETTER J. - BRATEK Z. (1999): Magyarország nagygombáinak javasolt vörös listája.[The proposed red list of the Hungarian macrofungi] Mikol.Közl., Clusiana 38 (1-3): 107-132. (in Hungarian)

 • ROBERT, V. - STEGEHUIS, G. - STALPERS, J. (2013): The MycoBank engine and related databases. http://www.mycobank.org. (accessed: 15/09/2013)

 • RYVARDEN, L. (1985): Type studies in the Polyporaceae. 17. Species described by W. A. Murrill.Mycotaxon 23: 169-198.

 • RYVARDEN, L. (1991): Genera of polypores. Nomenclature and taxonomy. Synopsis fungorum 5.Fungiflora, Oslo, Norway. 363.

 • RYVARDEN, L. - GILBERTSON, R. L. (1993): European polypores. Vol. 1. (Abortiporus-Lindtneria).In: Synopsis Fungorum, 6, Fungiflora A/S, Oslo, 387 pp.

 • SCHWARZE F.W.M.R. - FERNER, D. (2003): Ganoderma on trees - Differentiation of species and studies of invasiveness. Arboricultural Journal 27: 59-77.

 • SEO, G. S. - KIRK, P. M. (2000): Ganodermataceae: nomenclature and classification. In: Flood, J., Bridge , P.D. & Holderness, M. (Eds): Ganoderma Diseases of Perennial Crops. CABI, Wallingford. pp. 3-22.

 • SILLER I. (2004): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagygombái. [The macrofungi of the Hungarian beech forest reserves (Mátra: North Kékes, Bükk: Virgin forest] PhD értekezés, kézirat. Kertészettudományi (Multidiszciplináris Agrártudományok) Doktori Iskola, Budapest. (in Hungarian) SMITH, B.J. -

 • SIVASITHAMPARAM, K. (2000): Internal transcribed spacer ribosomal DNA sequence of five species of Ganoderma from Australia. Mycol. Res. 104(8): 943-951.

 • SZABÓ I. (2012): Poroid Fungi of Hungary in the Collection of Zoltán Igmándy. Acta Silv. Lign.Hung. 8: 113-122.

 • SZCZEPKOWSKI, A. - PIĘTKA, J. (2003): New localities and new host of Ganoderma pfeifferi in Poland. Acta Mycologica 38: 59-63.

 • SZEDLAY GY. (2002): Is the widely used medicinal fungus the Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. sensu stricto? Acta Microbiol Immunol Hung 49: 235-243.

 • STEYAERT, R.L. (1961): Genus Ganoderma (Polyporaceae) taxa nova. 1. Bull. Jardin Bot. Bruxelles 31: 69-83. STEYAERT, R. L. (1972): Species of Ganoderma and related genera mainly of the Bogor and Leiden herbaria. Persoonia 7 (1): 55-118.

 • TRECKER K. - SZABÓ I. (2002): Farontó gombák a Ropolyi Erdőrezervátumban. [Wood decaying fungi in the Ropoly Forest Reserve] Mikol. Közl., Clusiana 41 (2-3): 67-94. (in Hungarian)

 • TRIGOS, Á. - MEDELLÍN, J. S. (2011): Biologically active metabolites of the genus Ganoderma: Three decades of myco-chemistry research. Revista Mexicana De Micología 34: 63-83.

 • WANG, D.-M. - WU, S.-H. - SU, C.-H. - PENG, J.-T. - SHIH, Y.-H. - CHEN, L.-C. (2009): Ganoderma multipileum, the correct name for ’G. lucidum’ in tropical Asia. Botanical Studies 50: 451-458.

 • WANG, X.-C. - XI, R.-J. - LI Y. - WANG, D.-M. - YAO, Y.-J. (2012): The species identity of the widely cultivated Ganoderma, ’G. lucidum’ (Ling-zhi), in China. Plos One 7 (7): e40857.

 • WASSER, S.P. (2005): Reishi or Ling Zhi (Ganoderma lucidum). in: Coates, P.M., Betz, J.M., Black man, M.R., Cragg , G.M., Levine, M., Moss, J. & White, J.D. (Eds): Encyclopedia of dietary supplements. Marcel Dekker, New York (USA), pp. 3-622.

 • WELTI, S. - COURTECUISSE, R. (2010): The Ganodermataceae in the French West Indies (Guadeloupe and Martinique). Fungal Diversity 43 (1): 103-126.

Acta Silvatica et Lignaria Hungarica

The Journal of University of West Hungary

Journal Information


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.460

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 17 17 9
PDF Downloads 4 4 2