Juvenile Growth and Morphological Traits of Micropropagated Black Locust (Robinia Pseudoacacia L.) Clones under Arid Site Conditions

Open access

Abstract -

In Hungary black locust (Robinia pseudoacacia L.) is considered as an important exotic stand-forming tree species growing mostly under unfavourable ecological conditions for forest management. Due to climate change effects its importance is increasing in many other countries, too. As a result of a selection programme new black locust clones were tested in clone trials. Juvenile growth and the morphological as well as phenological traits of four micropropagated black locust clones were evaluated in central Hungary under dry site conditions. Significant differences (P<5%) were found for DBH and field survival rate values. At age of 7 the clone R.p. ‘Bácska’ (’KH 56A 2/5’) appears to be especially promising for mass propagation. Tissue culture can be considered as a suitable tool for propagating superior individuals and offers new prospects for the rapid cloning of selected genotypes used for plantation forestry.

Kivonat

Mikroszaporított fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) klónok fiatalkori növekedése és morfológiai jellemzői száraz termőhelyeken. Magyarországon a fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) fontos állományalkotó egzóta fafaj, főként az erdőgazdálkodás számára kedvezőtlen termőhelyeken. A klímaváltozás hatásai miatt a fafaj jelentősége folyamatosan növekszik több más országban is. Egy szelekciós program eredményeként új akác klónokat állítottunk elő klónkísérletek létesítése céljából. Jelen tanulmányban négy mikroszaporítással előállított akác klónt értékeltünk fiatalkori növekedésük, továbbá morfológiai és fenológiai jellemzőik alapján Közép-Magyarországon száraz termőhelyi viszonyok között. Szignifikáns különbséget (P<5%) találtunk a mellmagassági átmérő és a megmaradási értékek tekintetében. 7 éves korban az R.p. ‘Bácska’ (’KH 56A 2/5’) klón különösen ígéretesnek tűnik a tömegszaporításra. A szövettenyésztéses szaporítási eljárás megfelelő eszköznek tekinthető az ültetvényes fatermesztés területén kiváló minőségű egyedek klónos elszaporítására, új távlatokat nyújtva ezzel a kiválasztott genotípusok gyors klónozására.

References

 • BALLA, I. - VÉRTESY, J. (1985): Experiences and problems related to the micropropagation of black locust. In: Symposium on In Vitro Problems Related to Mass Propagation of Horticultural Plants, Book of Abstracts II. International Society of Horticultural Science, Gembloux, Belgium.

 • BALLA, I. - VÉRTESY, J. - KÖVES-PÉCSI, K. - VÖRÖS, I. - OSVÁTH-BUJTÁS, Z. - BÍRÓ, B. (1998): Acclimation results of micropropagated black locust (Robinia pseudoacacia L.) improved by symbiotic microorganism. Plant Cell Tissue Organ Culture Vol. (52): 113-115.

 • BÖHM, CH. - QUINKENSTEIN, A. - FREESE D. (2011): Yield prediction of young black locust (Robinia pseudoacacia L.) plantation for woody biomass production using allometric relations. Ann. For.Res. 54(2): 215-227.

 • BONGARTEN, B.C. - MERKLE, S.A. - HANOVER, J.W. (1991): Genetically improved black locust for biomass production in short-rotation plantations. In: Energy from Biomass and Wastes XV (KLASS, D.L. ed.), Institute of Gas Technology, Chicago, IL. 391-409.

 • BONGARTEN, B.C. - HUBER, D.A. - APSLEY, D.K. (1992): Environmental and genetic influences on short-rotation biomass production of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in the Georgia Piedmont. For. Ecol. Manage. Vol. (55): 315-331.

 • BROWN, C. L. (1980): Application of tissue culture technology to production of woody biomass. In: Tissue Culture in Forestry. J. M. Bonga, and D. J. Durzan (eds.) Martinus Nijhoff, The Hague, 137-145.

 • CHALUPA, V. (1992): Tissue culture propagation of black locust. In: Black locust: Biology, Culture and Utilization (Hanover, J.W., Miller, K. & Plesko, S. eds.). Michigan State University, East Lansing, 115-125.

 • DENGIZ, O. - GOL, C. - SARIOGLU, F. E. - EDIS, S. (2010): Parametric approach to land evaluation for forest plantation: A methodological study using GIS model. African Journal of Agricultural Research. 5 (12): 1482-1496.

 • DINI-PAPANASTASI, O. - PANETSOS, C.P. (2000): Relation between growth and morphological traits and genetic parameters of Robinia pseudoacacia var. monophylla DC in northern Greece. Silvae Genet. Vol. (49): 37-44.

 • DUNLUN, Z. - ZHENFEN, Z. - FANGQUAN, W. (1995): Progress in clonal selection and breeding of black locust (Robinia pseudoacacia L.) In: Forest Tree Improvement in the Asia-Pacific Region (Xihuan Shen): China Forestry Publishing House, Beijing, 152-156.

 • ENESCU, V. - JUCAN, A. (1985): Problems of the in vitro micropropagation of black locust (Robinia pseudoacacia L.). In: New Ways in Forest Genetics: Proceeding of the 20th Canadian Tree Improvement Association Meeting, Quebec. F. Caron, A. G. Corriveau and T.J.B. Boyle (eds.) 179-184.

 • FÜHRER, E. - RÉDEI, K. (2003): The role of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in the Great Hungarian Plain. Proceedings of Scientific Paper, 2. Sofia. 67-73.

 • HANOVER, J. (1992): Black locust: An Historical Perspective. In: Black Locust: Biology, Culture and Utilization (Hanover, J. W. - Miller, K. - Plesko, S. eds.). Michigan State University, East Lansing, 7-20.

 • KERESZTESI, B. (ed.) (1988): The Black Locust. Academic Publishing House. Budapest.

 • KOLOZS, L. - SOPP, L. (2000): Volume tables. Forest Service, Budapest. 58-66.

 • KRASZKIEWICZ, A. (2013): Evaluation of the possibility of energy use black locust (Robinia pseudoacacia L.) dendromass acquired in forest stands growing on clay soils. Journal of Central European Agriculture. 14(1): 388-399.

 • LEE, K. J. - SOHN, J. H. - RÉDEI, K. - YUN, H. Y. (2007): Selection of Early and Late Flowering Robinia pseudoacacia from Domesticated and Introduced Cultivars in Korea and Prediction of Flowering Period by Accumulated Temperature. Journal of Korean Forest Society 96 (2): 170-177.

 • LIESEBACH, H. - YANG M.S. - SCHNECK, V. (2004): Genetic diversity and differentiation in a black locust (Robinia pseudoacacia L.) progeny test. Forest Genetics 11 (2): 151-161.

 • RÉDEI, K. - GÁL, J. (1985): Akácosok fatermése. Erdészeti Kutatások, Vol. (76-77) : 195-203.

 • RÉDEI, K. - OSVÁTH-BUJTÁS, Z. - BALLA, I. (2002): Clonal approaches to growing black locust (Robinia pseudoacacia) in Hungary: a review. Forestry, 75(5): 547-552.

 • RÉDEI, K. (ed.) (2003): Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Growing in Hungary. Publications of the Hungarian Forest Research Institute, Budapest.

 • RÉDEI, K. - OSVÁTH-BUJTÁS, Z. - KESERŰ, ZS. - YOUNG-GOO PARK. (2007): Clonal Selection of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) in Hungary: a Review. Korean J. Apiculture, 22 (2):189-193.

 • RÉDEI, K. - OSVÁTH-BUJTÁS, Z. - VEPERDI, I. (2008): Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Improvement in Hungary: a Review. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica. Vol.4:127-132.

 • RÉDEI, K. - CSIHA, I. - KESERŰ, ZS. - KAMANDINÉ VÉGH Á. - GYŐRI, J. (2011): The Silviculture of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) in Hungary: a Review. SEEFOR, 2 (2.) 101-107. Zagreb, Croatia.

 • SHARMA, K.R. (2000): Variation in wood characteristics of Robinia pseudoacacia L. managed under high density short rotation system. IUFRO World Congress held in Malaysia.

 • SWAMY, S.L. - PURI, S. - KANWAR, K. (2002): Propagation of Robinia pseudoacacia Linn. and Grewia optiva Drummond from rooted stem cuttings. Agrofor. Syst. Vol. 55: 231-237.

Acta Silvatica et Lignaria Hungarica

The Journal of University of West Hungary

Journal Information


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.460

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 31 31 24
PDF Downloads 7 7 5